WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок: сутність, функції та моделі - Реферат

Ринок: сутність, функції та моделі - Реферат

знижує ціну на неї, а нестача (дефіцит) викликає підвищення ціни.
Рівноважна ціна. Ціну, за якої немає ні дефіциту, ні надлишку, а також немає підстав для того, щоб реально ціна на продукцію відхилялась від неї, називають ціною рівноваги, а кількість продукції, що може бути продана за цією ціною, - рівноважною кількістю. Графічно це можна зобразити так (див. рис. 8.3).
Точка перетину спадної кривої попиту D і висхідної кривої пропонування S вказує на рівноважну ціну і рівноважну кількість продукту. В умовах чистої конкуренції ціна прямує до рівноважного рівня, за якого величина попиту дорівнює величині пропонування. А здатність ринкових сил (попиту, пропонування, конкуренції тощо) синхронізувати рішення про купівлю і продаж, у результаті чого досягається уникнення появи можливих надлишків і нестач, називають нормувальною функцією ринку.
Рис. 8.3. Графік рівноваги попиту і пропонування
Результатом діяльності ринку є встановлення рівноваги між покупцями та продавцями. Ринкова рівновага досягається за умови збігу величини попиту та величини пропонування. Ціна в разі ринкової рівноваги не змінюється. Ціна ринкової рівноваги - це ціна, за якої пропозиція відповідає попиту. Ринковий механізм - це механізм координації діяльності суб'єктів через систему цін. Багато економістів, від А. Сміта і до Фрідріха А. фон Хайєка, уважали, що механізм вільного ціноутворення є найбільш ефективним засобом розподілу ресурсів.
3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
Еластичність попиту. Вище було визначено, що величина попиту змінюється обернено пропорційно до зміни ціни. Проте часто треба знати, як змінюється попит залежно від зміни ціни. Цінова еластичність попиту, або цінова еластичність, показує, наскільки змінюється величина попиту на певний товар зі зміною його ціни.
Еластичність означає реакцію, або реагування. Отже, цінова еластичність Еd - це відношення процента зміни величини попиту до процента зміни ціни. Коефіцієнт еластичності можна обчислити за формулою:
Різні товари мають різну еластичність попиту. Попит на речі першої необхідності (наприклад, продукти харчування) слабо реагує на зміну ціни, тоді як попит на подорож літаком чи на обіди в ресторані дуже чутливий. У зв'язку з цим їх поділяють на товари еластичного і нееластичного попиту.
Якщо зміна ціни на 1% спричиняє більшу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит називають еластичним за ціною.
Якщо зміна ціни на 1% спричиняє меншу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит - нееластичний за ціною.
Якщо відсоток зміни величини попиту дорівнює відсоткові зміни ціни, то попит - одинично-еластичний.
Графіки цих трьох видів еластичного попиту зображено на рис. 8.4.
а) б) в)
Рис. 8.4. Цінова еластичність попиту:
а - еластичний, б - одинично-еластичний, в - нееластичний
На кожному з цих графіків ціна знижується вдвічі і споживачі змінюють величину попиту від А до В. На рис. 8.4 а зменшення ціни вдвічі збільшило величину попиту втричі. Цей випадок показує еластичний попит. Як бачимо з рис. 8.4 в, зменшення ціни вдвічі спричинило зростання величини попиту тільки на 50 %.
У цьому разі попит нееластичний. Окремий випадок одинично-еластичного попиту показано на рис. 8.4 б: подвоєння величини попиту точно відповідає зменшенню ціни вдвічі.
Рис. 8.5. демонструє важливі крайні випадки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного попиту. За абсолютно нееластичного попиту його величина зовсім не реагує на будь-які зміни ціни. Такий попит зображують вертикальною лінією. Якщо ж величина попиту нескінченно еластична, то найменші зміни в ціні спричинятимуть невизначено великі зміни у величині попиту, що й відображає горизонтальна лінія попиту на рис. 8.5.
Рис. 8.5. Абсолютно нееластичний
і абсолютно еластичний попит
Еластичність і дохід. Розуміння еластичності дає змогу з'ясувати вплив зміни ціни на загальний виторг виробника. Зауважимо, що прискорене збільшення пропонування певного продукту скоріше за все спричинить зниження ціни. У цьому разі високі прирости виробництва будуть пов'язані з низьким виторгом. Розглянемо взаємозв'язок між ціновою еластичністю попиту і за-
гальним виторгом, а точніше, валовим доходом.
Валовий дохід - це здобуток ціни на кількість продукції: (Р Q). Якщо споживачі купують 10 одиниць продукту за 10 грн., то валовий дохід становитиме 100 грн. Три випадки еластичності відповідають трьом різним взаємозв'язкам між валовим доходом і змінами цін:
якщо попит нееластичний, то зниження ціни зменшує валовий дохід;
якщо попит еластичний, то зменшення ціни збільшує валовий дохід;
якщо попит одинично-еластичний, то зниження ціни не викликає жодних змін у валовому доході.
Еластичність пропонування. Усе, що було застосовано для визначення еластичності попиту, можна використати для аналізу еластичності пропонування. Цінова еластичність пропонування виражає ступінь реагування величини пропонування товару на зміну його ринкової ціни. Вона вимірюється процентом зміни величини пропонування внаслідок зміни ціни товару на 1%. Формула визначення еластичності пропонування така:
Як бачимо, еластичність пропонування визначають так само, як і еластичністьпопиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропонування на збільшення ціни додатна, а попиту - від'ємна.
На рис. 8.6 показано три основних випадки еластичності пропонування: горизонтальна лінія - безмежно еластичне пропонування; пряма, що проходить через початок координат, - одинична еластичність; вертикальна лінія - абсолютно нееластичне пропонування.
Рис. 8.6. Залежність еластичності пропонування
від реакції виробника на зміну ціни
Які фактори впливають на еластичність пропонування? Основний фактор, як зазначають П. Семюелсон і В. Нордгауз, це ступінь можливого збільшення виробництва (див.: Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер з англ. - К.: Основи, 1998. - С. 119). Якщо фактори виробництва легко знайти за поточними ринковими цінами, то обсяг продукції можна значно збільшити за невеликого зростання ціни. Це означає, що пропонування високоеластичне. З іншого боку, якщо виробничі ресурси обмежені, то навіть різке зростання ціни спричинить зовсім незначну реакцію на виробника. Це приклад нееластичного пропонування.
Іншим фактором, що впливає на еластичність пропонування, є час. Вплив зміни ціни на величину пропонування зростає зі збільшенням часу реагування постачальників. У дуже короткі проміжки часу після збільшення ціни підприємства неспроможні збільшити фактори виробництва - працю, капітал, землю, унаслідок чого пропонування буде виключно нееластичним.
4. Конкуренція і моделі ринків
Конкуренція, її сутність і функції. Форми конкуренції і моделі ринків.
Конкуренція, її сутність і функції. Необхідним і важливим елементом ринкової економіки є конкуренція. Конкуренція - це економічне змагання за досягнення кращих результатів у області будь-якої діяльності, боротьба товаровиробників за найбільш вигідні умови господарювання, одержання максимального прибутку. Зміст конкуренції полягає в широкому розсіюванні економічної влади всередині двох головних сукупностей, які становлять економіку, - підприємств і домогосподарств. Коли на конкретному ринку є велика кількість покупців і продавців, тоді покупець чи продавець не може пред'явити попит або пропонування на таку кількість продукції, котрої було б достатньо, щоб помітно вплинути на її ціну.
Якщо коротко, конкуренція означає, що кожен продавець робить маленький внесок у загальний обсяг пропонування. Дрібні продавці неспроможні помітно вплинути на загальний обсяг пропонування, тому продавець, що виступає одним з численних індивідуальних продавців, не може маніпулювати ціною товару. Саме тому дрібний продавець, беручи участь у конкуренції, "відданий на

 
 

Цікаве

Загрузка...