WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Ринок: сутність, функції та моделі - Реферат

Ринок: сутність, функції та моделі - Реферат


Реферат на тему
Ринок: сутність, функції та моделі
План
1. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти
2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
2. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
4. Конкуренція і моделі ринків
Література
1. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти
Інституціональні основи ринкової економіки. Рин-кові відносини, їх суб'єкти і об'єкти.
Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкова економіка за своїм соціально-економічним змістом є капіталістичною економікою; вона базується на капіталістичному способі виробництва. Капіталістична економічна формація охоплює такі інститути і принципи:
приватну власність;
клас капіталістів, власників засобів виробництва;
клас найманих працівників - робітників, інженерів і техніків, менеджерів, науковців;
свободу підприємництва і вибору;
особистий інтерес як головний мотив вибору;
конкуренцію;
опору на систему цін або ринкову систему;
обмежену роль держави.
Детально більшість інституціональних основ ринкової економіки буде розкрито в інших темах. Предметом цієї теми є ринкова система.
Ринкова економіка чітко виявляє значення свободи, підприємництва і вибору. Споживачі вільні купляти те, що їм подобається; підприємства - виробляти і продавати те, що вони вважають доцільним; постачальники ресурсів можуть за власним вибором знаходити місце застосування матеріальних і людських ресурсів.
Складовою ринкової економіки є ринкова система. Ринкова система - це система ринків, цін і конкуренції. Саме система ринків, цін і конкуренції забезпечує координуючі й організаційні механізми, що виключають капіталістичний хаос у ринковій економіці, який породжують свобода підприємництва і вибору. Ринкова система, яку ми починаємо вивчати в цій темі, являє собою механізм, що виконує одночасно дві корисні функції: по-перше, сповіщає споживачів, виробників і постачальників ресурсів про рішення, які кожен з них прийняв, по-друге, синхронізує ці рішення, що забезпечує узгодження виробничих цілей.
Конкретними ланками ринкової системи є такі категорії, як попит, пропонування, рівноважна ціна, конкуренція, ринок.
Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Ринкові відносини - це відносини і зв'язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі-продажу товарів.
Суб'єктами ринкових відносин є споживачі, виробники і постачальники ресурсів.
Споживачами виступають ті суб'єкти, які мають гроші: підприємці, наймані працівники, дрібні товаровиробники, пенсіонери, учні та студенти. Таким чином, суб'єктом ринкових відносин виступає майже все населення країни. За умов ринкової економіки щоб споживати, потрібно спочатку купити на ринку.
Виробниками продукції виступають підприємства - капіталістичні і прості товаровиробники. Вони виробляють товари і послуги, які мають задовольнити потреби споживачів - покупців.
Постачальниками ресурсів, таких як земля, праця, капітал і підприємницький хист, є власники цих ресурсів. Землю як виробничий ресурс постачають землевласники, працю - її носії - робітники, інженерно-технічні працівники, менеджери, інші спеціалісти. Капітал постачають власники засобів виробництва - капіталісти, а підприємницькі здібності - підприємці.
При аналізі ринкових відносин прийнято також виділяти два таких основних суб'єкти: домогосподарства і підприємства. Ці суб'єкти властиві для моделі чистої ринкової економіки, за якої роль держави в економічних процесах мінімальна.
Домогосподарства виконують дві основних функції в ринковій економіці: вони є основними постачальниками всіх економічних ресурсів і водночас основною видатковою групою в національному господарстві.
Підприємства є другим основним компонентом приватного сектору. Підприємства - це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво товарів і послуг та здійснює комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Підприємства, як і домогосподарства вкрай різноманітні - від гігантів, таких як холдингова компанія "Луганськвугілля", яка має 35 підприємств із загальною кількістю 29 тис. працівників, до крихітних майстерень і бакалейних крамничок - з одним-двома працівниками.
У змішаній ринковій економіці важливим суб'єктом ринкових відносин є держава (за визначенням західних економістів - уряд). Держава і ринкова система ділять між собою основні фундаментальні проблеми ринкової економіки. Завдяки цьому функціонування приватного сектору на основі ринкової системи модифікується державним сектором різними способами, такими, наприклад, як перерозподіл доходу і багатства; коригування розподілу ресурсів, контроль за рівнем зайнятості та інфляції тощо.
Основними об'єктами ринкових відносин є:
товари і послуги, які постачені на ринок або які можуть бути постачені за певного рівня ціни. До товарів ми включаємо і капітальні блага, тобто засоби виробництва;
робоча сила, або праця;
земля та інші природні ресурси;
нерухомість: будівлі, споруди, житло.
У темі 9 буде розглянуто сутнісні аспекти й особливості ринків товарів, виробничих ресурсів, праці і землі.
Ринкові відносини знаходять своє втілення в такій категорії, як ринок.
2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
Ринок і його сутність. Попит і пропонування, чинники, що на них впливають. Функції ринку. Рівноважна ціна.
Ринок і його сутність. Ринок - економічна категорія, яка протягом останніх 300 років є центральною в економічній науці. У міру розвитку самого ринку як економічної форми суспільства уточнюються та наповнюються новим змістом також теоретичні його трактування та формулювання. Різноманітні теорії і концепції, якими оперує економічна теорія сьогодні, акцентують увагу на окремих сторонах тлумачення ринку, що ускладнює сам процес опанування студентами всієї багатогранності прояву в реальній практиці цієї надзвичайно складної категорії. Кожний, хто прагне зрозуміти цікавий і постійно змінюваний світ економіки, повинен бути з самого початку готовим до сприйняття та самостійного критичного аналізу часто повторюваних протилежних поглядів на одне й те саме економічне явище. Це стосується і категорії "ринок".
Тезисний виклад сутності ринку та його складових не завжди дає позитивний результат для студента. Пригадується вислів А. Маршалла, що "…будь-який короткий виклад економічних питань сприяє помилкам". Мова йде про неможливість у стислій формі дати повну та достовірну характеристику відповідного економічного явища. Тому ми зупинимося лише на головному.
В економічній літературі наводиться безліч визначень категорії "ринок", що виражають ті чи інші сторони ринкових відносин. У підручнику "Економікс" ринок розглядається як "…інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг" (див.: Кэмпбелл Р. Макконнелл, Брю С. Л. Экономикс. - М.: Республика, 1992. - Т.1. - С. 61). В іншомупосібнику ринок визначається як "…обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва і обігу" (див.: Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник.- К., 1998. - С. 157). Одні економісти вважають ринок механізмом, за допомогою якого "…покупці і продавці взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість товару" (див.: Семюелсон П. А., Нордгауз В. Мікроекономіка. - К., 1998. - С. 75), інші - що це "…набір взаємозв'язків або процес конкурентних торгів" (див.: Хейне Пол. Экономический образ мышления. - М.: Новости, 1991. - С. 204). Перелік визначень можна було б продовжити, але під час вивчення даної теми важливо зрозуміти складність і неоднозначність даної категорії, як і будь-якого економічного явища.
Тлумачення категорії "ринок" необхідно розмежовувати на різних рівнях. З погляду буденної свідомості, ринок - це місце, де можна придбати

 
 

Цікаве

Загрузка...