WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП «AVON Ukraine» - Реферат

Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП «AVON Ukraine» - Реферат


Реферат на тему:
Управління фінансово-економічними ризиками на прикладі міжнародного підприємства ДП "AVON Ukraine"
Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено в значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації виробництва в міжнародному масштабі, скасуванням ряду обмежень у міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку нових індустріальних країн. Панівні позиції в світовій торгівлі посідають розвинуті країни. Найбільшими експортерами світу є: США, ФРН, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія.
Торгівля на міжнародному рівні перетворилась у важливу сферу економіки будь-якої крани, зростає її вплив на світовий економічний розвиток. Незважаючи на загальну тенденцію до зростання, міжнародна торгівля зазнає значних коливань, що зумовлено економічними, енергетичними кризами, нестачею сировини та іншими проблемами.
В економіці кожної країни зовнішня торгівля набуває найбільшого значення у випадку наявності нестійких міжнародних торгівельних зв'язків. Внаслідок цього в структурі товарообігу та в напрямках зовнішньоторгівельних потоків постійно відбуваються зміни.
Характерною рисою сучасного етапу є збільшення частки торгівлі індустріальних країн між собою. На неї припадає понад 70% всієї світової торгівлі.
Економічно менш розвинуті країни намагаються посилити свої позиції в світовій торгівлі шляхом її диверсифікації, тобто одночасним розвитком багатьох її напрямків та розширенням асортименту товарів.
Показники зовнішньоторгівельної діяльності стають все більш важливим джерелом відображенням стійкості та ефективності підприємницької діяльності суб'єкта говподарювання, як національного, так і міжнародного рівня. Тому на даний час дуже важливою є сфера дослідження доцільності та рівня ризику зовнішньоекономічної діяльності, що і є темою даної роботи.
Для ефективного проведення будь-якого дослідження з ризиків на підприємстві необхідно, пер за все, визначитися із самим поняттям "ситуації ризику".
Ситуацією, взагалі, називається сполучення, сукупність різних обставин і умов, що створюють визначену обстановку для того або іншого виду діяльності. Обставини можуть сприяти або перешкоджати здійсненню даної дії.
При ситуації ризику існує можливість кількісно і якісно визначати ступінь ймовірності того або іншого варіанта і її супроводжують три умови:
- наявність невизначеності;
- необхідність вибору альтернативи (включаючи відмову від вибору);
- можливість оцінити ймовірність здійснення обраних альтернатив.
Ситуація ризику якісно відрізняється від ситуації невизначеності. При ситуації невизначеності ймовірність настання результатів рішень або подій в принципі не встановлена. Отже, ситуація ризику є різновидом ситуації невизначеності, тому що в ній настання подій ймовірне і може бути визначене.
За своєю природою ризик поділяють на три види:
1. Коли в розпорядженні суб'єкта, що робить вибір з декількох альтернатив, є об'єктивні ймовірності одержання прогнозованого результату. Це ймовірності, що не залежать безпосередньо від даної фірми: рівень інфляції, конкуренція, статистичні дослідження і т.д.;
2. Коли ймовірності настання очікуваного результату можуть бути отримані тільки на основі суб'єктивних оцінок, тобто суб'єкт має справу з суб'єктивними ймовірностями. Суб'єктні ймовірності безпосередньо характеризують дану фірму: виробничий потенціал, рівень предметної і технологічної спеціалізації, організація праці і т.д.;
3. Коли суб'єкт у процесі вибору і реалізації альтернативи оперує як об'єктивними, так і суб'єктивними ймовірностями.
Завдяки цим видозмінам ризику суб'єкт робить вибір і прагне реалізувати його. В результаті цього ризик існує як на стадії вибору рішення, так і на стадії його реалізації.
Виходячи з цих умов, друге визначення ризику наступне. Ризик - це дія, яка виконується в умовах прийняття рішення , коли у випадку невдачі існує можливість опинитися в гіршому стані, ніж до прийняття рішення.
Більш повно ризик визначають як діяльність, пов'язану з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якої з'являється можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення прогнозованого результату, невдачі і відхилення від мети.
З останнього визначення можна виділити основні елементи, які складають поняття "ризик".
1. Можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснювалася обрана альтернатива (відхилення як негативного, так і позитивного характеру);
2. Ймовірність досягнення бажаного результату;
3. Відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;
4. Можливість матеріальних, моральних і інших втрат, пов'язаних із здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи.
Прийняття проекту, пов'язаного з ризиком, припускає виявлення і зіставлення можливих втрат і доходів. Якщо ризик не ґрунтується на розрахунках, то він переважно закінчується невдачею і супроводжується знаними втратами. Щоб зменшити негативні явища, пов'язані з ризиком, необхідно виявити: основні риси і джерела його виникнення, найбільш важливі його види, припустимий рівень ризику, методи виміру ризику, методи зниження ризику.
В залежності від можливого результату (ризикової події) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні.
Чисті ризики - це можливість одержання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться наступні ризики: природно-природна, екологічна, політична, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі, торговельні).
Спекулятивні ризики - це можливість одержання як позитивного, так і негативного результату. До цих ризиків відносяться фінансові ризики, що є частиною комерційних ризиків.
В залежності від основної причини виникнення ризиків (базисний або природний ризик) вони поділяються на наступні категорії: природні ризики, екологічні, політичні, транспортні, комерційні ризики.
До природних ризиків відносяться ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи: землетрус, повінь, буревій, пожежа, епідемія і т.п.
Екологічні ризики - це ризики, пов'язані з забрудненням навколишнього природного середовища.
Політичні ризики пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави.
До політичних ризиків відносяться:
- неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів і підприємств, введення ембарго, через відмовлення нового уряду виконувати прийняті попередниками зобов'язання і т.п.;
- введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на певний строк через настання надзвичайних обставин (страйк, війна і т.д.);
- несприятлива зміна податкового законодавства;
- заборона або обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу, у цьому випадку зобов'язання перед експортерами може бутивиконане в національній валюті, що має обмежену сферу застосування.
Транспортні ризики - це ризики, пов'язані з перевезеннями вантажів транспортом: автомобільним, морським, річковим, залізничним, повітряним і т.д.
Комерційні ризики - це небезпека втрат у процесі фінансово-господарської діяльності, вони означають невизначеність результатів від даної комерційної справи.
По структурній ознаці комерційні ризики поділяються на майнові, виробничі, торгівельні, фінансові.
Майнові ризики - це ризики, пов'язані з ймовірністю втрат майна підприємця через

 
 

Цікаве

Загрузка...