WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → ТНК і національні держави: роль і місце в сучасній міжнародній системі - Реферат

ТНК і національні держави: роль і місце в сучасній міжнародній системі - Реферат

набагато більше переваг, ніж політика відкритого протистояння;
4) експорт ТНК будь-якої продукції в приймаючу країну забезпечує позитивний вплив на її національний доход, виходячи з того, що всі форми протекціонізму у більшості випадків приносять національній економіці більше шкоди, ніж користі; очевидно, що втрати національного споживача в результаті обмеження вибору і використання продукції, що програє з точки зору якості, не можуть бути компенсовані за рахунок покращення платіжного балансу і підтримки національного виробника;
5) ТНК, здійснюючи широке залучення іноземного капіталу, забезпечують зменшення безробіття у приймаючій країні; крім цього, рух прямих іноземних інвестицій сприяє переміщенню великих виробничих ресурсів, що позитивно впливає на зростання світового виробництва;
6) хоча ТНК в процесі інвестиційної експансії можуть визвати нестійкість національних інвестиційних процесів, конкретний результат залежитьвід того, яке підприємство компанія збирається створити або придбати на ринку приймаючої країни: орієнтоване на ринок, сировину і на робочу силу;
7) вкрай обережним повинно бути відношення національного уряду до намагань придбання ТНК підприємств приймаючої країни; як свідчить досвід розвинутих країн, підвищення рівня ефективності діяльності підприємств у таких випадках залишається лише в якості бажаного, на ділі іноземний інвестор використовує підприємство перш за все ефективно з точки зору лише власних інтересів;
8) використання ТНК в якості форми переказу капіталів трансфертних цін є однією із вагомих проблем приймаючих країн, зумовлених тим, що такого роду ціни встановлюються власне самими ТНК в процесі здійснення операцій між дочірніми компаніями і філіями, що належать корпораціям.
Враховуючи вищевикладені ознаки відношення ТНК з національними державами, доцільним є здійснення порівняння ролі і місця держав та ТНК в сучасній міжнародній системі. Одним із суттєвих є порівняння економічних показників держав та ТНК.
Аналіз основних показників держав і ТНК (відповідно рівень ВВП і обсягу продаж) свідчить про те, що ні одна із існуючих ТНК не може конкурувати із країнами-лідерами, до яких відноситься США, Японія, Німеччина. В той же час ТНК випереджують такі держави як Фінляндія, Ірландія, Данія. Ведучі позиції займають ТНК у порівнянні з державами щодо рівня ефективності праці. Хоча лідирування по показникам абсолютної зайнятості належить державам, протилежна картина спостерігається із показником ефективності праці. Така ситуація зумовлена розбіжністю цілей держав і ТНК: держави прагнуть до забезпечення відповідного життєвого рівня всього населення, що визиває необхідність розвитку всіх сфер економічного життя, навіть у випадку їх недостатньої ефективності. ТНК ж, виходячи з основної цілі - нарощування прибутковості - концентрують свою діяльність на найбільш вигідних для них напрямах. Лідерство по показнику ефективності праці належать японським торговим компаніям, після яких слідують компанії виробничого спрямування та компанії високих технологій (хай-тек). Представляє інтерес оцінка фінансової стійкості держав і ТНК. Вартість майна і фінансових фондів ведучих ТНК вища, ніж золотовалютні резерви держав; виключенням є США, Німеччина, Китай, Японія, Сянган. Але , на відміну від держав, що володіють золотими запасами, у ТНК це, в основному, валютні резерви, нерухомість, цінні папери, вартість яких нестабільна. Тому по рівню фінансової стійкості держави мають чіткі пріоритети.
Що стосується співвідношення держав і ТНК в такій важливій сфері як виробництво технологій, то, на нашу думку, вирішальна роль продуцента інновацій і технологій на світовому ринку технологій залишається за національними інноваційними системами. Хоча це твердження не відповідає загальноприйнятому підходу до глобалізації в науково-технічній сфері, саме державні системи є найбільш вагомим осередком зростання технологічної інноваційної активності. Наукові дослідження і розробки пов'язані з надзвичайно вагомими фінансовими витратами і наявністю висококваліфікованих фахівців. Навіть ті ТНК, які ними володіють, не здатні здійснювати комплексні наукові розробки і дослідження по всім напрямкам фундаментальних і прикладних досліджень, акцентуючи увагу на впровадженні нових технологій не в одній, а в усіх виробничих галузях. Окрім цього, з правової точки зору ТНК є підпорядкованою одиницею по відношенню до держави, закони якої регулюють їх діяльність; тому національні уряди володіють більшими можливостями для створення відповідних умов в сфері науково-технічної діяльності.
Висновки. ТНК перетворились в головну силу ринкового виробництва і міжнародного розподілу праці, в домінуючий чинник світової економіки і міжнародних економічних відношень. Їх здатність гнучко пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи і засоби до змін, що відбуваються в національній і світовій економіці, перетворили їх в глобальні господарюючі структури, що розглядають світове господарство як сферу застосування свого капіталу. В правових аспектах ТНК поступаються державам, але, враховуючи тенденції зрощування політики і бізнесу, можливість лобіювання інтересів і впливу на політичні рішення, ТНК трансформуються у вагомі суб'єкти міжнародних відносин, інтереси яких будуть формувати геополітичну структуру світу у майбутньому.
Список літератури
1. Американские ТНК за рубежом: стратегия, направления, формы / Р.Зименков, Е. Романова // Мир.эк. и межд. отношения -2004 -№8- с. 45-53
2. Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 20 с.
3. 3.Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Моногр. / Л.В. Руденко. - К.: Кондор, 2004. - 478 с.
4. Форми організації бізнесу транснаціональних корпорацій в Україні / Г.О. Сталінська // Пробл. науки. - 2004. - N 9. - С. 43-47.

 
 

Цікаве

Загрузка...