WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Розвиток страхового ринку України - Реферат

Розвиток страхового ринку України - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток страхового ринку України
Постановка проблеми. Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.
У сучасних економічних умовах страхування - чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала.
Актуальність проблеми розвитку страхового ринку обумовлено необхідністю розробки ефективної стратегічної політики щодо забезпечення страхової діяльності в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для розуміння особливостей функціонування системи страхування важливе значення мають роботи науковців України, зокрема - Осадця С.С., Базидевич В.Д., Базидевич К.С., Гуцуляк С., Охріменко О.О., Мних М.В. та ін. Ці роботи присвячені теоретичному обґрунтуванню та уточненню визначення поняття "страхування", його суті та значення в сучасних економічних відносинах, удосконаленню нормативної бази, підвищенню платоспроможності страхових організацій, удосконаленню порядку оподаткування страховиків, вимогам до створення і діяльності страхових організацій.
Разом із тим багато проблем, пов'язаних з формуванням і розвитком ринка страхових послуг, до кінця не вирішені. Це потребує пошуку ефективних рішень страхового захисту різних груп суб'єктів.
Метою статті є аналіз організаційно-економічних аспектів функціонування страхового ринку України, визначення проблем його ефективної діяльності і, на цій основі, пріоритетних напрямків підвищення ефективності страхового захисту.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні розвиток страхового ринку відбувається на фоні позитивних змін макроекономічної ситуації в державі при зростанні добробуту населення і посиленні державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю.
Незважаючи на позитивні зрушення у вітчизняній економіці, яке спостерігається на протязі останніх років, страхування у нашій країні не привертало належної уваги держави. Так питома вага чистих страхових премій (без страхових премій, переданих у перестрахування резидентам) у валовому внутрішньому продукті у 2005 році складала 2,5% (табл.1), значення показника невпинно зростає, але ще не відповідає стану розвитку ринку Європейського Союзу, де цей показник дорівнює 8-12%. Загальний обсяг надходжень до бюджетів країн ЄС від страхової галузі порівняний з обсягом відповідних надходжень від банківської системи. Акомульовані через страхування грошові кошти є джерелом великих інвестицій.
Таблиця 1
Доля страхування у ВВП, %
Показники по рокам 2001 2002 2003 2004 2005
Внутрішній валовий продукт, млрд. грн. 2001,9 220,9 264,2 345,9 433,5
Чисті страхові платежі, млрд. грн. 2,5 3,6 6,9 9,7 11,0
Питома вага чистих страхових платежів у ВВП, % 1,2 1,6 2,6 2,8 2,5
Інфляція, % 6,1 -0,6 8,2 12,3 12,0
Чисті страхові платежі з урахуванням інфляції, млрд. грн. 2,3 3,6 6,3 8,5 9,7
Джерелом аналізу страхового ринку України є розрахунки страхового рейтингу "Insurance ТОР" по даним Держфінпослуг, Мінфіна.
Український страховий ринок ще молодий і перебуває у стадії формування. Але уже сьогодні появляються ознаки того, що страхування стає важливішим сегментом ринкових економічних відносин. Саме страхування в змозі забезпечити не тільки безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового захисту, але у перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання занятості населення.
Страховий ринок України в 2001-2005 роках зберіг тенденції щодо збільшення надходжень страхових платежів. За п'ятирічку загальна сума страхових премій зросла у 9 разів - до 19,2 млрд. грн. Це зростання спостерігається за всіма видами страхування. Саме високі темпи зростання обсягів страхових премій зумовила різке зростання загального обсягу сформованих страхових резервів. Горизонтальний і вертикальний аналіз валових страхових виплат наведений у табл.2.
Таблиця 2
Горизонтальний та вертикальний аналіз валових страхових платежів
Вид страхування Абсолютні величини, млн.грн. Питома вага, % Зміни
Абсолютні, млн.грн. У питомій вазі У % до величини 2001р. % до зміни
2001 2005 2001 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Добровільне страхування:
а)особисте 154,7 414,6 7,3 2,2 259,9 -5,1 268,0 1,5
б)майнове 1480,6 16612,7 69,6 86,3 15132,1 16,7 1122,0 88,4
в)відповідальності 202,9 1567,2 9,5 8,1 1364,3 -1,4 772,4 8,0
Всього: 1838,2 18594,5 86,4 96,6 16756,3 10,2 1011,5 98,0
2.Обов'язкове страхування:
а)державне 51,2 87,8 2,4 0,5 36,6 -1,9 171,5 0,2
б)не державне 238,4 562,1 11,2 2,9 323,5 -8,3 227,4 1,8
Всього: 289,6 649,9 13,6 3,4 360,3 -10,2 244,4 2,0
Разом: 2127,8 19244,4 100,0 100,0 17116,6 - 904,4 100,0

 
 

Цікаве

Загрузка...