WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств - Реферат

Проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми управління логістичною інфраструктурою підприємств
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями. Ефективність функціонування діяльності підприємств залежить, в більшості, від розвинутості логістичної інфраструктури. Як стверджують професійні логістики, "щоб заробляти більше, необхідно мати добре оснащення, а щоб придбати його - необхідно більше заробляти" [1]. Аналізуючи дане cтвердження, можливо сказати, що підприємству для отримання більшого прибутку та зайняття конкурентноспроможного місця на ринку товарів та послуг необхідна розвинута логістична інфраструктура, іншими словами, підприємству потрібен "фундамент", завдяки якому будуть протікати всі необхідні логістичні процеси та операції з матеріальними та іншими супутніми їм потоками. На сьогоднішній день, проблема створення логістичної інфраструктури та її ефективне управління актуальна серед логістичних служб підприємств. Слід зазначити, що інфраструктура будь-якого підприємства, не зважаючи на специфіку його діяльності, розглядається як цінний актив, від правильного та оптимального управління яким залежить діяльність підприємства в цілому та досягнення стратегічних цілей, що стоять перед ним. Збільшення прибутку та зменшення витрат - це глобальна ціль і основна задача, яку ставлять перед собою практично усі підприємства. Тому ефективне управління логістичною інфраструктурою - це важливе джерело економії засобів та виключення додаткових непотрібних витрат [ 2 ].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізм управління логістичною інфраструктурою підприємств, на сьогоднішній день, є найменш дослідженою проблемою в галузі логістики, оскільки взагалі питання логістичної інфраструктури практично не розглядалося у спеціальній літературі. Здебільшого розглядалися питання інфраструктури ринку, соціальної та виробничої інфраструктури галузей економіки в працях І.О. Кандаурової, О.П. Славкової, Н.В. Почерниної, В.О. Маслака, О.Ю. Бордуна та ін. Поняття "логістична інфраструктура підприємства", як і поняття "інфраструктура підприємства" серед науковців, так і не знайшло однозначності. Слід відзначити, що деякі аспекти логістичної інфраструктури висвітлюються в наукових працях авторів [3,6]. Серед вітчизняних науковців, концепція логістичної інфраструктури, її сутність та класифікація глибоко розроблена в науковій праці Є.В. Крикавським [3], де опрацьовані основні етапи організації та управління елементів логістичної інфраструктури. З погляду Є.В. Крикавського логістична інфраструктура підприємства - це сукупність елементів, що виконують важливі логістичні завдання і забезпечують здійснення логістичних процесів. Він розглядає логістичну інфраструктуру, як цілісну систему управління (сукупність будівель, споруд з необхідним обладнанням для складування продукції, транспортні та маніпуляційні засоби, засоби пакування, засоби отримання, передачі та обробки інформації). Логістичні процеси, основною метою яких є переміщення матеріального потоку, супроводжуються різноманітною інтегрованою інфраструктурою, яка при логістичному управлінні виконує наступні завдання:
складування продукції, за допомогою складських будинків та споруд;
переміщення продукції, за допомогою транспортних і маніпуляційних засобів;
захист продукції, за допомогою системи пакування, що поза тим дає можливість модернізації транспортних засобів, передачу інформації тощо;
перетворення інформації логістичних процесів.
Зарубіжні автори, визначають логістичну інфраструктуру, як створені людиною лінійні та точкові об'єкти громадського користування, для переміщення людей та вантажів, інформації, енергії і води [5].
Існують деякі інші визначення, тобто інфраструктура, до якої відноситься логістична схема, як цілісна господарська система утворення, транспортування, збору, складування, сортування, сертифікації та ідентифікації, реалізації, утилізації та рециклінгу з елементами відповідного обслуговування, а саме інформаційного, маркетингового, транспортного, комерційного тощо називається логістичною інфраструктурою [6].
Можливо сказати, що логістична інфраструктура - це все те, що обслуговує функціонування системи закупівлі, зберігання, обробки, постачань та транспортування матеріального потоку на підприємстві з усіма необхідними процедурами до споживача.
Так, це дійсно, тому що всі логістичні процеси, які протікають на підприємствах - продаж, закупка, виробництво, надання певних послуг, збут, транспортування, а також логістичні операції - розвантаження, навантаження, складування та ін., дуже тісно пов'язані з елементами логістичної інфраструктури. Але всі, вище перераховані логістичні процеси, та відповідні їм логістичні операції можуть протікати не тільки в межах одного підприємства, а також і за її межами, на протязі усього логістичного ланцюга. З цього виходить те, що поняття і сама сутність логістичної інфраструктури, її класифікація значно ширше і глибше, і потребує більш ретельного аналізу. Головне те, на що не було звернено уваги в наукових розробках, що логістичну інфраструктуру слід класифікувати на: внутрішню логістичну інфраструктуру підприємства та зовнішню логістичну інфраструктуру підприємства. (Рис. 1).
Звідси, система управління логістичною інфраструктурою значно ускладнюється, і виникає необхідність проведення аналізу та систематизації методів управління логістичною інфраструктурою підприємства.
Рис. 1. Логістична інфраструктура підприємства.
Мета та основний виклад статті. З'ясувавши призначення логістичної інфраструктури для підприємства розглянемо більш детально процес управління логістичною інфраструктурою, визначимо проблеми, які виникають при управлінні інфраструктурою та наведемо методи розв'язання цих проблем.
Перш ніж визначити проблеми, правильно буде розкрити сутність поняття "управління логістичною інфраструктурою". Так, під управлінням логістичною інфраструктурою підприємства будемо розуміти процес приведення інфраструктури підприємства до стану рівноваги або досягнення цілей по ефективному забезпеченню та обслуговуванню логістичних процесів та операцій на підприємстві. Зрозуміло, що досягнення стану рівноваги інфраструктури, достатньо складна задача при вирішенні якої виникають проблеми, з якими дуже часто стикаються підприємства, через які зменшується

 
 

Цікаве

Загрузка...