WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту - Реферат

Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту - Реферат

фінансового менеджменту вітчизняних підприємств представлено в табл. 1 .
Таблиця 1.
Правове забезпечення фінансового менеджменту вітчизняних підприємств
Основні напрямки державного регулювання фінансової діяльності підприємств Основні законодавчі акти
Регулювання фінансових аспектів створення підприємства різних організаційно-правових форм Господарський кодекс України;
Цивільний кодекс України;
Закон України "Про власність";
Закон України "Про господарські товариства"
Регулювання порядку формування інформаційної бази управління фінансової діяльності підприємства Закон України "Про державну статистику";
Закон України "Про аудиторську діяльність"
Податкове регулювання Закон України "Про систему оподаткування";
Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва";
Закон України "Про ПДВ";
Регулювання порядку та норм амортизації основних засобів і нематеріальних активів Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств";
П(С)БО 7 "Основні засоби";
П(С)БО 8"Нематеріальні активи"
Регулювання кредитних операцій Закон України "Про банки і банківську діяльність";
Положення НБУ "Про кредитування"
Регулювання інвестиційних операцій Закон України "Про інвестиційну діяльність";
Закон України "Про режим іноземного інвестування";
Регулювання операцій страхування Закон України "Про страхування"
Регулювання грошового обігу та форм розрахунків Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами";
Інструкція НБУ "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті";
Інструкція НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"
Валютне регулювання Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Регулювання ринку цінних паперів Закон України "Про цінні папери і фондову біржу";
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";
Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу паперів в Україні";
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Регулювання порядку та форм санації, процедур банкрутства і ліквідації п/п Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Процес систематизації законодавства про підприємництво має здійснюватись на основі глибокого пізнання соціально-економічної сутності та закономірностей розвитку підприємництва, а також на засадах єдиного розуміння стратегії державної політики розвитку підприємництва в Україні й ринкового формування господарського механізму. Саме такий підхід до формування законодавчої бази підприємницької діяльності сприятиме підвищенню ролі фінансових менеджерів в управлінні фінансовими процесами суб'єктів господарювання [4].
Професійний рівень фінансового менеджера визначається його знаннями в сфері фінансів і кредиту, банківської, біржової і фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, вмінням аналізувати фінансову звітність підприємства. Фінансовому менеджеру необхідно орієнтуватись у валютному законодавстві, вміти працювати на фінансовому ринку.
Функції фінансового менеджера:
1. розробка фінансового плану;
2. здійснення оперативної фінансової роботи (складання платіжного календаря, розробка касового плану, розрахунок потреби в короткостроковому кредиті)
3. управління фінансовими активами і пасивами
4. фінансовий аналіз і контроль
5. управління фінансовими ризиками
6. удосконалення фінансової роботи на підприємстві.
Ефективність управління фінансовою діяльністю підприємства значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна, достовірна, своєчасна і зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних фінансових рішень, спрямованих на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку і ринкової вартості підприємства.
Все розмаїття відносин, в яке підприємство вступає з суб'єктами зовнішньою середовища, базується на фінансовій інформації про це підприємство, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації своїх економічних інтересів у взаємовідносинах з ним. Фінансова інформація представляє собою набір даних (в систематизованій певним чином формі) про стан:
господарських ресурсів, зобов'язань і фінансових джерел фірми;
рівня прибутку і витрат, що дозволяють судити про очікувані доходи і пов'язані з ними ризики;
оборотів фірми і якості її активів;
обсягу і якості потоків грошових коштів.
Кожне підприємство розпоряджається трьома потоками фінансової інформації: нормативною, плановою і фактичною. Однак, зовнішньому користувачу доступні лише фактичні дані про фінансовий стан підприємства. Ця обставина ускладнює задачу користувача з розрахунку рівня ризиків, оскільки найбільш надійний спосіб оцінки рівня ризику, ніж дистанції між плановими і фактичними даними, зовнішньому користувачу недоступний.
В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже високий.
Щоб задовольнити такі різноманітні інформаційні потреби всіх зацікавлених сторін, сучасне підприємство мусить конструювати упорядковані потоки своєї фінансової інформації, її систематизоване подання в залежності від змісту запиту відповідної групи споживачів з точки зору її корисності.
З іншого боку, фінансова інформація, яка є продуктом праці вищого менеджменту кожного підприємства, формується, виходячи з ідеї раціонального управління фінансами. Це об'єктивне за своєю природою переважне право вищого менеджменту підприємства формувати фінансову інформацію безперечно нехтує інтересами інших користувачів. Саме ця обставина - головна причина появи асиметрії фінансової інформації.
Складне переплетіння інтересів різних користувачів

 
 

Цікаве

Загрузка...