WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

нової продукції (послуг), використовуючи (внесений в комплексний маркетинговий проект виконавцями - розробниками маркетингового проекту) більш досконалу інформаційно-телекомунікаційну систему для створення іміджу авіаційному підприємстві в системі маркетингового менеджменту.
Ефективність прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень для проведення науково-дослідних розробок і впровадження комплексного маркетингового техніко-економічного проекту авіаційного підприємства пов'язані з:
- пошуками виконавців розробки і впровадження комплексного маркетингового техніко-економічного проекту підприємства, з розробкою системи маркетингового менеджменту підприємства, використовуючи наукову організацію раціонального підбору працівників (проектних проектних, науково-дослідних організацій) по принципу конкурсної експертизи на основі експертних оцінок висококваліфікованих спеціалістів (Хі І Ці) з обробкою достовірної статистичної інформації, використовуючи методи математичного моделювання для побудови статистичної оптимізаційної моделі і отримання оптимізаційних результатів (Уі);
- розробкою комплексного маркетингового техніко-економічного проекту, застосовуючи техніко-економічний аналіз оцінки варіантів управлінських рішень використовуючи систему показників (Х і Ці) і їх реалізацію оптимальними управлінськими рішеннями (Уі) (детальна розробка техніко - економічної документації маркетингової операційної системи, оцінка ефективності впровадження кожної складової маркетингової системи, соціально - економічні і екологічні наслідки від реалізації комплексного техніко - економічного проекту, маркетингового забезпечення, планові показники проектно-кошторисної документації маркетингової системи, а також визначеннячітких варіантів механізму реалізації комплексного маркетингового техніко-економічного проекту з очікуваними реальними показниками функціонування операційної системи підприємства і інше).
Розробка і впровадження автоматизованої системи управління маркетингом підприємства (АСУ "Маркетинговий менеджмент підприємства") необхідна для функціонування в оптимальному (автоматизованому) режимі усіх систем підприємства (операційної, інноваційної, фінансової, інвестиційної, кадрової, зовнішньоекономічної, інформаційно - телекомунікаційної, в тому числі рекламного менеджменту і інших), а також для прийняття управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту, використовуючи економіко-математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей і їх реалізація АСУ " Маркетинговий менеджмент підприємства".
Економічна ефективність прийняття управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства є основою для оцінки вибору оптимальних варіантів управлінських рішень для визначення яких необхідно зібрати показники управлінської діяльності маркетингового менеджменту авіаційного підприємства (достовірну статистичну техніко - економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки.
На основі зібраного масиву достовірної техніко - економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель показників прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства.
Статистична оптимізаційна економіко - математична модель показників прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, пов'язаних з системою маркетингового менеджменту - це набір техніко - економічних параметрів системи, об'єднаних в єдине ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі. В результаті одержання прогнозних (реальних) приростних показників прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться оцінка ефективності прийняття управлінських рішень, пов'язаних з маркетинговим менеджментом авіаційного підприємства в умовах подолання авіаційним підприємством економічних ризиків, небезпеки кризових явищ і ситуацій.
З даного дослідження випливають висновки про те, що впровадження економічно обгрунтованих управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства створює умови для одержання максимального прибутку, в результаті оптимізації комплексного механізму прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень на авіаційному підприємстві, що і є в даний момент основною задачею господарювання в Україні, при цьому необхідно активно впроваджувати механізми реалізації продукції не тільки на внутрішньому, а і на міжнародному ринку.
При визначені перспективи подальшого розвитку у даному напрямку встановлено, що державна стратегія має бути спрямована на підтримку вирішення проблеми прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень, передумовою чого мають стати збільшення витрат на розвиток стратегічних галузей економіки, зміцнення недержавних форм власності, а також реформування оплати праці і податкової системи. В основному все це стане головним фактором впливу на розвиток науково-технічних і економічних процесів прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень на державному рівні, важливим інструментом стратегічного управління економічним розвитком України.
Список літератури
1. Виноградський М.Д. і інші. Менеджмент в організаціях. Навчальний посібник. К.: "Кондор"- 2004. - 598 с.
2. Економіка транспорту. За редакцією док.екон. наук., професора Коби В.Г., Навчальний посібник.К.:КДАВТ. 1999, 257-с.
3. Вовчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник .- К.: Видавництво КНЕУ, 2000 .- 286 с.
4. Данько Т. П. Управление маркетингом. Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 280 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...