WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень в системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

паблік рилейшнз і інше).
Стратегію матеріально - технічним забезпеченням системою маркетингового менеджменту авіаційного підприємства менеджер досліджує:
- стратегію технологічного процесу по виробництву та постачанню необхідних матеріалів, запасів сировини та напівфабрикатів- вхідні маркетингового менеджменту (Хі і Ці), перетворені маркетинговою операційною системою підприємства на її вихідні - готової продукції (Уі);
- стратегічне забезпечення своєчасної доставки системі маркетингового менеджменту авіаційного підприємства всіх видів ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технологічного обладнання, інструментів, транспортних засобів, палива, тепло-енергії, води і інше), в обсягах необхідних для нормального функціонування підприємства по виробництву необхідної, конкурентоспроможної продукції / послуг /).
Стратегія визначеннязбутової діяльності і після реалізаційного обслуговування покупців (замовників) виготовленої продукції авіаційного підприємства (як вирішальної стратегії по збуту продукції в існуючій жорсткій конкуренції в ринкових відносинах) залежить від:
- масштабів виробництва, обсягів збутової діяльності, кількості та інтенсивності обслуговування покупців і інше;
- досягнення конкурентних переваг підприємства, яке повинно запропонувати високоякісну продукцію / послугу / за привабливою ціною на товарному ринку і якому потрібно домогтися того, щоб високоякісні властивості продукції / послуги / авіаційного підприємства стали відомі багатьом покупцям;
- розробки і впровадження системи інформаційно - телекомунікаційного менеджменту (рекламного менеджменту) підприємства, спрямованого на інформування покупців на товарному ринку про свою діяльність і про запропоновану свою високоякісну продукцію (послуги), а також на досягнення взаєморозуміння між виробником продукції і суспільством, що формує імідж авіаційного підприємства (паблік рилейшнз) і інше.
Економічне обґрунтування управлінських рішень здійснюється для забезпечення стратегічних процесів всього планування маркетингової діяльності підприємства, з визначенням майбутніх змін товарного ринку, ринку капіталу і ринку праці, виходячи з аналізу минулого, теперішнього і майбутнього їх стану та маючи мету маркетингового розвитку підприємства, з врахуванням динаміки росту різноманітних факторів, пов'язаних з виконанням маркетингового бізнес-плану.
Планування підприємством для розробки і реалізації високоефективних маркетингових проектів є довгострокове (стратегічне прогнозування) - до 10 років і більше, перспективне-п'ятирічний період, поточне - до одного року (уточнює терміни виконання управлінських рішень по плануванню реалізації маркетингових проектів) і оперативне (деталізує виконання управлінських рішень поквартального і місячного планування).
На основі довгострокового, стратегічного прогнозування розробляються і здійснюється перспективне, поточне і оперативне планування, як єдина система бізнес - планування підприємством для розробки і реалізації маркетингових проектів.
В прогнозній стратегії виконання маркетингового бізнес-плану входять наступні основні етапи:
- на основі всесторонніх досліджень визначення стратегії виконання маркетингового бізнес-плану на термін більше 5-ти років;
- реалізація методів прогнозування, використовуючи економіко-математичне моделювання для побудови оптимізаційних моделей на основі обробки зібраної достовірної інформації експертів;
- аналіз і використання оптимальних варіантів для виконання маркетингового бізнес - плану, що передбачає найсуттєвіші особливості стратегії операційної системи в прогнозуванні виробничої діяльності в нових умовах функціонування, в системі матеріально-технічного забезпечення та управління збутом продукції, в системі матеріально - технічних запасів споживання в операційній інфраструктурі (ремонтні, інструментальні, енергетичні, транспортні, складські і інші структури).
До п'ятирічного планування для виконання маркетингового бізнес - плану відносяться наступні основні етапи:
- планування по удосконаленню ефективних показників розробки і впровадження маркетингових проектів за рахунок впровадження більш новітніх технологій і корегування змін в досягненнях науково-технічного прогресу;
- визначення етапів і основних розділів маркетингового проекту (терміни розробки і завершення нової операційної системи / терміни установки обладнання, постачання комплектуючих матеріалів, притоку інвестицій і іншого з конкретною деталізацією розподілу по рокам і кварталам /);
- забезпечення отримання прибутку підприємством від використання маркетингового менеджменту в більш прибуткові проекти матеріально-технічного забезпечення для своєчасної доставки всіх видів ресурсів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технологічного обладнання, інструментів, транспортних засобів, палива, тепло - електроенергії, води і іншого, що в значній мірі відображає стадію планування технологічного процесу виробництва та постачання матеріалів, сировини та напівфабрикатів - вхідні маркетингового процесі (Хі і Ці), перетворені новою операційною системою на її вихідні - нову готову продукцію (Уі), а також планування збутом продукції з використанням інформаційно - телекомунікаційної системи для створення іміджу авіаційного підприємства;
- зменшення ризиків інвестування за рахунок збільшення кількості інвесторів і зменшення часу на використання інвестицій (кругообіг інвестицій).
Поточне (оперативне) планування відображає і реалізує показники довгострокового, перспективного планування і вирішує конкретні питання теперішнього часу впровадження маркетингових проектів з врахуванням більш ефективних маркетингових показників у відповідності з маркетинговим бізнес-планом.
План розробки є впровадження маркетингового проекту для оновлення підприємства є детальний, узгоджений у часі з виконавцями- розробниками проекту і фінансовими структурами документ - комплексний маркетинговий проект, спрямований на конкретне досягнення мети - отримання прибутку від реалізації нової конкурентоспроможної продукції (послуг), а також збуту

 
 

Цікаве

Загрузка...