WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Обґрунтування шляхів економічного зростання країни - Реферат

Обґрунтування шляхів економічного зростання країни - Реферат

плату за користування цими ресурсами, рентабельність видобувних галузей виявляється вище, ніж у середньому по економіці (звичайно, ситуація, коли рентабельність видобувних галузей виявляється нижче середньої в економіці, гіпотетично також можлива, однак на практиці такого не зустрічалося).
Оскільки видобувні галузі можуть забезпечити більш високу віддачу на вкладені кошти, вони здатні брати кредити під більш високі ставки.Це веде до росту ставки відсотка в економіці і витисненню інвестицій в інших галузях. Крім цього, нагромадження капіталу, навіть якщо і прискорюється , концентрується у видобувних галузях, що лише підсилює структурні дисбаланси в економіці.
Негативний вплив зростання обсягів експорту природних ресурсів таким чином призводить до подорожчання національної валюти. Крім цього, може виникнути боротьба за ренту, боротьба між окремими гілками влади та групуваннями за контроль за зародження природних ресурсів. Ця боротьба може привести до соціальної нерівності.
Спираючись на публікації по проблемам вибору шляхів економічного зростання можна констатувати, що сучасне економічне зростання більшою мірою залежить від науково-технічного прогресу та інтелектуалізації основних факторів виробництва. На частку нових знань, втілюваних у технологіях, устаткуванні, утворенні кадрів, організації виробництва в розвинутих країнах, приходиться від 70 до 95% приросту ВВП. Впровадження нововведень стало ключовим фактором ринкової конкуренції, що дозволяє передовим фірмам домагатися надприбутків за рахунок присвоєння інтелектуальної ренти.
В залежності від цього досягається стійка тенденція здешевлення одиниці споживчих властивостей продуктів, що забезпечує підвищення суспільного добробуту і поліпшення якості життя населення.
Основні цілі статті - дослідження та вибір шляхів економічного зростання країни. Як вважають вчені на сучасному етапі розвитку економічне зростання неможливе без впровадження нової техніки та технології, що призводить до перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу, до фундаментальних змін в техніці, гармонійному поєднанні розумових, фізичних, психічних зусиль людини, в її духовному збагаченні.
А все це в свою чергу підвищує продуктивність праці, розмір доходу країни, а також рівень життя населення країни.
Важливою особливістю сучасного економічного зростання став перехід до безупинного інноваційного процесу в практиці керування. Одночасно підвищується значення державної науково-технічної, інноваційної й освітньої політики, що визначає загальні умови науково-технічного прогресу. Постійно росте частка витрат на науку та утворення у ВВП розвинутих країнах. Причому частка держави в цих витратах складає в середньому 35-40%. Величезне значення державного стимулювання НТП у забезпеченні сучасного економічного зростання визначається об'єктивними властивостями інноваційних процесів: високим ризиком, залежністю від ступеня розвитку загального наукового середовища та інформаційної інфраструктури, значною капиталоємністю наукових досліджень, невизначеністю можливостей комерційної реалізації їхніх результатів, вимогами до наукової та інженерної кваліфікації кадрів, необхідністю правового захисту інтелектуальної власності. Таким чином, цілком зрозуміло, що у глобальній економічній конкуренції виграють ті країни, що забезпечують сприятливі умови для наукових досліджень і науково-технічного прогресу.
Для країн, що розвиваються та будують ринкові відносини крім створення організаційно-фінансових умов науково-виробничого розвитку, для активізації інтелектуального потенціалу країни необхідно також формування відповідного морального клімату. Тому, без відновлення справедливості в розподілі національного багатства, подоланні корупції, очищенні економіки від злочинності неможливо досягти реальних результаті в економічному підйомі держави.
Економічна література звертає також увагу на зв'язок економічного зростання держави та нерівності в доходах населення. Усі економісти та політики згодні, що бідність це соціальне зло, з нею необхідно боротися. Але точно встановити ступінь нерівності неможливо.
В сучасному світі бідність асоціюється з низьким рівнем економічного розвитку і її ліквідація є першим кроком до економічного зростання держави, але погляди відносно вибору соціальної політики розходяться.
Як вважає американський економіст С.Кузнец економічне зростання спочатку веде до збільшення нерівності, а потім до її зменшення.
Теоретичне обґрунтування так званої кривої Кузнеца базується на двох секторній економіці. Спочатку більша частина населення працює в першому секторі, вона домінує і тому існує рівність в доходах. Потім питома вага другого сектору збільшується, це збільшує нерівність в заробітній платі в зв'язку з притоком робочої сили з першого сектору. Коли через деякий час кваліфікація нових робітників підвищується, то збільшується їх заробітна плата і знову знижується нерівність в доходах.
Робити висновки чи підходить це твердження для економік країн, що розвиваються можливо ще передчасно, але ця залежність існує.
Висновки
1. Дослідження економічної літератури дає змогу зробити висновки що економічне зростання кожної країни залежить від факторів пропозиції та факторів попиту Вважається, що зв'язок між ними є складеним та суперечливим.
2. Спираючись на розглянуті публікації можна констатувати, що сучасне економічне зростання більшою мірою залежність від науково - технічного прогресу та інтелектуалізації основних факторів виробництва.
3. Важливою особливістю сучасного економічного зростання на сучасному етапі є прохід до безупинного інноваційного процесу в практиці керування.
4. Як вважають сучасні економісти існує зв' зок між економічним зростанням країни та доходами населення, спочатку економічне зростання призводить до нерівності в доходах населення.
5. Аналіз економічних поглядів дає можливість вибрати кожній країні, з врахуванням її особливостей, такий шлях - який буде більш ефективним для неї.
Список літератури
1. Бернард Фельдерер, Штефан Хомбург. Макроекономіка і нова макроєкономіка 1998.
2. Долан Е Дж Линдей Д Макроекономіка СПб :Литера плюс 1994
3. Журнал "Регион: политика, єкономия, социология" М - 2002.
4. Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д. Г., Губский Б.В., Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Монографія. - К. 1997.
5. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика М. Дело и сервис,2000.
6. Семюельсон П. Нордгауз В. Макроекономіка К., Основи 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...