WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методика прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з системою кадрового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

Методика прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов’язаних з системою кадрового менеджменту авіаційного підприємства - Реферат

відповідної інформації і її аналіз з ціллю визначення придатності працівників для успішного виконання ним обов'язків на відповідній посаді, використовуючи раціональне їх розміщення по структурним підрозділам підприємства, при цьому висовуючи і зараховуючи перспективних працівників із резерву керівників структурних підрозділів. Недоліком традиційного підбору керівних працівників є обмежене коло осіб, із числа яких відбираються кандидати, їх випадковість в просуванні на керівні посади, в багатьох випадках виявляється недоцільністю використання їх на тій чи іншій посаді.
В основі конкурсної експертизи раціонального підбору і розміщення працівників лежить принцип використання експертних оцінок фахових характеристик претендентів на ту чи іншу керівну посаду, використовуючи методи теорії математичної статистики, дослідження операцій, оптимізаційного моделювання з використанням комп'ютерної техніки.
Дослідження даних раціонального підбору і розміщення працівників, використовуючи експертні оцінки фахових характеристик претендентів свідчать про те, що основні їх показники можна подать у вигляді єдиної взаємозв'язаної системи, де всі показники кореляційно зв'язані.
Тому найбільш прийнятним способом дослідження даної наукової проблеми є метод кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяє дослідити форму і ступінь тісноти зв'язку і вирішити задачу синтезу оптимального процесу раціонального підбору і розміщення працівників.
Провідне місце в усій існуючій системі оцінок персоналу є атестація керівників і фахівців, яка проводиться регулярно на всіх підприємствах, на основі існуючих нормативних положень, в цілях раціонального розміщення і ефективного використання керівників і фахівців, стимулювання їх праці, удосконалення управління персоналом, поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві. Підготовка і проведення атестаціїорганізує служба управління персоналом. По результатам атестаційної комісії, президент підприємства видає наказ про зміни в розміщені працівників, посадових окладах, зарахування перспективних фахівців в резерв на керівні посади і інше.
З метою підвищення ефективного підбору висококваліфікованих фахівців на посади, які мають особливе значення в заміщені керівників і фахівців, використовується конкурсна система раціонального підбору і заміщення вакантних посад. Конкурсна комісія дає оголошення в пресу і широко висвітлює засобами масової інформації про роботу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад. Свою кандидатуру для участі в конкурсі має право висувати будь-який фахівець, який претендує на ту чи іншу посаду. На основі відповідної оцінки, конкурсна комісія приймає рішення про рекомендацію того чи іншого претендента на заміщення вакантних посад, наприклад: керівника служби автоматизації управління системою кадрового менеджменту (АСУ КМ); керівника відділу інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ); керівника відділу забезпечення АСУ КМ; керівника відділу економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з кадровим менеджментом підприємства призначення яких на відповідні посади проводяться за наказом керівника підприємства.
Служба АСУ КМ розробляє і реалізовує роботу системи кадрового менеджменту на підприємстві в автоматизованому режимі. Відділ ІТМ призначений для розроблення інформаційно-телекомунікаційних мереж (супутниковий, радіотелевізійний зв'язок, мобільний /сотовий зв'язок / IRDA зв'язок, системи навігації GPRS / і в тому числі антенно-фідерні пристрої, а також кабельні мережі, інтернет мережі / ISDN - мережа /, транкінгові мережі і зв'язок, обслуговування WEB - сайтів). Відділ забезпечення АСУ КМ призначений для розробки стандартного забезпечення засобів АСУ (комп'ютерних технологій і їх систем, їх програмного забезпечення системою управління "КАДРИ" і інших АСУ).
Прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту авіаційного підприємства здійснюється, в автоматизованому режимі забезпечення системою управління "КАДРИ", збір показників управлінської діяльності системи кадрового менеджменту (достовірну статистичну техніко-економічну інформацію), використовуючи експертні оцінки менеджерів високої фахової підготовки по управлінню персоналом, управлінню бізнесом. На основі створеного масиву достовірної техніко-економічної інформації будується статистична оптимізаційна модель прогнозних показників економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту авіаційного підприємства.
Статистична оптимізаційна економіко-математична модель показників прогнозування економічного обґрунтування управлінських рішень - це набір параметрів, об'єднаних в одне ціле регресійними рівняннями.
Внаслідок проведення багатофакторного регресійного аналізу (визначення коефіцієнтів регресії, залишкову дисперсію, відсів незначних параметрів рівняння регресії, використовуючи багатоступеневий аналіз і інше) одержуємо оптимальні значення показників від впровадження управлінських рішень на основі реалізації алгоритмів визначення їх оптимальних варіантів на комп'ютерній техніці по економіко-математичній моделі. Одержання прогнозних оцінок прибутку і іншого, з врахуванням якісних показників продукції (послуг), проводиться прогноз економічного обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних з системою кадрового менеджменту підприємства (в автоматизованому, оптимальному режимі) в умовах подолання авіаційним підприємством економічних ризиків і небезпеки кризових явищ і ситуацій.
Список літератури
1. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учебнле пособие. - К, 2002.-359 с.
2. Крушельницька О.В.. Мельничук Д.П. Управлніння персоналом. Навчальний посібник. - К, 2005.- 308 с.
3. Сич Є.М., Дерій Ж.В. Формування стратегії розвитку бізнесу транспортного підприємства. Збірник
4. Наукових праць КУЕТТ. Серія "Економіка і управління", 2004. Вип.6, С. 55-61.
5. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. К.. МАУП. 1999.- 288 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...