WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки - Реферат

Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки - Реферат

витрат держави, пов'язаний із підтримкою ДСЕ в цілому та його окремих підприємств зокрема. Частіше за все як в зарубіжні, так і вітчизняній літературі в якості ефективності управління з точки зору кількісного виміру приймається показник відношення витрат розширеного уряду до ВВП [11]. Чим менше ефективне управління ДСЕ, тим більше необхідно ресурсів для його функціонування. Але при цьому необхідно розрізняти витрати на функціонування (утримання, використання, застосування) об'єктів ДСЕ, та витрати на власне управлінську систему, тобто утримання апарату управління, засоби управління, інформацію.
Крім того, визначне місце в ефективності управління ДСЕ посідає структура державних витрат [9, 62]. Оскільки деякі елементи витрат позитивно або негативно впливають в кінцевому випадку на економічне зростання (однією із функцій ДСЕ та мети управління ним є підвищення даного показника). Існує безліч підтверджень тому, що державні капітальні інвестиції та витрати на освіту і науку тісно пов'язані з економічним зростанням. Тому багато дослідників навмисно виключають із держвитрат витрати на освіту та науку і навіть безпеку, щоб показати від'ємний зв'язок решти державних витрат із економічним зростанням і відповідно при зростанні витрат на управління ДСЕ.
В найпростішому та найбільш загальному випадку використовується наступне співвідношення для визначення фінансового навантаження на державний бюджет по утриманню ДСЕ [9, 68], що вказує на ефективність управління ДСЕ з точки зору бюджетної ефективності:
B=(N+D)-R (9)
де R - витрати (як правило, середньорічні) державного бюджету на підтримку діяльності підприємств; N - податкові надходження в державний бюджет від підприємств; D - інші доходи державного бюджету, які отримуються від експлуатації підприємств (об'єктів) (наприклад, орендна плата від передачі в найом виробничих площ; частина прибутку підприємств, яка перераховується в бюджет за результатами року і т.п.).
Чим більша величина В, тим ефективніше буде рішення про підтримку ДСЕ державним бюджетом. Якщо баланс доходів та витрат по будь-які групі підприємств ДСЕ позитивний (В>0), то такіпідприємства слід утримати на балансі у держави, тобто ефективність управління ДСЕ в даному випадку буде вища ніж від проведення реструктуризації та приватизації даних об'єктів.
Щоб нейтралізувати ефект масштабу виробництва можна додатково використовувати питому оцінку балансу доходів та витрат: В/Х, де Х - об'єм виручки ДСЕ (підприємства). В цьому випадку ми отримуємо інформацію про величину чистих доходів (втрат) держави на кожну гривню виробленої ДСЕ (підприємством) продукції.
Незважаючи на свою простоту, бюджетна ефективність (9) має велике значення для управління ДСЕ. Завдяки балансу (9) виникає можливість узгодження таких двох економічних аспектів, як розвиток ДСЕ та формування державного бюджету (державних фінансів). Облік балансу (9) дозволяє проводити балансування двох суперечних задач держави при управлінні ДСЕ: утримання та розвиток ДСЕ та забезпечення збалансованого державного бюджету.
Висновки
Як бачимо, визначення ефективності управління ДСЕ - складне в методологічному, і в суспільному значенні завдання. Вона сама по собі є міждисциплінарною, тому що в цьому зацікавлені й різні громадські організації, і громадяни, і безпосередньо органи управління, державні й приватні асоціації. Використовуються різні прийоми й методи, методологія, термінологія, все це ще більше посилює положення.
Логічним в такому випадку буде виділення критерію, який би сприяв об'єктивації даного визначення. В основу даного критерію ми оберемо управління ДСЕ з точки переслідування суспільних інтересів та задоволення суспільних потреб. З цієї позиції соціальна ефективність набуває найбільш визначної форми, як зазначає Г.Атаманчук соціальна ефективність "носить узагальнюючих характер та розкриває сутність управлінського явища і його ефективності з точки зору внеску в історичне існування країни та її народу, в реальне самопочуття та благополуччя людей" [1,481].
Таким чином, автором розгляну та систематизовані основні підходи до визначення ефективності управління та адаптовано ряд оціночних методів для використання при здійсненні аналізу ефективності управління ДСЕ.
Список літератури
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 3-е изд., доп. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. - 584 с.
2. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика/ Пер. з англ. В. Шульги. - К.: Основи, 2000. - 190 с.
3. Балацький Е.В. Особенности российской модели управления государственным сектором // Проблемы теории и практики управления. - 2002.- № 1. - С. 41-46
4. Балацький Е. Особенности государственного сектора промышленности // Экономист, 2002. - № 6. - С.3-8
5. Балацкий Е., Конышев В. Роль государственного сектора в национальной экономике // Общество и экономика, 2003. - № 7-8. - С.5-29
6. Балацкий Е., Конышев В. Воспроизводственные аспекты динамики государственного сектора // Экономист, 2003. - № 9. - С.13 - 20
7. Бандурин В. В., Кузнецов В. Ю. Управление федеральной собственностью в условиях переходной экономики. - М.: "Наука и экономика". 1999. - 151 с.
8. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Мир, 1993.- 316 с.
9. Садков В., Греков И. Об оптимальных размерах участия государства в экономике // Общество и экономика, 2006. - № 11 - 12. - С.57 - 77.
10. Уколов В.Ф. Теория управления /В.Ф. Уколов, А.М. Масс, И.К. Быстряков.- М.: Экономика, 2003.-576с.
11. Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации // Вопросы экономики. - 2006. - № 4. - Режим доступу до журн.: http://vopreco.ru/rus/archive.files/n4_2006.html#top

 
 

Цікаве

Загрузка...