WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки - Реферат

Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки - Реферат

подібного показнику входить критерій економічної ефективності використання основних народногосподарських ресурсів. Даний принцип витікає із генеральної лінії розвитку будь-якої країни - побудови ресурсозберігаючої економіки. При цьому бажано, щоб ефективність роботи кожного сектора національної економіки оцінювалась одним інтегральним показником, який би дозволяв об'єктивно порівнювати їх між собою. Одночасно з цим необхідно, щоб показник ефективності мав деяке еталонне значення, з яким повинно відбуватись порівняння для визначення ступеня задоволеності управлінням ДСЕ.
На сьогоднішній день існують різні підходи до вирішення визначеної проблеми. Так, однією із перших спроб вирішення поставленої задачі можна вважати побудову індексу багатофакторної ефективності Д.Кендріка [7, 56-57], який в силу своїх недоліків в подальшому був замінений індексом багатофакторної продуктивності Д.Чернікова. Але за рядом причин індекс Д.Чернікова не знайшов широкого застосування і був замінений на структурний індекс Е.Балацького (zi), який має наступний вид [3, 56]:
(4)
де (хі/x)100% та (yi//y)100% -відносні показники продуктивності праці та фондовіддачі і-го сектору економіки; x=Y/L - середня по країні продуктивність праці; y=Y/F середня по країні фондовіддача; xі=Yі/Lі та xі=Yі/Lі - продуктивність праці та фондовіддача і-го сектору економіки; і - індекс сектора економіки (наприклад, державний, муніципальний та приватний).
Властивість взаємозаміняємості праці та капіталу може призвести до того, що конкретний сектор по показнику продуктивності праці може в групі аутсайдерів, а за показником фондовіддачі - в групу лідерів. Наявність подібних різноспрямованих тенденцій у ефективності використання різних макрофакторів логічним чином вимагає переходу до інтегрального показнику.
Відносні показники ефективності володіють властивістю "подвійної співставності". Так, з одного боку, всі сектори економіки можуть бути співставленні між собою, а з іншого боку по кожному із напрямів можна провести співставлення в середині кожного сектору.
На теперішній час із всіх відомих інтегральних показників ефективності ДСЕ найбільш перспективним вбачається індекс Е.В.Балацького. Це обумовлено декількома причинами. По-перше, він досить простий в розрахунковому плані. По-друге, він вимагає мінімального інформаційного забезпечення. По-третє, він пройшов апробацію і достатньо добре зарекомендував себе. В цьому зв'язку достатньо зазначити, що за його допомогою проводився структурний аналіз галузей ДСЕ в промисловості Росії [4].
Ще одним важливим зрізом ефективності управління ДСЕ являється не його абсолютна або відносна ефективність, а ефективність зміни його масштабів. Так як ефективність управління ДСЕ визначається на певний проміжок часу, то з цим питанням в динаміці не виникає ніяких проблем. Основні питання пов'язані із виміром та аналізом ефективності управління ДСЕ нами були розглянуті вище. Але тут нас цікавить зовсім інша група питань, а саме: на скільки позитивно або негативно впливає формування ринкових відносин на темпи економічного розвитку. Іншими словами, як впливає управління ДСЕ на трансформацію ДСЕ та динамічність розвитку всієї економіки. Тут мова йде про макроекономічні наслідки управління на динаміку ДСЕ. Враховуючи, що даний аспект проблеми пов'язаний з динамікою відносний масштабів ДСЕ, то сама проблема набуває характеру "динамічної ефективності".
Для визначення динамічної ефективності використовуємо рівність ВВП країни з врахуванням структури економіки. Стосовно до декількох форм власності методика такого аналізу була, зокрема, запропонована в [3, 45-46]. Для двохсекторної економіки (державного та приватного секторів), адаптуючи та розвиваючи даний підхід можна отримати залежність для визначення впливу зрушень в структурі економіки на темпи економічного росту (темпи росту ВВП):
(5);
(6)
де Y - ВВП країни; G - середня продуктивність праці в країні; Т - середня трудомісткість в країні; L - чисельність зайнятих в економіці країни; коефіцієнти К1 та К3, як і раніше, означають долю ДСЕ в загальній чисельності зайнятих та виробленому ВВП країни; y* - темпи приросту ВВП; другі компоненти в правих частинах формул (5) та (6) показують величину темпів приросту ВВП обумовлену зрушеннями у відносних масштабах ДСЕ в зайнятості та випуску відповідно;
(7);
(8)
Формули (5) - (8) дозволяють визначити динамічний ефект масштабів ДСЕ для динаміки розвитку національної економіки. В цьому сенсі правомірно говорити про "динамічну ефективність" ДСЕ, так як пульсації його відносного масштабу можуть як призупиняти, так і прискорювати економічне зростання. Якщо показники (6) та (7) позитивні, то ефект управління по зміні масштабів ДСЕ прискорюють зростання макропродукту, якщо ж вони від'ємні, то рішення про зміну меж секторальної структури економіки призупиняють економічне зростання.
Запропоновані формули (5) - (8) прості як в методичному плані, так і з боку інформаційного забезпечення. З цієї точки зору дані залежності можна рекомендувати до широкого застосування в практиці прогнозно-аналітичних досліджень. Відмітимо, що в теперішній час подібний інструментарій у відношенні до ДСЕ, як правило, не використовується. Між тим, формули (5) - (8) можуть надати корисну інформацію про силу позитивного або негативного впливу управління між секторальною реструктуризацією національної економіки на її зростання. Крім того, навіть безвідносно до конкретної величини показників (5) та (8) їх обрахунок виявляється продуктивним, так як дозволяє проводити аналіз на якісному рівні, дозволяє отримати відповідь на питання, позитивно (позитивний знак показників), або негативно (від'ємний знак показників) впливає ДСЕ на виробництво ВВП.
Ще одним із напрямів управління ДСЕ виступає його реструктуризація визначним фактором якої є баланс доходів та

 
 

Цікаве

Загрузка...