WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Людський капітал і показники економічного зростання - Реферат

Людський капітал і показники економічного зростання - Реферат

0,874 75,6 80 16357
35 Угорщина 0,862 72,7 99,3 89 14584
36 Польща 0,858 74,3 99,7 90 11379
42 Словакія 0,849 74,0 99,6 75 13494
62 Росія 0,795 65,3 99,4 90 9230
63 Бразилія 0,792 70,5 88,4 91 7790
64 Румунія 0,792 71,3 97,3 72 7277
67 Білорусь 0,786 68,1 99,6 88 6052
78 Україна 0,766 66,1 99,4 86 6491
Лідером за загальним ІЛР вже декілька років є Норвегія. Країни ОЕСР лідирують за усіма компонентами індексу, особливо за показником середньодушового ВВП. За рахунок розвинутого фінансового сектора цей показник у Люксембургу найвищий. Але відносно низький показник за валовим охопленням навчанням не дає змоги Люксембургу опинитися на першому місці. При цьому в цій країні з півмільйонним населенням об'єктивно неможливо здійснювати підготовку спеціалістів за усіма спеціальностями, а його жителі змушені навчатися в університетах інших країн: Франції, Німеччині, Бельгії. Серед 25 країн, що посідають перші позиції в ІЛР, у восьми тривалість життя перевищує 80 років. Цей показник найбільш високий в Японії (82) і Гонконгу (81,6). Найвищий показник валового охоплення навчанням спостерігається у Великобританії - 123%.
Останні 24 місця за ІЛР без виключення посідають африканські країни. Найнижчий показник середньодушового ВВП у Сьєрра-Леоне, найменша тривалість життя в Свазіленді (32,5 року), а в Буркіна-Фасо 12,8% грамотного населення.
Україна вперше була включена в розрахунки ІЛР у 1993 році. Тоді за розрахунками 1990 року вона посідала 45-те місце при абсолютному значенні індексу 0,844. Десятирічна криза економіки України обумовила різке зменшення показників середньодушового ВВП та відчутне скорочення тривалості життя. Найгірші рейтингові показники в Україні були в 1995 році. Тоді Україна в рейтингу країн посідала 102-ге місце.
Після виходу з кризи, з початком економічного зростання стан України в ІЛР з року в рік потроху поліпшується.
За ІЛР у 2004 році Україна посідала 70-те місце з індексом 0,777.
В той же час, індекс розвитку людського потенціалу, на наш погляд, не цілком достатньо адекватно відображає дію людського капіталу, оскільки припускає неодноразовий облік деяких чинників. З одного боку, рівень освіти є функцією освіти, очікувана тривалість життя - функцією охорони здоров'я, екології тощо. З другого боку, ці ж самі показники враховуються в компоненті ВВП на душунаселення як чинники продуктивності праці і чисельності населення. При дослідженні економічного зростання, як функції продуктивності праці і чисельності працюючого населення, вплив рівня людського капіталу стає ще більш очевидним.
Висновки. Дослідження свідчить, що активізація творчого потенціалу людини, розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом досягнення економічного зростання. Людський капітал є "найціннішим ресурсом, набагато важливим, ніж природні ресурси або накопичене багатство…Саме людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективності" [3].
Аналіз стандартних дій економіко-математичних моделей економічного зростання з урахуванням чинника людського капіталу, виявив подальший вплив зростання продуктивності на збільшення виробництва і, відповідно, ВВП, який є безпосередньою характеристикою кількісного економічного зростання. В той же час даний ефект посилюється процесами, що відбуваються на всіх рівнях економіки - мікроекономічному, корпоративному і макроекономічному, обумовлюючи в довгостроковому періоді досягнення каскадного мультиплікативного ефекту інвестування і зростання.
Економіка і рівень інвестицій в людський капітал є взаємообумовленими елементами соціальної системи, кожний з яких впливає на розвиток іншого. Якщо розглядати це співвідношення з погляду початкового імпульсу, то пріоритет, безумовно, належить людському капіталу, бо саме він в умовах переходу до постіндустріального суспільства виступає найважливішим чинником відтворювання національного багатства і його необхідним елементом. Таким чином, важливою проблемою формування економіки із стійкими темпами розвитку залишається ефективність інвестицій в людський капітал, які нині є значущою детермінантою економічного зростання, рівня і якості життя населення.
Аналіз структури людського капіталу дозволяє виділити два відповідні напрями дослідження впливу людського капіталу на економічний розвиток: роль людського капіталу в розвитку фірми - на мікрорівні, і безпосередній вплив людського капіталу на темпи економічного зростання і його якісні характеристики - на макрорівні. Аналіз моделі впливу інвестицій в людський капітал на економічне зростання на основі комплексного дослідження індивідуального, корпоративного і макроекономічного рівнів інвестування в людський капітал дозволяє обґрунтувати мультиплікативний характер впливу інвестицій в людський капітал на економічний розвиток внаслідок як екстенсивного, так і інтенсивного збільшення людського капіталу.
Список літератури
1. Barro R.J. Education and economic growth. - Harvard, 2001. - P. 2.
2. Бородина Е. Человеческий капитал как основной источник экономического роста // Экономика Украины .- 2003.- №7. - С. 48-53.
3. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки.- К.: Знання, 2001.- 254 с.
4. Давыдова О.А. Инвестиции в человеческий капитал: динамика, оценка, эффективность: Автореф. дис. … канд. экон. наук.- СПб., 1998.- 18 с.
5. Добрынин А. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования / А. Добрынин, С. Дятлов, Е. Цыренова. - СПб.: Наука, 1999.- 309 с.
6. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учеб. пособие.- СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1999.
7. Критский М.М. Человеческий капитал.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.- 120 с.
8. Lucas R.E. On the mechanics of economic development // Journal of monetary economics. - 1988. - № 22 (1). -

 
 

Цікаве

Загрузка...