WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат

Концептуальні основи механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва - Реферат

коштами покупців, зумовлена утриманням конкурентної позиції, забезпеченням ефективного використання ресурсного потенціалу, підвищення продуктивності з метою отримання прибутку.
Інноваційна пропозиція за своєю сутністю націлена на трансформацію інновації у фактор виробництва.
Таким чином, механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва - це сукупність процесів забезпечення комерціалізації, технологічного, консультаційного, наукового, правового, промислового, інформаційного, кадрового, фінансового забезпечення задоволення потреб діяльності суб'єктами інноваційного підприємництва у взаємодії з суб'єктами, які надають організаційно-інфраструктурну підтримку з метою поєднання інноваційного попиту та інноваційної пропозиції.
Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва складається з приймаючої сторони - діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва, забезпечувальної сторони - сукупності складових організаційно-інфраструктурного забезпечення, що надається підрозділами та організаціями організаційно-інфраструктурної підтримки тапроцесу здійснення організаційно-інфраструктурного забезпечення (рис. 1).
Процес організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва включає такі етапи:
організаційно-інфраструктурне забезпечення знаходження предмета діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення реалізації предмета діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення комерціалізації результату діяльності;
організаційно-інфраструктурне забезпечення після реалізаційного періоду.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення знаходження предмета діяльності полягає в наданні інфраструктурної підтримки суб'єкту інноваційного підприємництва відповідними підрозділами організацій чи самими організаціями щодо вибору економічно-доцільної інновації, яка ставши предметом діяльності, забезпечить позитивний результат у вигляді прибутку.
Зазначимо, що пошуку предмета діяльності підлягають як суб'єкти інноваційного підприємництва, що є представниками інноваційного попиту, так і представниками інноваційної пропозиції.
Перші потребують організаційно-інфраструктурного забезпечення визначення інноваційної ідеї, яка в результаті доведення до рівня наукової розробки може бути комерціалізована, другі - організаційно-інфраструктурного забезпечення залучення інновації для власних потреб - впровадження і виробництва на її основі інноваційної продукції.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення реалізації предмета діяльності полягає в організації супутньої підтримки перетворення предмета діяльності в результат, тобто продукт чи операцію в матеріалізованій формі, придатних до продажу. В цьому випадку для суб'єктів інноваційного підприємництва - представників інноваційної пропозиції - реалізацією предмета діяльності є створення інновації, а для суб'єкта-представника інноваційного попиту - впровадження інновації.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення комерціалізації результату діяльності спрямоване на інфраструктурну підтримку процесу комерціалізації - від виставлення інновацій на продаж до самого продажу. Діяльність суб'єктів інноваційного підприємництва у цьому напрямі - це комерціалізація інновацій на рівні науково-дослідної розробки та збут інноваційної продукції.
Організаційно-інфраструктурне забезпечення після реалізаційного періоду діяльності полягає в наданні інфраструктурної підтримки під час після продажного сервісного обслуговування. У цьому випадку суб'єкт інноваційного підприємництва, який здійснив продаж, може стати суб'єктом організаційно-інфраструктурного забезпечення суб'єкта, що придбав інновацію.
Формування та реалізація механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва мають бути спрямовані на:
всебічну інформаційну підтримку, яка включала б не тільки потік інформації, але і її аналіз, синтез і розроблення плану заходів щодо здійснення діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва відповідно до ситуаційного підходу;
забезпечення належного кваліфікаційного кадрового складу підприємств в інноваційній сфері;
фінансову підтримку реалізації та впровадження інноваційних розробок зі сприянням розширення бази потенційних інвесторів через представників ринку венчурного інвестування та коштів середнього і великого бізнесу;
консультаційну підтримку, яка включала б не тільки проектне консультування, але й технологічний аудит, маркетинговий консалтинг, консультаційну підтримку комерціалізації;
удосконалення юридично-правової бази, спрямованої на регулювання діяльності суб'єктів інноваційного підприємництва;
розширення попиту на високотехнологічні продукти у вітчизняних підприємств;
сприяння поєднанню інноваційного попиту та пропозиції через створення стабільної системи інноваційних комунікацій та послуг із супроводження реалізації інноваційних проектів.
Список літератури
1. Денисенко М.П., Гречан А.П. Інвестиційний клімат України та напрями його подальшого покращення//Проблеми науки. - 2005. - №12. - С. 32-39.
2. Ковальов Г.Д. Инновационные коммуникации.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-228 с.
3. Галюк І. Б. Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва: Автореф… дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / НАН України; Інститут економічного прогнозування. - К., 2005. - 20с.
4. Кульман Анри. Экономические механизмы: Пер. с франц. / Под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. - М.: Прогресс; Универс, 1993. - 192 с.
5. Грачева М.В., Кулагин А.С., Смирнов С.Ю.. Инновационное предпринимательство, его риски и обеспечение безопасности// Инновации. - 2002. - №5. - С. 63-67.

 
 

Цікаве

Загрузка...