WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Концептуальні засади формування стратегії страхової компанії - Реферат

Концептуальні засади формування стратегії страхової компанії - Реферат

розвитку.
Стратегія - це принцип поведінки або наслідування якоїсь поведінки.
Стратегія - це позиція, а саме розміщення конкретних товарів на конкретних ринках.
Стратегія - це перспектива, тобтоосновний спосіб дій організації.
Стратегія - це прийом, який здійснюється з ціллю переграти конкурентів.
Серед великої кількості досліджень по проблемам стратегічного менеджменту особливо слід виділити роботу американських вчених Г. Мінзберга, Бр. Альстренда та Дж. Лемпела "Школи стратегій", яка була вперше опублікована у 1998 році та переведена на російську мову у 2000 році. В цій роботі подана класифікація основних (найбільш впливових) теорій стратегічного менеджменту, які автори називають "школами". Таких "шкіл", на думку науковців, нараховується десять. Кожна з них відображає ту чи іншу точку зору на проблематику стратегічного менеджменту. Розглянути всі школи в рамках даної статті не виявляється можливим через її замалий об'єм. Тому, ми обмежимось представленням одного з поглядів на процес формування стратегії та наведемо рекомендації, щодо його застосування по відношенню до страхових компанії.
Формування стратегії страхової компанії можна представити як послідовність наступних кроків (рис.1).
Рис.1. Концептуальна схема формування стратегії страхової компанії.
По-перше, необхідно провести глибокий аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ компанії. Визначити які існують проблеми, як вони впливають на роботу організації, в якому напрямку рухається компанія, яких принципів та вірувань дотримуються працівники компанії, тощо. З'ясувати які існують тенденцію у зовнішньому оточенні та як вони вплинуть на роботу компанії. Хто є основними конкурентами, яка структура ринку, які характеристики послуг є найважливішими для споживачів, тощо. На цьому етапі можуть використовуватись популярні інструменти стратегічного менеджменту: SWOT-аналіз, модель конкуренції в галузі та ланцюг створення вартості М. Портера, тощо.
По-друге, виділити основні бізнес-процеси страхової компанії, тобто ті, які є найважливішими для неї з точки зору прибутковості та забезпечення виживання у довгостроковій перспективі.
По-третє, необхідно визначити місію компанії, встановити ієрархію її цілей. Де на найвищому рівні знаходяться стратегічні цілі, їм підпорядковуються довгострокові, далі ідуть середньострокові та замикають цю послідовність короткострокові цілі. Питання розробки цілей та місії досить глибоко розроблені в літературі по менеджменту, тому ми не будемо докладно зупинятись на цій проблематиці. Зазначимо лише, що встановлені цілі мають відповідати загально відомим вимогам.
В-четвертих, розробити систему показників оцінки роботи страхової компанії та досягнення нею встановлених цілей. Тут можуть бути використані рекомендації авторів збалансованої системи показників Р. Каплана та Д. Нортона.
В-п'ятих, розробити стратегію, яка представлятиме собою загальні принципи діяльності компанії, а також план конкретних дій по досягненню встановлених цілей. При цьому стратегія може змінюватись протягом її реалізації або при суттєвій зміні зовнішнього та внутрішнього середовищ. Сам процес розробки стратегії представляється, як розробка комплексу дій по кожному з основних бізнес-процесів спрямованих на вирішення існуючих у відповідних процесах проблем та підвищення їх ефективності. Плани дій по кожному з процесів погоджуються із цілями та принципами страхової компанії та зводяться в один майстер-план, який і називається стратегією.
В діяльності страхової компанії можна виділити декілька основних напрямків роботи або бізнес-процесів. Тобто, сукупностей однорідних операцій які слід виконати для того, щоб страхова компанія могла надавати якісні страхові послуги та ефективно функціонувати. Визначивши ці сфери діяльності (бізнес-процеси), описавши їх та знайшовши найоптимальніші методи їх виконання можна значно підвищити ефективність роботи компанії в цілому. Відповідно, і формування стратегії страхової компанії має проходити шляхом постановки цілей по кожному з основних бізнес-процесів та розробки комплексу дій по досягненню цих цілей. Також необхідно забезпечити узгодженість як цілей кожного з бізнес-процесів та і комплексів дій у кожному з бізнес-процесів.
Основними бізнес-процесами страхової компанії є: продажі або залучення нових страхувальників (організація агентської мережі, власних офісів, представництв, управління збутом); перестрахування; врегулювання збитків; андеррайтинг; розміщення страхових резервів, управління фінансовою діяльністю; підтримуючи функції (транспортний відділ, служба безпеки, юридичний відділ, тощо). Серед підтримуючих функцій слід особливо виділити: методологію страхової діяльності та актуарні розрахунки.
Бізнес-процеси значно відрізняються у різних страхових компаній. Наприклад, якщо ми візьмемо три страхові компанії, одна з яких спеціалізується на страхуванні авіаційних ризиків, друга є дочірньою структурою великого банку та переважно страхує ризики цього банку, та третю, як спеціалізується на наданні послуг страхування населенню через власну розгалужену мережу представництв, то бізнес процеси у всіх цих компаній будуть зовсім різними та їх важливість для самої компанії теж буде різною. Наприклад, для першою страхової компанії найважливішими будуть договори перестрахування; для другої важливі андеррайтинг та врегулювання збитків, а для третьої всі основні бізнес-процеси будуть мати приблизно однакове значення.
Таким чином, формування стратегії страхової компанії можна представити як процес розробки комплексу дій по вирішенню проблем, що існують у кожному бізнес-процесі та подальшому його вдосконаленні. Окремі плани мають бути погоджені один з одним та мають бути зведені у єдиний майстер-план, якій і називається стратегією. Подальші кроки у напрямку розробки проблем стратегічного менеджменту страхових компаній можуть бути спрямовані на визначення основних джерел конкурентних переваг страхових компаній та розробку інструментарію формування стратегії страховика. Такій інструментарій може включати в себе розробку загальних принципів та моделей оптимізації ключових бізнес-процесів страхової компанії, які мають враховувати специфіку страхового бізнесу.
Список літератури
1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. - М.:Экономика, 1989.
2. Воблый К.Г. Основы экономики страхования. - М.: Изд. Центр "Анкил", 1995.
3. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 2001.
4. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. - К., 2002.
5. Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ.; Уч. пос. - М.: Изд. дом "Вильямс".

 
 

Цікаве

Загрузка...