WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Звіт про проходження економічної практики - Реферат

Звіт про проходження економічної практики - Реферат

записом:
Дт 311 Кт 60 "Короткострокові позики";
Дт 311 Кт 50 "Довгострокові позики".
15. Короткострокове кредитування. Ознайомлення з принципами
і об'єктами короткострокового кредитування. Кредити під вексель.
Підприємства в сучасних умовах господарювання систематично залучають позикові кошти - кредит. Кредит - ц позиковий капітал в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення строкової платності і цільового використання. Грошові чи матеріальні цінності, затрати чи проекти, стосовно яких укладається угода позички, є об'єктами кредиту. Банківський кредит надається суб'єктам усіх форм власності у тимчасове користування на умовах передбачених кредитним договором. Основними з них є:
- принцип забезпечення означає наявність у банку збитків від неповернення боргу;
- принцип повернення строковості та платності: означає, що кредит має бути поверненим позичальником у визначений термін;
- цільовий характер використання передбачає вкладення позикових коштів на конкретні цілі;
- основними джерелами формування банківських кревних ресурсів є власні кошти банку, залишки на розрахункових та поточних рахунках, залучені кошти юридичних та фізичних осіб, міжбанківські кредити.
З метою залучення коштів у виробництві, між банком і підприємством укладається договір, в якому вказують об'єкти кредитування, умови одержання та сплати позик, % ставки та ін. Кредитний договір укладається на рік, але окремих випадках він може бути укладений і на більш тривалий термін.
Векселі приймаються (депонуються) як забезпечення не за їх повною вартістю, а за 60-90% їхнього номіналу, залежно від кредитоспроможності підприємства, що заставляє векселі, і надійності самих векселів.
16. Ознайомлення з порядком планування позик. Вивчення порядку кредитування підприємств.
Державний кредит - це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі підприємством державних цінних паперів, а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних кредитів. Державне кредитування підприємств може здійснюватися для забезпечення післяприватизаційної фінансової підтримки. Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних позик безпосередньо міністерствам, відомствам для фінансування через банківські установи. Порядок фінансування інвестиційних потреб за рахунок бюджетних позик через повноважені банки України:
1. Перерахування на окремий рахунок коштів, у межах яких надається бюджетна позика.
2. Укладення кредитної угоди з визначенням умов надання позик та їх повернення у відповідний термін.
3. Порядок надання інформації про об'єкти, які фінансуються.
4. Укладання кредитних договорів у місячний термін з моменту одержання замовником бюджетних позик.
5. Копії кредитних договорів і додаток до них.
Кошти підприємств, які надходять до банку за користування бюджетною позикою, перераховуються до Державного бюджету в обсязі 60%, а коли до позичальника застосовано штрафні санкції - 70 % від цих сум.
Можливість отримати довготерміновий кредит реалізується через кредитні лінії Світового банку: Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокові та довгострокові фінансування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР. Короткострокове кредитування надається для реалізації експортних контрактів та придбання імпортної продукції з метою подальшого використання в процесі виробництва. Довгострокове кредитування надається для фінансування основних засобів (придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання).
17. Ознайомитись з обліком прострочених позик. Фінансове планування на підприємстві.
Прострочені й пролонговані кредити обліковуються на тих самих рахунках, що і кредит стандартний, але з відображенням на відповідних субрахунках.
За умови неможливості погасити кредити (короткостроковий, довгостроковий). Підприємство-боржник може домовитися з банками про відстрочення (пролонгацію) на підставі заяви до банку (за 2-3 дні до закінчення терміну) та відновлення домовленості. Процентна ставка за пролонгованим кредитом буде вища, ніж ставка стандартна. Різниця між процентною ставкою за пролонгований кредитом і ставкою стандартною розподіляється як штрафна санкція. У випадку, якщо банк-кредитор не погодиться на пролонгацію, своєчасно непогашений кредит вважається простроченим. Усі передбачені договором штрафні санкції, проценти за простроченими кредитами відносили за рахунок прибутку, що залишився у розряджені підприємства, субрахунок №98 "Штрафи, пені".
Фінансове планування є найважливішою ділянкою фінансової роботи підприємства, тому що на цій стадії визначається загальна потреба в грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання цих коштів. Метою складання фінансового плану є визначення фінансового капіталу, результатів і ресурсів на підставі прогнозування. Метою планування витрат є визначення можливості най економніше витратити матеріальні, трудові ресурси на одиницю продукції. Плануючи витрати на виробництво і реалізацію продукції необхідно врахувати резерви зниження її собівартості. На основі цих резервів складають перспективні поточні та операційні фінансові плани. Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів і витрат, а операційний - у формі платіжного календаря.
18. Призначення розрахункових рахунків, заповнення основних документів по банківських операцій. Основні форми розрахунків на підприємствах.
Для зберігання коштів і здійснення всіх видів відкривають банківські рахунки, тому що він є неодмінною умовою участі відпов. осіб у фінансово-господарських операціях. В Україні безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за такими формами: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками,акредитивами, векселями, пластиковими картками. Підприємство самостійно обирає форму розрахунків. Банк на договірній основі здійснює косово-розрахункове обслуговування своїх клієнтів. Документи, подані банкові, повинні містити такі реквізити: назву, номер рахунка в банку, число, місяць, рік цифрами. Платіжні документи виписуються під копіювальний папір у кількості примірників, необхідних банку, та всім сторонам, що беруть участь у розрахунках. Нині найпоширенішим видом розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень. Платне доручення являє собою бланк встановленої форми, який підприємство подає до обслуговуючого банку для перерахування визначеної суми із свого рахунка.
Іншим платіжним документом є платіжна вимога-доручення. Це комбінований документ і верхня частина-вимога постачальника покупцеві сплатити вартість поставленої продукції, нижня - доручення платника своєму банкові перерахувати з його рахунка вказану суму. Широко використовуються чеки. Чек - це письмове розпорядження чекодавця банку сплатити чекодавцю зазначену у чеку суму грошових коштів. Менш поширеною формою є акредитивна. Акредитив -це грошове зобов'язання банкові, що видається за дорученням клієнта на користь контрагента останнього відповідно до якого банк-емітент може здійснити платіж постачальникові.

 
 

Цікаве

Загрузка...