WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Циклічність як форма економічного розвитку - Реферат

Циклічність як форма економічного розвитку - Реферат

нестійку. Як тільки величина yI і через виниклий надлишок на Рблаг в-во почне скорочуватися, поки економіка не досягне нової короткострокової стійкої рівноваги в точці А при низькому рівні економічної активності. При такій економічної кон'юктурі розмір S почне скорочуватись, що відобразиться зрушенням кривої S вниз. Крим того, як що на протязі років обсяг в-ва збережеться на низькому рівні, то запаси готової продукції поступово скоротяться, виникне дефіцит благ і це послужить сигналом до розширення в-ва і збільшення попиту на інвестиції. Крива І почне зміщуватись вгору. В результаті зустрічного руху кривих S та І сумістяться точки А та В.
Зміщення кривих S та І у фазі пожвавлення
В точках А і В рівновага не стійка, отже при пожвавленні економіці обсяги в-ва будуть перевищувати рівень А і В: y>yAB. На Рблаг виникне дефіцит, якій буде подолано, коли y=yC. Таким чином, пройшовши через кон'юктурні ціни, економіка стабілізується не деякий час в умовах високої економічної активності. З часом крива S почне рух вгору при одночаснім зміщенні кривої І вниз і, це ознаменує початок чергового економічного циклу.
Модель Крафта-Вайзе і модель Гудвіна
В моделі Крафта-Вайзе виникнення кон'юктури коливань в економіці пояснюється зміною стратегії поведінки макроекономіческихсуб'єктів. Оскільки при визначенні варіантів поведінки суб'єкта спираються на свої прогнози відповідних реакцій контрагента, бо в цій моделі використовується системні теорії ігор. Нехай суспільство складається із 8 макроекономічних суб'єктів: підп-ців і дом. Госп-в. Останні на ринку праці представлені профспілками. Зміни економічної стратегії підприємців зводиться до переходу від великого обсягу інвестицій І+ до малого , і назад. Профспілка, виходячи із текучої кон'юктури і оцінюючи перспективи, повинна прийняти рішення: вимагати у даний час високу w+ чи низьку w- ставку заробітної плати. В залежності від обраної кожним суб'єктом стратегії поведінки в економіці виникає одна з ситуацій [1, с.147].
Ситуація І (J+w-) виникає тоді, коли профспілка згодна на низьку ставку заробітної плати, підприємець робить великі інвестиції.
В таких умовах зайнятість буде дуже високою (надлишковою), тому фонд заробітної плати буди більшим, не дивлячись на низьку ціну праці. Великий фонд оплати праці і висока інвестиційна активність створюють великий сукупний попит на ринку благ, що разом з низькими видатками на одиницю праці забезпечує підприємцям великий прибуток.
Доля праці в НД досягає максимуму. В наслідок збільшення витрат на оплату праці прибуток буде невеликий. Оскільки обсяг інвестицій великий, то обсяг прибутку, який виплачується на дивіденди, будуть дуже маленькими. Це може послугувати причиною переходу економіки у ситуацію ІІІ чи ІV.
Якщо при низький інвестиційній активності підприємців профспілка згідна на низьку ставку заробітної плати, то складеться ситуація ІІІ, яка характеризується наступними ознаками. Неповна зайнятість, оскільки сукупний попит нижчий нормального через малий обсяг інвестицій. Наявність кон'юктурного безробіття разом з низькою ставкою заробітної плати знижує частку праці в НД до мінімуму. Прибуток відповідно збільшується і більша його частина розподіляється на дисиденти. Якщо при малих обсягах інвестицій профспілка добивається високої оплати праці (ситуація ІV (J-w+), то безробіття стає величезним, зайнятими залишаються лише найбільш кваліфіковані робітники. В цьому випадку і фонд заробітної плати і прибуток будуть невисокими, оскільки в ний НД невеликий.
В систематизованому вигляді кон'юктурні характеристиці чотирьох перерахованих станів економіці подані у таблиці:
Кожний з макроекономічний суб'єктів ранжирує можливі ринкові ситуації у відповідність до своєї функції корисності. Припустимо, що в даний момент підприємці вище за все ставлять інтереси акціонерів і тому їх переваги виражаються так
U0u: III > I > IV > II.
Це означає що підприємці найперше значення надають розміру прибутку.
Припустимо, що профспілка розставив 4 можливих варіанти ринкової кон'юктури у такій послідовності U0n: II > I > IV > III, тобто профспілка головну увагу звертає на частку праці в НД. Кожній із сторін відомі предпочтенія іншої сторони.
В цих умовах профспілка мислить так. Якщо погодиться на низьку ставку зарплати, то з 8 можливих в економіці станів І і ІІ підприємці оберуть стан ІІІ, а при вимогах високої ставки заробітної плати підприємцям прийдеться обирати між ІІ і ІV станом і вони зупиняться на ІV. Відповідно від рішення профспілки залежить виникнення в економіці ситуації ІІІ чи ІV. При ІV стані ситуація буде характеризуватися великим безробіттям і скороченням обсягу реалізації капіталу через недостатнє інвестування.
Довгочасне перебування в такій ситуації може побудити профспілку змінити систему своїх переваг. Тепер вони будуть орієнтуватися і на заробітну плату і на рівень зайнятості. Тоді школа цінностей профспілки змініться U1н : I > II > III >IV.
Це зміна зображена у таблиці:
Оскільки підприємці не змінили переваг, то профспілка, як і раніше може обирати лише між станами ІІІ і ІV. При новій системі вона обере стан ІІІ, який і встановиться в економіці, оскільки при низькій ціні праці дивіденди будуть найбільшими при малих інвестиціях.
Внаслідок зниження ставки зарплати і приросту зайнятості у підприємців зростуть прибутки. В очікуванні під'йому економіки підприємці при виборі стратегії поведінки будуть спиратися на ріст інвестицій. Це змінить шкалу переваг так
U1u : II > III > II > IV.
Якщо віддати перевагу U1u з варіантів з низькою ставкою зарплати підприємці виберуть варіант І, а в умовах високої ставки - варіант ІІ. Відповідно, профспілці прийдеться обирати між ситуаціями І і ІІ. При перевагах U1u він вибере стан І.
Список використаної літератури
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. - К.: "Основи". 1998.
2. Комісарук М.П. Макроекономіка: курс лекцій. - К, 1999.
3. Макконел, Брю. "Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. - К.: "Техніка". 1999.
5. Савченко А. та ін. Макроекономіка. - К.: "Либідь". 1999 с. 244-264.

 
 

Цікаве

Загрузка...