WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Циклічність як форма економічного розвитку - Реферат

Циклічність як форма економічного розвитку - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Циклічність як форма економічного розвитку
ПЛАН
1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки
2. Концепції циклічності розвитку
3. Моделі економічних циклів
Список використаної літератури
1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки
Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи.
Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють:
1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки.
2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.
3. великі коливання ділової активності 40-60 років.
4. вікові циклічні коливання
Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов'язано з:
- впливом НТР;
- активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;
- збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг;
- часткове монополістичне планування.
У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.
Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.
а) криза;
б) депресія;
в) пожвавлення;
г) піднесення.
а) Криза - це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного.
- вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання і підпр-ва на склад.
- скорочується обсяг виробництва;
- зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи.
- з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками;
- зростає попит на позичковий капітал і збільшуються процентні ставки за кредит.
б) депресія - це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.
Характерні риси:
- поступово реалізуються товарні запаси;
- поступово зростає сукупний попит;
- скорочується попит на кредитні ресурси.
в) пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.
Характерні риси:
- перехід до стійкого розширення виробництва;
- зростання попиту на сировину, паливо, енергію;
- зростання попиту на робочу силу;
зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.
Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.
г) піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.
Характерні риси:
- значний приріст виробничих інвестицій;
- зростання попиту на товари
- розширення комерційної діяльності;
- зростання ставки проценту.
Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу.
Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.
2. Концепції циклічності розвитку
Економічний розвиток відбувається нерівномірно і періоди піднесення чергуються зі спадом . Коливання економіки відтворюється як регулярний періодичний процес. Поняття економ. цикл означає - рух економіки від однієї кризи до іншої. Сучасна економ. теорія трактує як явище яке має ряд спільних моментів:
- економічний цикл складається з послідовних фаз: криз і піднесень;
- в 2-й половині 20-го ст. цикл розглядають як багатокомпонентний процес із малих, середніх, довгих циклів;
- із середини 30-х років в теорії макроекономіки цикл розглядають як коливання, які відбуваються навколо стану рівноваги;
- циклічні коливання відбуваються навколо трендової траекторії економічний зростання.
- циклічність економіки треба розглядати не як недолік в економічному стані, а як спосіб саморегулювання ринкової економіки, при чому циклічний розвиток має особливість, що коли не регулювати коливання то вони можуть підсилювати один одного, можуть увійти у резонанс і здатні зруйнувати економічну систему.
В макротеорії цикл виступає об'єктом управління. При характеристиці ек. циклу вживається 3 підходи до їх вивчення :
- економічний цикл розглядається як відхилення від нормального стану рівноваги;
- цикл трактується як загальна форма економічного процесу, а економічна рівновага не розглядається як норма до якої повинна прагнути економіка в процесі коливань;
- ряд теорій не визнають закономірно періодичність циклу.
В сучасній макроекономіці проблема циклічності розглядається з позиції визнання чи ні закономірності циклів і виявлення аналізу зв'язків між циклом і рівновагою .
1-й підхід розглядає економічні цикли як наслідки дії таких процесів:
Теорія нововведень Йозефа Шумпетера: розглядає економіку з точки зору 2 фаз, які:
- віддаляють економіку від рівноваги: піднесення і депресії;
- або повертають до рівноваги: кризи і пожвавлення .
Шумпетер вважав, що кожне нововведення порушує рівновагу бо їх власники отримують техн. переваги, підвищують прибутки, розширюють виробництво. Інші теж прагнуть до цього тому теж застосовують інновації, прискорюючи розвиток виробництва. Ці дії призводять до надвиробництва товарів, до порушення рівноваги попиту і пропозиції, і в економіці починається криза надвиробництва.
Грошова теорія Ральфа Хоутрі і Ф. Хаєка: за теорією Хоутрі причина кризи є штучне звуження грошової пропозиції емісійними банками, які підвищують ставку % для захисту касової готівки чи з метою підтримки курсу нац. валюти . За Хаєком причиною є кредит, розширення якого провокує диспропорції в економіці. Зокрема такою диспропорцією є вищі темпи росту цін на предмети споживання ніж на засоби виробництва
До 1-ї групи теорій відносять теорії недоспоживання у суспільстві і теорії які спираються на визнання факту відсутності синхронності в розвитку різних сфер економіки.
2 підхід ґрунтується на відмові від розуміння циклічності як відхилення від рівноваги. Спирається на положення економетрики і відповідно до поглядів Самуельсона, Тімбургена рівновага - це ідеальний стан

 
 

Цікаве

Загрузка...