WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат

Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат

окремих малих міст виконуватимуться з урахуванням їхніх особливостей.
У монофункціональних індустріальних та аграрно-індустріальних центрах створюватимуться завершені комплекси об'єктів обслуговування населення, які складатимуться передусім із підприємств торгівлі, громадського харчування, поштового та електрозв'язку, побутового обслуговування, навчальних закладів, закладів освіти та культури, охорони здоров'я.
У малих містах - центрах вугледобування, металургійної, хімічної промисловості, які мають несприятливу демографічну ситуацію внаслідок зниження народжуваності та природного приросту населення і в яких переважає населення старших вікових груп особлива увага приділятиметься розвиткові соціальних служб, медичного обслуговування (особливо геронтологічного профілю), сфери побуту.
У малих містах - центрах розвитку електроенергетики, зокрема атомної, де відбувається швидке зростання чисельності населення за рахунок природного приросту і значної частки осіб молодших вікових груп, гострий дефіцит житла та інших об'єктів соціальної інфраструктури буде ліквідовуватися шляхом прискорення темпів житлового будівництва, комунального благоустрою, формування мережі дитячих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Діяльність установ та закладів медичної допомоги, культури та організації дозвілля буде зорієнтована передусім на забезпечення потреб дітей та матерів.
Для категорії малих міст-супутників, населення яких має змогу користуватися розвинутою сферою соціальних послуг великого міста - центра цієї міської агломерації, розвиватимуться об'єкти повсякденного та невідкладного попиту: станції швидкої допомоги, аптеки, відділення соціального забезпечення, дитячі садки, школи, магазини з продажу товарів першої необхідності.
Для категорії малих міст-курортів забезпечуватиметься дальший розвиток соціальної сфери, роль якої у таких населених пунктах є провідною, а також розвиток пов'язаних з нею галузей та видів діяльності. Так, поряд з лікуванням, відпочинком, туризмом розвиватимуться наука (курортологія, медична, інтродукція рослин тощо). А також фестивальна, театрально-концертна, спортивно-видовищна діяльність, будівельна індустрія, харчова, легка, сувенірна промисловості, виробництво будівельних матеріалів, транспорт, роздрібна торгівля, громадське харчування та інші галузі. Велика увага приділятиметься підготовці кадрів (для охорони здоров'я, екскурсійної справи, перекладачів тощо).
Розвиток транспорту та інженерно-технічної інфраструктури здійснюватиметься шляхом технічного переоснащення підприємств автомобільного та залізничного транспорту, зв'язку, аеропортів, морських, річкових портів, відновлення дорожніх мостів, вулиць за рахунок централізованих коштів та використання позик.
Одним із завдань соціального розвитку малих міст є охорона культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" шляхом реконструкції та реставрації пам'яток культурної спадщини, формування мережі будинків народних ремесел з відродженням національної культури.
Реалізація зазначених заходів поряд із розвитком і реконструкцією дорожньої мережі сприятиме створенню ефективної індустрії туризму, удосконаленню готельного господарства, максимальному використанню діючих зон відпочинку та лікування.
Малі міста, що належать до категорії історичних, історико-культурних та туристичних центрів, будуть включені до системи туристичних маршрутів держави.
З метою поліпшення побутового обслуговування і надання якісних послуг населенню створюватимуться багатопрофільні підприємства всіх форм власності.
Розвиток селищ міського типу
Селища міського типу є важливим компонентом територіальної структури продуктивних сил. Станом на 1 січня 2004 р. в Україні було 886 селищ міського типу. Їхня кількість порівняно з 1 січня 1989 р. зменшилася на 4,4%, а кількість населення в них - на 14,3%. Це зумовлено негативною тенденцією зменшення людності селищ та здрібненням селищної мережі. Тому проблема збереження селищ та стимулювання їхнього економічного і соціального розвитку є актуальною і складною. Вирішення її пов'язане головним чином з відновленням економічної бази та державною підтримкою нових прогресивних галузей, господарства та видів виробництв.
Стратегічні напрями економічного розвитку селищ будуть диференційованими відповідно до їхніх функціональних типів і аналогічними до відповідних типів малих міст. Значна частина селищ виконують функції центрів районів, тому їхні економічні функції повинні гармонійно поєднуватися з адміністративними. Завдання полягає у тому, щоб забезпечити взаємозв'язок у розвитку економічної бази селищ і малих міст.
Малі сільські поселення
Малі сільські поселення займають особливе місце у територіальній структурі сільського розселення та організації агропромислового комплексу завдяки децентралізованому розміщенню населення, що сприяє ефективнішому використанню сільськогосподарських угідь.
За даними перепису 2001 р., в Україні нараховується10,5 тис. поселень людністю до 200 осіб, що становить 37% загальної кількості сільських поселень, в яких мешкає майже 911 тис. осіб або 5,7% всього сільського населення. Розгалужена мережа цих поселень має тенденцію до розширення. Так, протягом 1989-2001 рр. кількість малих сіл в Україні збільшилася на 795 (8,2%), а чисельність населення - на 1,5%. Отже, проблема збереження та соціально-економічного розвитку малих сільських поселень України є гострою і складною.
В умовах демографічної кризи в сільській місцевості України середні за людністю села втрачають свій людський потенціал і переходять до групи малих, а потім поступово й до безлюдних. Для того, щоб запобігти такій деградації, потрібно розробити і реалізувати державну політику, спрямовану на збереження та стимулювання соціально-економічного розвитку малих сільських поселень. На це був спрямований Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (1992). Але цей Закон не виконується. Новим кроком у державному регулюванні сільської поселенської мережі та стимулюванні економічного розвитку малих сіл стала "Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 р.", затверджена Указом Президента України від 15 липня 2002 р. Однак її виконання гальмується через незабезпеченість фінансування.
Стратегічні напрями збереження та зміцнення економічної бази малих сіл безпосередньо пов'язані з реформуванням аграрного сектору економіки України та реалізацією аграрної політики держави і передбачають:
дальший розвиток земельних відносин та формування ринку землі;
прискорення темпів формування селянських (фермерських) господарств, у т. ч. й у малих селах;
формування аграрного ринкового середовища;
матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників;
відновлення поголів'я худоби та тваринницьких ферм у малих селах;
державна підтримка малих форм господарювання;
сприяння держави фінансовому забезпеченню дрібних товаровиробників, які мешкають у малих селах і мають значні труднощі в розвитку власного бізнесу;
повне використання природного та виробничого потенціалів малих сіл.
Реалізація зазначених заходів сприятиме відновленню економічної бази малих сіл, її зміцненню та підвищенню рентабельності сільськогосподарського виробництва.
Список використаної літератури

 
 

Цікаве

Загрузка...