WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат

Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат

- є депресивними і тільки 6% - мають позитивну динаміку виробництва. Найбільше таких міст зосереджено у Львівській, Донецькій, Луганській та Київській областях.
У малих містах складна ситуація, передусім у сфері формування і функціонування ринку праці. На цьому позначається насамперед монофункціональна специфіка промисловості понад третини малих міст. Відстає у своєму розвитку комунальна інфраструктура - системи водо-, енерго-, теплопостачання та каналізаційних мереж. Незадовільний стан транспортного та дорожнього господарства, розвитку соціальної інфраструктури, медичного та побутового обслуговування, сфери освіти.
Цілі та завдання розвитку
З метою вирішення актуальних та складних соціально-демографічних, економічних та екологічних проблем малих міст Верховна Рада України 4 березня 2004 р. ухвалила Закон України, яким затвердила "Загальнодержавну програму комплексного розвитку малих міст". Ця Програма відображає основні стратегічні напрями їх розвитку, головними з яких є такі.
1. В інституційній сфері:
запровадження організаційно-правових і економічних форм державного регулювання розвитку малих міст, включення заходів з їх розвитку до основних напрямів державної стратегії регіонального розвитку до 2010 р. та до Державної програми економічного і соціального розвитку України;
формування об'єктів права комунальної власності громад малих міст;
стимулювання регіональних, міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків малих міст на основі виробничої кооперації;
розвиток сучасних мереж та засобів зв'язку;
визначення переліку завдань центральних органів виконавчої влади, спрямованих на сприяння піднесення малих міст, виконання яких є обов'язковим на всій території України.
Особлива увага приділятиметься державою соціально-економічному розвитку малих монофункціональних міст, які найбільше потерпіли від кризових явищ. Вузька спеціалізація виробництва в них обумовила залежність економіки від стабільності роботи одного-двох промислових підприємств та поставила під за
грозу можливість дальшого існування малих монофункціональних міст.
Забезпечення зайнятості населення
Державна політика щодо розвитку малих міст спрямовуватиметься на збереження та відновлення існуючих і створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки шляхом проведення активної інвестиційної політики, розвитку малого та середнього підприємництва. Головним напрямом розв'язання проблеми зайнятості населення у малих містах стане економічне стимулювання платоспроможного попиту на робочу силу, а саме:
підтримка малого та середнього підприємництва, спрямованого на створення нових робочих місць з належними умовами праці;
розвиток самостійної зайнятості населення.
Важливим джерелом соціально-економічної стабілізації ринку праці малого міста має стати вплив на економічні інтереси суб'єктів господарювання на основі зростання рівня заробітної плати, формування ринку житла, розвитку транспортного сполучення та підвищення мобільності робочої сили. Створюватиметься правова база сфери самозайнятості, що дозволить знизити гостру проблему безробіття.
Формуванню гнучкого ринку праці в і посиленню його соціальної спрямованості сприятиме активізація процесу перепідготовки працездатного населення, зокрема за професіями, які забезпечать дальший розвиток підприємницької діяльності та самозайнятості населення, підвищення їхньої професійно-кваліфікаційної мобільності.
Випереджаючими темпами порівняно з аналогічними середніми показниками по Україні створюватимуться нові робочі місця у малих містах, насамперед, розташованих на депресивних територіях.
Передбачається до 2005 р. у створити 110-140 тис., а протягом 2006-2010 рр. - 130-150 тис. нових робочих місць. Пріоритетними в цьому напрямі будуть західні області, у малих містах яких рівень працевлаштування незайнятого населення є низьким (до 15%).
У загальній кількості зайнятого населення питому вагу осіб, які працюють на малих підприємствах, буде доведено до 50-55%. Пріоритет надаватиметься створенню малих підприємств саме у сфері виробництва, особливо у малих містах, розташованих на територіях Полісся, Поділля, Київської, Черкаської, Чернігівської областей, де питома вага малих підприємств виробничої сфери в загальній кількості не перевищує 30%.
Розвиток сфери зайнятості населення цих міст забезпечуватиметься шляхом систематичного і оперативного регулювання обігу робочої сили, реалізації цільових комплексних програм професійної підготовки та перепідготовки.
Розвиток промислового виробництва в малих містах
Найважливішим напрямом промислового розвитку є прискорений розвиток соціально орієнтованих галузей промисловості, насамперед:
галузі зв'язку;
місцевої промисловості на базі ефективного і повного використання місцевих матеріальних і сировинних ресурсів;
легкої промисловості шляхом стабілізації та нарощування виробництва текстильної й хутряної продукції, натуральних і штучних шкір, льняних тканин, взуття та шкіряно-галантерейних виробів, розширення виробництва імпортозамінної продукції;
харчової промисловості на базі переробки сільськогосподарської продукції;
деревообробної, целюлозно-паперової промисловості та промисловості будівельних матеріалів;
виробничої інфраструктури та підприємств, що обслуговують основне виробництво.
Державними галузевими пріоритетами розвитку малих монофункціональних міст є такі:
для вугільної галузі - надання державної підтримки, зокрема нареструктуризацію вугледобувних і вуглепереробних підприємств;
для об'єктів електроенергетики - забезпечення модернізації енергетичних об'єктів зі збереженням інженерних споруд;
для об'єктів зв'язку - забезпечення модернізації підприємств зв'язку і розвитку на їхній базі цифрових технологій зв'язку.
Економічний розвиток малих міст, які формувалися як супутники великих машинобудівних центрів чи як самостійні, спеціалізовані на одному-двох напрямах машинобудування, залежатиме від структурної перебудови машинобудівного комплексу (переважно оборонного призначення).
Сталий розвиток економіки міст гірничо-хімічного профілю забезпечуватиметься шляхом реалізації альтернативних напрямів розв'язання екологічних проблем, що виникли внаслідок нераціональної господарської діяльності.
Загальними завданням малих міст, промисловість яких базується на переробці сільськогосподарської продукції, стане розширення виробничої інфраструктури, зокрема мережі складських приміщень, холодильників, елеваторів, під'їзних колій та автомобільних шляхів у межах однієї області чи суміжних областей.
Стратегічним напрямом розвитку промисловості в малих містах має стати поступова ліквідація існуючого розриву між рівнями розвитку соціальної та виробничої інфраструктури з великими містами, у результаті чого малі міста можуть стати більш привабливими для інвесторів, розміщення нових високотехнологічних підприємств, утворення технопарків.
Перспективи розвитку малого підприємництва та місцевої промисловості малих міст пов'язані із забезпеченням тісного взаємозв'язку та співробітництва малих і великих підприємств, а також максимального використання місцевих ресурсів. Зміцненню ділової кооперації між великими і малими підприємствами сприятиме політика держави, спрямована на підтримку малого підприємництва, особливо на регіональному рівні.
Розвиток соціальної сфери малих міст
Завдання розвитку соціальної сфери

 
 

Цікаве

Загрузка...