WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат

Стратегія розвитку економіки України очима молоді - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Стратегія розвитку економіки України очима молоді
ПЛАН
Вступ
1. Економічна безпека - фундамент українських перспектив
2. Розвиток регіонів - головний стержень
стратегічного розвитку української економіки
3. Відновлення економічної бази малих населених пунктів
Список використаної літератури
Вступ
Економіка України нагадує великого корабля, якого носить Світовим океаном і розхитує зі сторони в сторону. Важко тільки збагнути чи назва цього човна "Титанік-2" чи "Ноїв ковчег". Вітрил на цьому кораблі не дуже видно та й штурвал чи то заклинуло, чи то хвилею у море знесло. Єдине завдання, яке стоїть перед судном, не потонути, привести себе у порядок і вже тоді вирушати у плавання по визначеному капітаном маршруту.
Згідно з документом Світового Економічного Форуму, який оцінює конкурентоспроможність економік країн світу, Україна за індексом конкурентоспроможності Україна посідає 84-те місце зі 117-ти. Це на два місця вище, ніж торік, коли було оцінено 104 країни.
Найбільш проблемними чинниками для бізнесу в Україні опитані там цього року підприємці визнали податкові закони - 18%, корупцію - 16%, доступ до фінансів - 15%, рівень оподаткування - 13%, політична нестабільність - 8%, і по 5% - інфляцію, бюрократизм урядовців і неадекватність інфраструктури.
Чи є шанси для вітчизняної економіки звестися на ноги і хоч трішки нагадувати стандарти високорозвинених країн? Спробую над цим поміркувати.
1. Економічна безпека - фундамент українських перспектив
На мою думку, для економічного піднесення України, потрібно розглядати стратегію розвитку економіки України з точки зору економічної безпеки. Головною метою стратегії економічної безпеки нашої країни є забезпечення такого економічного розвитку, при якому можливо було б створити умови для розвитку соціально - економічних інтересів громадян України, забезпечення макроекономічної стабілізації, зберігання цілісності держави, що й забезпечать її економічну незалежність. Без забезпечення економічної безпеки неможливо вирішить жодної задачі як у внутрідержавнім так і зовнішньополітичнім плані. Державна стратегія повинна забезпечувати:
рішення внутрішньополітичних, економічних, соціальних задач приймаючи до уваги національні інтереси.
активний вплив на процесі у світі, які впливають на національні інтереси України.
підвищення рівня якості життя, забезпечення соціального миру у суспільстві.
Державна стратегія має включати:
Характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці України, як умови які створюють небезпеку життєво важливих економічних інтересів громадян, суспільства та держави.
Визначити критерії та параметри які забезпечують національні інтереси в галузі економіки.
Формування економічної політики, необхідних механізмів, які улаштовують вплив факторів, які підривають національну економіку.
Реалізація державної стратегії повинна здійснюватись через систему показників - макроекономічних, екологічних, демографічних, технологічних та інших.
Сучасна ситуація в Україні, безумовно, складається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Однак однією з головних причин, що заважає просуванню ринкових перетворень, є відсутність досвіду ефективних механізмів державного регулювання економічних процесів у ринкових умовах. Незважаючи на зовні ринкову форму, стиль роботи виконавчої влади залишається здебільшого адміністративно - командним за суттю.
Монетарна політика, навіть за умови успішного збереження стабільного валютного коридору та контролю за грошима, не зможе забезпечити макроекономічної стабільності без фіскального врегулювання, що є важливим засобом реформування. Тобто зменшення розмірів бюджету та його загального дефіциту через очищення від недержавних видатків. Без такої реформи зберегти макроекономічну стабільність неможливо.
Дуже важливим є збереження низького рівня інфляції як вирішального компоненту цього процесу. Схоже, що існує певна межа інфляції, зсування нижче якої призводить до ще більшої інфляції, а зростання вище якої також спричинятиме більшу інфляцію, ніж очікувана.
Причини економічних проблем суспільства і банківського сектора криються передусім у сфері економіки. Найбільший вплив на банки справляють такі економічні фактори як зменшення обсягів валового національного продукту (3.2%), промислового(1,8%) та сільськогосподарського виробництва (1.9%), дефіцит державного бюджету (6.2 млрд. грн.- 6.7% ВВП), негативне сальдо торговельного балансу держави($2 млрд.) зростання бартеризації економіки, властивість платіжної дисципліни, масове невиконання договорів про сплату боргових забов'язань, зростання збитковості багатьох підприємств.
У ході трансформації суспільства та економіки України не вдалося уникнути певних прорахунків та втрат, що призвели до небажаних наслідків:
" значно скоротилися обсяги промислового виробництва.
" зросла зовнішня та внутрішня заборгованість держави.
" збільшилися диференціація доходів населення, приховування та вивезення значних обсягів капіталів за кордон.
" розширилася сфера кримінального бізнесу, корупції, злочинності та нелегальної економіки.
Отже підсумовуючи все перелічене вище можна зробити висновок, що загрозу економічній безпеці становлять, насамперед, рекомендації та пропозиції щодо, по- перше, недоцільності державного регулювання макроекономічних процесів навіть за допомогою ринкових підойм - ціноутворення, капіталоутворення, валютного режиму, кредитно-інвестиційної політики зовнішньоекономічної діяльності та соціальних пріоритетів; по-друге, форсованих темпів роздержавлення та приватизації, незважаючи на відсутність відповідних умов; по-третє, жорстко ортодоксальної монетарної політики, що позбавляє Уряд можливості здійснювати ефективне регулювання співвідношення між прибутком і собівартістю (і в тому числі - таких складових останньої, як матеріальні затрати, заробітна плата, амортизація тощо) та послужила вагомою причиною руйнування макроекономічних пропорцій процесу відтворення, отже - і поглиблення економічної кризи.
Також загрозою економічній безпеці України у зовнішньоекономічній сфері є катастрофічне швидке зростання зовнішнього боргу. За 1991 - 1998 роки він зріс з 400млн. до 10,2 млрд. і в розрахунку на одного жителя країни вже досяг майже 170 дол. За даними Статистичного Бюро Європейської Комісії, індекс купівельної спроможності громадян України є одним з найнижчих у Європі, становлячи 17% від прийнятого за європейську норму. Опитування служби "Соціс - Геллап " свідчать, що сьогодні 93% населення України ледь - ледь вдається "зводити кінці з кінцями", а це приблизно на 20% більше, ніж у попередні роки. Тому зараз відбувається масовий відплив робочої сили за кордон, що, в свою чергу, негативно впливає і впливатимете в майбутньому на розвиток усієї економічної системи країни.
Проте в Україні здійснюється не народна, а мафіозна - номенклатурнаприватизація - суто символічне перетворення працівників на власників (через отримання приватизаційних майнових сертифікатів), а далі відбувається широкомасштабне розкрадання державної власності. Серйозною загрозою для безпеки держави постають "тінізація" та криміналізація економіки ( тіньовий сектор складає до 60% економіки, приблизно 40% населення одержують офіційно переєстровані доходи ), які набули великого розмаху, що, по-перше, спричиняє значні збитки вилучення коштів з

 
 

Цікаве

Загрузка...