WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інтелектуальний капітал як основний фактор економічного розвитку - Реферат

Інтелектуальний капітал як основний фактор економічного розвитку - Реферат

установи, а також малі та середні підприємства. Наслідком такого стану справ є науково-технологічне відставання України, "відплив" інтелектуального потенціалу, втрата значних валютних коштів, які мали б надходити від продажу ліцензій та експорту наукомісткої продукції.
В той же час Україна завжди славилась талановитими, винахідливими людьми, завдяки яким вона визнана у світі як держава з високорозвиненим науково-технічним та духовним потенціалом.
Законодавча база дає підстави розглядати інтелектуальну власність як довгостроковий та перспективний вид вкладень капіталу. І вона вже стає об'єктом внеску до статутних капіталів створюваних підприємств, предметом купівлі-продажу, передачі в заставу, страхування тощо. Але на сьогоднішній день необхідно прийняти законодавчі та інші нормативно-правові акти, в яких мають бути чітко визначені механізми комерціалізації інтелектуальної власності, насамперед механізми розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності та оцінки їхньої вартості.
Важливим кроком щодо вирішення деяких з цих проблем є прийняття Верховною Радою України у 2002 році Закону України "Про інноваційну діяльність". Закон передбачає запровадження, починаючи з 01.01.2003 р., низки пільг підприємствам, що набувають статусу інноваційного підприємства, у сплаті ПДВ, податку на прибуток та земельного податку. Передбачено стимулювання і фінансово-кредитних установ, що фінансуватимуть інноваційні проекти. Держава гарантує таким установам повернення кредитів.
Оскільки основою будь-якого інноваційного проекту, як правило, є інтелектуальна власність, то реалізація норм цього закону сприятиме введенню до господарського обороту об'єктів інтелектуальної власності, розвитку цивілізованого ринку в цій сфері.
З метою подальшого врегулювання правовідносин щодо об'єктів інтелектуальної власності на виконання згаданого Указу Президента України Державним департаментом інтелектуальної власності розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про власність", який знаходиться зараз на розгляді у Верховній Раді України. Прийняття цього закону врегулює питання участі держави у розподілі прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок коштів Державного бюджету, інших централізованих фондів, що забезпечить раціональніше їх використання.
Держдепартаментом розробляється також законопроект "Про особливості введення об'єктів інтелектуальної власності до господарського обороту", яким, зокрема, буде визначено механізми розподілу прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені за кошти державного бюджету, особливості державного регулювання експорту, імпорту прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені або одержані за такі кошти, систему податкових пільг тощо.
Проблемі введення до господарського обороту об'єктів інтелектуальної власності, їх комерційному використанню і впливу на добробут громадян приділяється багато уваги в країнах з розвинутою економікою. Активно опрацьовується це питання і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, зокрема щодо ролі інтелектуальної власності у функціонуванні малих і середніх підприємств та участі держави в регулюванні процесу створення та використання об'єктів інтелектуальної власності такими підприємствами.
Цікавим у цьому аспекті є досвід Фінляндії. У цій країні діє принаймні шість організацій, що займаються консалтинговою та посередницькою діяльністю у сфері комерціалізації інтелектуальної власності. Вони діють на території всієї країни. Серед них є приватні організації, такі як, наприклад, Фонд винаходів Фінляндії. Є також і регіональні представництва центральних органів виконавчої влади, наприклад регіональні служби трьох міністерств: Міністерства торгівлі і промисловості, Міністерства сільського господарства і лісівництва та Міністерства праці. Завданнями цих організацій є забезпечення сприятливих умов для створення і введення до господарського обороту об'єктів інтелектуальної, насамперед, промислової власності. Це досягається шляхом створення регіональних консультаційних пунктів, надання допомоги в оформленні прав інтелектуальної власності, сприяння формуванню ринку споживачів цієї власності, залучення ризикового (венчурного) капіталу для фінансування заходів з комерціалізації прав інтелектуальної власності тощо.
У досвіді Фінляндії цікавим є те, що незалежно від форми власності цих посередницьких організацій держава бере безпосередню участь у їх діяльності шляхом безповоротного фінансування. Так, у 2000 році Фонду винаходів Фінляндії, заснованому на приватній власності Міністерством торгівлі і промисловості, було виділено близько $5 млн. Протягом року Фонд отримав близько 15000 звернень підприємств, 2500 інвестиційних пропозицій, з яких фінансувалися понад 900. Чисельність фонду - 22 чоловіка у центральному апараті і 25 регіональних менеджерів. Протягом 2000 року Фондом для фінансування 420 проектів було залучено близько $400 млн. інвестицій венчурного капіталу, з них 89% приватного капіталу і 11% - вклад Уряду і громадських організацій. Безповоротно витрачено понад $130 млн. Інші вкладення дали $600 млн. прибутку, що згідно з податковим законодавством Фінляндії забезпечило понад $100 млн. надходжень до державного бюджету.
Крім того, цікавим є досвід ФРН. У цій країні центри, подібні до Фонду винаходів Фінляндії, знаходяться, як правило, при Земельних університетах. Фінансування діяльності центрів відбувається з бюджету цих університетів. Діяльність центрів, схожа з діяльністю Фонду винаходів Фінляндії, сприяє максимальному зближенню приватних винахідників і зацікавлених в їхніх розробках фірм та залученню приватного капіталу для інвестиції введенням до громадського обороту винаходів, створених фізичними особами, чим забезпечує зростання їхнього добробуту і тим самим зростання і укріплення середнього класу Німеччини.
На думку Держдепартаменту, досвід зарубіжних країн заслуговує на вивчення фахівцями Держдепартаменту, Мінфіну, Мінекономіки, Мінпромполітики та інших міністерств, відомств, державних та недержавних організацій, зацікавлених у формуванні і розвитку середнього класу України. Ми повинні нарешті зрозуміти, що вдало вкладена в інноваційне підприємництво гривня може принести до державного бюджету щонайменше п'ять.
Як позитивнийфактор у цьому аспекті слід розглядати передбачені вже згаданим Законом України "Про інноваційну діяльність" пільги для інноваційних підприємств. Вони можуть стати джерелом для створення венчурного (ризикового) капіталу, що буде вкладений у новостворювану інтелектуальну власність. Це має забезпечити значні надходження до державного бюджету, а також сприяти зростанню матеріального достатку творців інтелектуальної власності.
Внутрішній ринок об'єктів інтелектуальної власності в Україні, пройшовши стадію формування, сьогодні потребує державної підтримки, здійснення єдиної державної політики щодо захисту національних інтересів у сфері економіки, технологічної безпеки та регулювання експорту українських технологій.
Необхідна цілеспрямована інвестиційна та інноваційна діяльність, що стимулює створення і виробництво новітньої конкурентноздатної техніки та сучасних технологій. Саме такий шлях підтримки державою інтелектуальної діяльності сприятиме передусім становленню та розвитку середнього класу в Україні.

 
 

Цікаве

Загрузка...