WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інтелектуальний капітал як основний фактор економічного розвитку - Реферат

Інтелектуальний капітал як основний фактор економічного розвитку - Реферат


Реферат на тему:
Інтелектуальний капітал як основний фактор економічного розвитку
Сьогодні однією з наймогутніших рушійних сил розвитку цивілізації є творча діяльність людини. В сучасних умовах ефективність економіки, науково-технічний рівень виробництва, соціально-економічний прогрес залежать від обсягу накопичених суспільством знань та ефективності використання інтелектуальних ресурсів нації.
Сучасний період розвитку нашої держави визначається також суттєвим зростанням ролі науки і техніки, інтелектуальної діяльності, духовного збагачення, головним джерелом яких є творча праця представників середнього класу.
За міжнародними стандартами, до середнього класу належать переважно особи з високою професійно-освітньою підготовкою та інтелектуальним потенціалом, що гарантує їм значний попит на ринку праці. Це, своєю чергою, зумовлюється підвищенням ролі інтелектуальної власності у формуванні людського капіталу та соціального статусу індивіда в сучасному суспільстві, науково-технологічним характером нинішнього етапу соціально-економічного розвитку.
Світовий досвід підтверджує ефективність інноваційної моделі розвитку на основі використання результатів інтелектуальної діяльності. Основне суспільне багатство розвинутих країн - це нова інтелектуальна еліта: науковці, підприємці, менеджери, фінансисти, висококваліфіковані інженери, інші фахівці, зайняті у сфері високих технологій, розповсюдження інформації та нових знань. Саме вони формують середній клас, який є основою соціальної стабільності і рушієм прогресу.
Сьогодні в усьому світі інтелектуальна власність стає могутнім важелем економічного розвитку суспільства. Останнім часом наша держава також приділяє значну увагу удосконаленню державної системи правової охорони інтелектуальної власності. 27 квітня 2001 року Президент України підписав Указ "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні". Указ спрямований на забезпечення умов для підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів нації, формування та розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності, надання правовласникам державних гарантій щодо захисту їх прав. На виконання Указу Президента України розпорядженням Кабінету Міністрів у червні 2002 року затверджено Концепцію розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності. Згідно з Концепцією сприяння комерційному використанню об'єктів інтелектуальної власності є одним із найважливіших напрямів розвитку системи.
З інтелектуальних ресурсів суспільства формується інтелектуальний капітал держави. При цьому слід наголосити, що у світовій економіці кінця XX - початку XXI століття інтелектуальний капітал набирає особливої ваги.
Саме інтелектуальний капітал нації дедалі більше перетворюється на провідний чинник економічного зростання та міжнародного обміну, радикальних структурних зрушень, стає головним у визначенні ринкової вартості високотехнологічних компаній та формуванні високого рівня конкурентоспроможності. Все це дає підстави говорити про становлення у сучасному світі якісно нового типу економіки - економіки, що базується на знаннях та використанні інтелекту. У цій економіці головну роль відіграє капітал, створений творчим використанням набутих знань.
Підприємства третього тисячоліття - це підприємства, що використовують зовсім не ті методи і навички, які використовували підприємці у минулому. Нові методи розвиваються за сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями, які потребують високої кваліфікації від працівників. Тому головна цінність для підприємств третього тисячоліття - це висококваліфіковані фахівці, які на практиці використовують свій інтелектуальний потенціал.
Стимулом для активізації будь-яких напрямів творчості є ефективно функціонуюча державна система правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Її ефективність характеризується наявністю ринку об'єктів інновацій, можливістю набуття і дійового захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, які дають змогу отримати легальний прибуток від творчої праці. Створення потужної промисловості, стабільної і високорозвинутої економіки неможливе без використання творчого потенціалу суспільства.
Важливим джерелом економічного зростання розвинутих країн світу є також індустрія авторського права (книговидання, звуко-, відеозаписи, комп'ютерні програми, бази даних), яка забезпечує щорічне зростання внутрішнього валового продукту на 5-6% і приблизно такий же відсоток зростання кількості робочих місць. Створення переважної більшості продукції індустрії авторського права припадає саме на представників середнього класу, зокрема представників малого і середнього бізнесу.
Обговорюючи проблему, пов'язану із становленням середнього класу в Україні, не можна обійти увагою питання малих і середніх підприємств, які оперативно впроваджують інноваційні моделі розвитку, нові технології, активно створюють і використовують винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності.
Інноваційне виробництво та його обслуговування є перспективною ринковою нішею для малих і середніх підприємств. У свою чергу, інтелектуальна власність стає дійовим механізмом закріплення та зміцнення позицій цих підприємств на ринку товарів і послуг. Ефективне використання інтелектуальної власності дає змогу підприємствам і компаніям підвищувати свою конкурентоспроможність і за рахунок цього здобувати стратегічні переваги на ринку. Тому керівникам малих і середніх підприємств необхідно здійснювати активні дії щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, їх ефективного використання та захисту з метою забезпечення належної комерційної підтримки діяльності цих підприємств.
Значення інтелектуальної власності часто недооцінюється власниками малих і середніх підприємств. Але якщо об'єкт інтелектуальної власності дістав належну правову охорону і має попит на ринку, він перетворюється на цінний актив підприємницької діяльності.
Повернення на інвестиції буває в двох формах: безпосередньо прибуток, що, як було описано вище, часто може бути отримана за рахунок додаткових послуг, і збільшення інтелектуального капіталу у виді визнання торгової марки. В останньому випадку можна говорити про "капітал уваги".
Ця капіталізована цінність присутня й у головах людей, і в товарах і послугах, зв'язаних з вашим продуктом, і, наприклад, у книгах чи навчальних курсах, присвячених зробленому вами продукту. Тому для реалізації можливостей цього виду капіталу так необхідне ототожнення продукту з власником інтелектуальної власності.
Капітал такого типу є результатом уваги до контенту, а не обумовлений продуктом як таким. Саме цей момент змушує хвилюватися власників контента, тому що вони не мають можливості контролювати капітал уваги, що, як добре знають політики, може бути і негативним, і позитивним. Цей капітал може істотно збагатити вашу інтелектуальну власність. Так, багато людей готові платити великі гроші за аудіо- івідеозапису відомого виконавця, наприклад Мадонни.
Існує два основних типи інтелектуального капіталу:
пізнанність чи власне торгова марка (awareness or brand equity) - репутація, традиції, імідж, зовнішній вигляд і інші фактори, що спонукують людей купувати речі, додаючи додаткову цінність цим речам;
знання - утворення, навчальні

 
 

Цікаве

Загрузка...