WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг - Реферат

Доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг - Реферат

управління об'єктами водопостачання та водовідведення (наприклад, контроль за реалізацією послуг водопостачання та водовідведення для населення, управління експлуатацією об'єктів водопостачання та водовідведення, стічних споруд, об'єктів каналізації, диспетчерське обслуговування, транспортне обслуговування тощо), у сфері технічного обслуговування об'єктів водогону (обслуговування очисних споруд, водогінних мереж, споруд зберігання води, водозаборів підземних вод, водонапірних споруд, контроль та облік використання води) та у сфері технічного обслуговування об'єктів каналізації (обслуговування насосних станцій, каналізаційних мереж, очисних споруд, експлуатація відстійників, хлораторних приладів, полів фільтрації).
Основним завданням підприємств ринку теплопостачання є забезпечення виробництва та доведення у вигляді теплоносія до споживачів кількості теплової енергії, необхідної для опалення та гарячого водопостачання житлового фонду на рівні забезпечення нормального температурного режиму приміщень всередині житлових будівель та санітарно-гігієнічних потреб населення.
Певні труднощі, які виникають при класифікації даного ринку, пов'язані насамперед з тим, що традиційно прийнятий поділ послуг з теплопостачання на послуги гарячого водопостачання та опалення через їх тісний технологічний взаємозв'язок не може бути використаний, оскільки в цих сферах є технологічно недоцільним розвиток конкурентних відносин. Тому з урахуванням мети формування конкурентного середовища класифікуємо ринок послуг з теплопостачання на послуги з управління об'єктами теплопостачання (диспетчерське обслуговування, управління процесами ремонту обладнання та споруд, приладів, хімічний нагляд, управління реалізацією теплоенергії, транспортне обслуговування) та технічне обслуговування об'єктів теплопостачання (експлуатація котелень, насосних станцій, теплових мереж, обслуговування котелень, роботи з ремонту об'єктів теплопостачання), при виконанні яких можливий розвиток конкуренції.
Щодо регіонального ринку послуг мережного господарства різних територіальних рівнів, то, окрім технологічних особливостей, які обумовлюють розвиток монополізму на ринках, існують і соціальні властивості комунальних послуг, які роблять недоцільним розвиток конкуренції на ньому, а відповідно і формування конкурентного середовища:
1) унікальний характер споживання комунальних послуг (властивість незамінності), який не дозволяє споживачам відмовитися від споживання послуг при підвищенні ціни на неї або, навпаки, поводитися при зниженні ціни;
2) доступність послуг споживачам у будь-який час, коли у них виникає потреба (властивість безперебійності та надійності надання комунальних послуг);
3) необхідність повного задоволення потреби в послузі, що є одним з важливих показників якості комунального обслуговування та рівня комфортності життя населення.
Тому, говорячи про формування конкурентного середовища, потрібно зауважити, що цей процес має регулюватися спеціальним органом влади. Проте сьогодні, з одного боку, держава, як головний регулятор процесу формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг і суб'єкт антимонопольної політики, своєю нормотворчою діяльністю найбільшою мірою охоплює ЖКГ, при цьому фактично майже нічого не роблячи для реального перетворення цього господарства. З іншого боку, зарегульованість конкурентного сектора економіки - як формальна, так і реальна - на сьогодні перевищила всі допустимі межі. І на центральному, і на регіональному, і на місцевому рівнях масштаби невиправданого втручання в господарську діяльність ринкових суб'єктів починають перевищувати адаптивні властивості бізнесу перемагати таке втручання та виживати в умовах зростаючої фінансової напруги з боку держави. Тому виникає необхідність проведення державними органами влади перегляду процесу регулювання ринкових відносин в житлово-комунальному господарстві. Завдання державної політики в житлово-комунальному господарстві полягає не лише у зміні правової форми власності підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, а у зміні економічного змісту власності шляхом максимального формування конкурентного середовища. Надання монопольного становища приватним підприємствам на ринках мережних послуг (тобто заміна інституційного монополізму на підприємницький [11, с.192]) не завжди завершується ефективно. Приватизацію житлово-комунальних підприємств потрібно проводити там, де вона сприяє розвитку конкурентних відносин (житлове господарство, господарство благоустрою). У разі існування природного монополіста на ринку не обов'язково повністю змінювати форму власності природного об'єкта з державної на приватну, а варто шукати шляхи ефективної співпраці державної та приватної форм власності - здійснювати приватизацію та демонополізацію суб'єктів регіонального ринку житлово-комунальних послуг. Тут можливий іншийрізновид конкуренції - конкуренція за ринок, за право надання комунальних послуг на певній території, тобто права на монопольне становище на ринку. Таке право можуть отримати як комунальні, державні підприємства, так і приватні підприємства.
Висновок
Отже, доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг обґрунтовується насамперед неефективністю функціонування державних (комунальних) підприємств на ньому та відсутністю підприємств, заснованих на приватній формі власності, що призводить до відсутності конкуренції між ними. Особливість формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг полягає в тому, що насамперед державні, регіональні та місцеві органи влади повинні створювати умови для формування такого середовища, розглядаючи при цьому РРЖКП не як сукупність монопольних ринків, а як сукупність ринкових сегментів, які відрізняються доцільністю формування конкурентного середовища на них. Серед шляхів формування конкурентного середовища потрібно насамперед виділити проведення ефективної приватизації й демонополізації на ринках житлово-комунальних послуг та удосконалення державного, регіонального й місцевого регулювання ринків житлово-комунальних послуг. Результатом формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг за допомогою названих шляхів має бути підвищення ефективності функціонування підприємств галузі та покращання якості й надійності надання споживачам житлово-комунальних послуг.
Література:
1. Базилевич В. Формирование конкурентной среды в транзитивной экономике: проблемы, тенденции, противоречия // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. - 2003.- №2(5). - С.24-28.
2. Рыбалка А. Особенности развития конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере и проблемы повышения ее эффективности // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 9 (27). - С. 141-148.
3. Семоненко В.В. Принципы формирования конкурентного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Економічна серія .- Вип. 630.- Харків: ХНУ, 2004. - С. 51-54.
4. Ступин И. Что останется после ДЕЗа? // Эксперт.- 2002.-№30.-С.23-24.
5. Филюк Г., Базилевич В. Разгосударствление естественно- монопольных структур в Украине // Экономика Украины. - 2002. - № 3. - С. 35-42.
6. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року від 14 лютого 2002 р. № 139. // Міське господарство України. - 2002. - №1.
7. Самуельсон П. Экономика. - М.: НПО "Алгон" ВНИИСИ "Машиностроение", 1994. - С. 504.
8. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. - СПб: Санкт-Петербург оркестр, 1992. - С.156.
9. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. - М: Прогресс, 1995. - С.75.
10. Серебряков Б.Т. Теория экономического равновесия. - М.: Экономика, 1973. - С.140.
11. Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ рыночной экономики: Пер. с англ. - М.: Весь мир, 2002. - 250 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...