WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг - Реферат

Доцільність формування конкурентного середовища на регіональному ринку житлово-комунальних послуг - Реферат

послуг, на яких у перспективі формування конкурентного середовища є доцільним, а на яких ні.
Розуміючи під регіональним ринком житлово-комунальних послуг (РРЖКП) просторову сукупність різних ринків житлово-комунальних послуг, кожен з яких являє собою сукупність соціально-економічних відносин між суб'єктами й державою з приводу купівлі-продажу цих послуг на території регіону відповідно до специфічних форм дії ринкових законів, вважаємо, що даний ринок можна поділити: за територіальною ознакою - на ринок житлово-комунальних послуг села, селища та міста, за технологічною ознакою - на ринки послуг житлового та комунального господарства, останній у свою чергу поділяється на ринки послуг мережного господарства, господарства упорядкування та міського пасажирського електротранспорту. Саме в розрізі окремих ринків, а не в цілому на РРЖКП, потрібно проводити дослідження доцільності розвитку конкурентних відносин між підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги населенню.
Тому розглянемо визначені ринки з позиції розвитку конкурентного середовища на них у перспективі. При цьому будемо користуватися підходом до класифікації конкурентних структур ринків на основі ринкових ситуацій [7-10], за яким типовими ознаками конкурентних структур ринків є кількість учасників ринку, частка ринку одного продавця, тип послуги, умови входу на ринок та виходу з нього, вплив одного продавця ринку на встановлення ціни на послуги.
У таблиці 1 подано основні характеристики ринків житлово-комунальних послуг та визначено тип конкуренції на них у перспективі.
Таблиця 1. - Тип конкурентної структури на регіональному ринку житлово-комунальних послуг України в перспективі
Сегмент РРЖКП Ідентифікаційні ознаки типу конкурентної структури Тип конкурентних структур на РРЖКП у перспективі
Кількість учасників на ринку Частка ринку одного продавця Тип послуги Умови входу-виходу Вплив продавця на формування ціни на послуги
Ринок послуг житлового господарства багато продавців та покупців мала однорідна вільні адаптуються до цін село - монополія;
селище - поліполія;
місто - поліполія
Ринок послуг упорядкування мало продавців - багато покупців велика неоднорідна та однорідна значні бар'єри узгодженість цін, не впливають на формування ціни село - монополія;
селище - монополія;
місто - олігополія
Ринок послуг міського пасажирського електротранспорту мало продавців
багато - покупців велика Однорідна значні бар'єри не впливає село - монополія;
селище - монополія;
місто - олігополія
Ринок послуг мережного господарства один продавець
багато покупців монополіст на ринку неоднорідна утруднений фіксує ціни село - природна монополія;
селище - природна монополія;
місто - природна монополія
Щодо регіонального ринку житлово-комунальних послуг, то, враховуючи його складність, для формування конкурентного середовища на ньому потрібно виділити однорідні або взаємозамінні послуги на кожному з його сегментів. Водночас потрібно звернути увагу на те, що, будучи невзаємозамінними з точки зору процесу надання послуги в цілому, взаємозамінними можуть бути окремі технологічні операції або етапи.
На рисунку 1 здійснено поділ ринків послуг житлового господарства, ринків послуг мережного господарства, ринків послуг міського пасажирського транспорту та ринків послуг господарства упорядкування за основними видами діяльності, де можливий розвиток конкурентних відносин.
Рисунок 1 - Класифікація ринку житлово-комунальних послуг за основними видами діяльності
Охарактеризуємо таблицю 1 та рисунок 1 у поєднанні.
Як бачимо, на ринку послуг житлового господарства в перспективі доцільно сформувати конкурентне середовище, оскільки конкуренція, яка потенційно найбільш йому буде адекватною, є такою, що максимально наближається до досконалої - поліполія: ситуація на ринку, як показав нам аналіз зарубіжного досвіду формування недержавного сектора в ЖКГ, може характеризуватися великою кількістю продавців та покупців, однорідністю продукції, вільним входом на ринок та виходом з нього для підприємств різних форм власності. Водночас потрібно зауважити, що відповідно до існуючого територіального поділу регіону формування конкурентного середовища на ринку житлових послуг доцільним буде лише на рівні селища та міста, де попит на такі послуги буде достатньо великим. На рівні ринку села конкуренція є недоцільною, оскільки там або відсутній попит на такі послуги, або ж занадто малий.
Ринок житлових послуг за основними видами діяльності можна розділити на два види, всередині яких можливим є розвиток конкурентного середовища: управління житловим фондом (конкуренція між підприємствами щодо загального керівництва житловим фондом, керівництва технічною експлуатацією житлового фонду або керівництва аварійно-ремонтним обслуговуванням житлового фонду) та безпосередньо технічна експлуатація житлового фонду (конкуренція між підприємствами щодо експлуатації, технічного обслуговування, поточного ремонту житлового фонду та аварійно-ремонтного обслуговування житлового фонду).
На ринках послуг та міського пасажирського електротранспорту перспективним є розвиток олігополістичної конкуренції, за якої можливе функціонування на ринку декількох невеликих монополій. Кожний монополіст повинен враховувати поведінку як споживачів своєї продукції, так і конкурентів, зворотна реакція яких на його дії може бути неоднозначною. Прикладом господарської ситуації, яку можна описати за допомогою моделі олігополії, є обслуговування міських жителів кількома транспортними компаніями. При цьому кожна з них буде монополістом на одному-двох маршрутах. Ситуація, при якій маршрути різних фірм будуть частково перекриватися, буде прикладом чистої олігополії, тобто ситуації, за якої конкуруючі фірми надають однорідну (майже однорідну) послугу, а саме транспортну. На таких олігополістичних ринках формування конкурентного середовища є доцільним, атому потрібно створювати умови для вільного входу на ринок житлово-комунальних послуг приватного власника.
Ринок послуг міського пасажирського електротранспорту можна поділити на ринки управління підприємствами міського пасажирського електротранспорту та безпосередньо технічної експлуатації даного транспорту, на яких доцільним є формування конкурентного середовища.
Ринок послуг упорядкування можна поділити на ринки, де розвиток конкуренції є можливим: надання суспільних послуг з прибирання, надання ритуальних послуг, послуг санітарного очищення та прибирання вулиць, послуг зеленого господарства, послуг з переробки відходів тощо.
Доцільність залучення приватного сектора для надання усіх житлово-комунальних послуг, проведення приватизації житлово-комунальних підприємств підтверджується також оглядом досліджень з проблем приватизації, який показав, що із 24 випадків аналізу порівняльної ефективності функціонування державних (комунальних) та приватних підприємств інфраструктурної сфери половина приватних або приватизованих підприємств характеризувалася більшим рівнем ефективності функціонування та якості надаваних послуг, в семи випадках розбіжності були незначними, і лише в п'яти випадках дослідники вирішили, що державні (комунальні) підприємства відрізняються вищим рівнем ефективності функціонування, аніж приватні [11; с. 152].
Ринок послуг мережного господарства складається з ринку послуг водопостачання та водовідведення (або каналізації), ринку послуг теплопостачання та ринку послуг газопостачання. Однак ринок послуг газопостачання не є предметом нашого розгляду, оскільки система управління підгалуззю комунального газопостачання традиційно є самостійною (наприклад, ще за часів Радянського Союзу управління газовим господарством було відокремлене від системи Міністерства житлово-комунального господарства).
Щодо ринків водопостачання та водовідведення, то, на нашу думку, найбільш прийнятним з точки зору можливості антимонопольного регулювання та демонополізації галузі є виконання окремих технологічних операцій: конкуренція у сфері

 
 

Цікаве

Загрузка...