WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

ремітента.
Індосамент може бути іменним, коли вказується ім'я власника, або -бланковим при цьому векселетримач може:
1. заповнити бланк на своє ім'я або ім'я іншої особи.
2. здійснити індосамент за векселем.
3. передати вексель третій особі незаповнюючи бланка і не здійснюючи індосаменту.
21
Основними формами індосаменту є:
і. Короткий індосамент - коли на векселі робиться запис:замість банку "Україна"за адресою кому.
2. Заставний індосамент - "Замість мене заплатіть... що розміщується за адресою... ,як заставотримачу цього векселя".
3. Індосамент на пред'явника "Замість мене заплатіть".
Платіж за переказом може гарантувати повністю або частково за допомогою авеля - вексельна запорука в силу якої особа(авеліст),яка її здійснила, приймає на себе відповідальність за виконання зобов'язань будь-якої особи зобов'язаної за векселем.
Саме слово Вексель - це цінний папір, вид кредитних грошей, платіжний документ.
2.6. Порядок платежів.
Між підприємствами, організаціями, населенням проводиться готівковий та безготівковий розрахунки, що складають платіжний оборот держави.
Грошовий оборот - це сума всіх грошових платежів, які здійснюються підприємствами, організаціями, установами, населенням у двох формах:
- готівковою (грошовою);
- безготівковою.
Розрахунки готівкою - це розрахунки при яких платежі проводяться шляхом безпосередньої передачі грошей платником ії одержувачу.
Безготівковий оборот - це сукупність платежів, що здійснюються шляхом перерахування на рахунках через кредитні установи і зарахуванням зустрічних вимог.
Основними принципами організації розрахунків є:
1. Встановлення розмежування всіх платежів на готівкові та безготівкові;
2. Обов'язковість проведення безготівкового перерахування через банк;
3. Вимога платежу проводиться тільки після відвантаження продукції;
4. Розрахунки повинні проводитись з погодженням покупця;
5. Кожне підприємство має право вибору любого виду розрахунків;
22 6. Обов'язком кожного підприємства є своєчасність розрахунків з
робітниками.
Безготівкові розрахунки можуть бути проведенні платіжними дорученнями, вимогами, акредитивами, чеками, векселями, розрахунками в порядку планових платежів, з зарахуванням зустрічних вимог, через факторінгові відділи.
2.7 Кридитування підприємств.
Форми кредиту.
Банківський
Комерційний
Споживчий
Лізинговий
Бланковий
Іпотечний
Консорціумний
Види банківського кредиту.
1. За строком користуванна:
- короткострокові (до одного року);
- середньострокові (до трьох років);
- довгострокові (понад три роки).
2. За забезпеченням:
- гарантовані;
- забезпечені заставою;
- з іншим забезпеченням;
- не забезпечені.
3. За ступенем ризику:
- стандартні кредити;
- кредити з підвищеним ризиком;
4. За методом надання:
- у разовому порядку;
- відповідно до відкритої лінії;
23
- гарантійні;
5. За строками погашення:
- водночас;
- з розстроченням;
- додатково;
- з реєстрацією платежів;
- після закінчення обумовленого періоду.
Кредит - це позиковий капітал у банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платіжності та цільового характеру використання.
Кредитор - це суб'єкт кредитних відносин, який надає кредит іншому суб'єкту господарської діяльності на тимчасове користування.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платіжності, строковості.
Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування.
Основним джерелом формування банківських кредитних ресурсів є:
1. Власні кошти банків;
2. Залишки на розрахункових рахунках та поточних валютних рахунках;
3. Залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депонентні рахунки до запитання на строкові;
4. Міжбанківські кредити і кошти одержані від випуску цінних паперів.
Укладення кредитних договорів між банком і суб'єктом господарської діяльності здійснюється тільки в письмовій формі, в якій визначені взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди двох сторін. Комерційні банки можуть сплатити борг у визначений у договорі термін. Для отримання кредиту позичальник звертається в банк (заява). Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкрито в іншому банку, то він подає документи в банк із зазначенням юридичної адреси, картку із
24
зразками підписів завірену банком та довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявність заборгованості запозичальником. Об'єкти кредитування:
1. Виробничі запаси сировини, матеріалів, палива, інших матеріальних цінностей;
2. Витрати на виробництво;
3. Залишки незавершеного виробництва;
4. Готова продукція;
5. Розрахункові документи. Методи кредитування:
1. Видача позик під залишки відповідних об'єктів;
2. Кредитування по обороту матеріальних цінностей та витрат
підприємства.
Комерційні банки аналізують, вивчають діяльність позичальника, потенційного визначення його кредитоспроможності, прогнозує ризик повернення кредиту і приймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту.
Основними критеріями кредитоспроможності є:
1. Забезпечення власними коштами не менш як 50% усіх його видатків.
2. Репутація позичальника.
3. Оцінка продукції, що випускається і реалізується, характер послуг, які надаються, попит продукції на ринку.
4. Економічна коньюктура, наявність джерел, коштів для позичальника.
Кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, що супроводжується записом у банківських рахунках, відповідно відображені в балансах кредитора та позичальника.
Кредитоспроможність - здатність позичальника у повному обсягу і у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями.
Кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та процентів, які належать сплаті за користування кредитом у терміни визначені договором.
25
3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. 3.1. Облік грошових та розрахункових операцій.
Щоб відкрити розрахунковий рахунок в банку, слід подати до банку документи, які підтверджують створення і реєстрацію підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію або наказ про створення підприємства); заповнити заяву на відкриття рахунку, картку із зразками підписів керівника і головного бухгалтера, та печатки.
На розрахунковому рахунку зосереджуються кошти одного підприємства, які надходять за реалізацію продукції, виконані роботи чи надані послуги та з інших джерел. З розрахункового рахунку списуються суми видані готівкою для виплати заробітньої плати, пенсій, стипендій, вносяться платежі до бюджету, проводяться розрахунки з постачальниками, сплачують борги за кредити, ....
На розрахунковий рахунок зараховуються і списуються з нього кошти за дорученням власника рахунку на основі відповідних первинних документів. Найбільш поширеними з них є:
1. Об'ява на внесок готівкою.
2. Чек.
3. Акредитив.
4. Платіжне доручення.
5. Розрахунковий чек.
Для зберігання, приймання, видачі готівкових грошей підприємство має касу. Порядок ведення касових операцій регламентовано положенням "Про порядок

 
 

Цікаве

Загрузка...