WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

рентабельність називається реальною рентабельностю окремих видів продукції.
Повна собівартість - прямі матеріальні витрати; відображає витрати підприємства на обробку вихідних матеріалів, а рентабельність вирахувана на основі цього показника ефективності діяльності підприємства.
Вплив рентабельності окремих видів продукції на рівень рентабельності підприємства залежить не від розміру витрат виробництва, а від різноманітності в обладнанні виробництва основними фондами, запасами сировини та матеріалів, тривалістю виробничого циклу і величини незавершеного виробництва.
12
Резерви підвищення рівня рентабельності полягають у збільшенні суми балансового прибутку при менших вкладеннях у основні виробничі фонди і нормовані оборотні засоби.
Для визначення розміру резервів підвищення рівня рентабельності підприємства в першу чергу треба узагальнити резерви збільшення сум прибутку, для цього необхідно використати результати собівартості і балансового прибутку, тому варто проаналізувати результати збільшення прибутку:
1. Зниження виробничої собівартості товарної продукції;
2. Виконання плану реалізованої продукції;
3. Недопущення перевитрат по позавиробних витратах;
4. Недопущення збитків від іншої реалізації;
5. Недопущення незапланованих позареалізаційних збитків.
1.6 Аналіз фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства проявляється платоспроможністю підприємства внаслідок відповідності фактичного кругообігу коштів на всіх етапах розрахунковим показникам. Сталий фінансовий стан підприємства -це необхідна умова діяльності підприємства при ринкових умовах, тому що від цього залежіть своєчасність та повнота погашення зобов'язань підприємства щодо оплати праці робітників, розрахунків з бюджетом, банками та постачальниками матеріальних ресурсів.
Аналіз фінансового стану - це невід'ємна частина економічного аналізу діяльності підприємства, без якого неможливе раціональне ведення господарства. Фінансовий стан безпосередньо впливає на виробничу діяльність підприємства. Нестача або неправильне використання фінансів може виявитись головною причиною несвоєчасної оплати розрахункових документів постачальників за одержані сировину та матеріали, неповного та неритмічного постачання виробництва необхідними предметами праці, а
13
отже погіршення результатів виконання підприємством за обсягом, асортиментом, собівартістю продукції та іншими показниками. Фінансовий .стан залежить від виробничої діяльності. При успішному виконанні плану по виробництву та реалізації продукції, зниженні собівартості, підприємство одержує надплановий рибуток, утворюються додаткові джерела коштів, що сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. Отже фінансовий стан залежить від результатів виробничої діяльності, тому резерви подальшого поліпшення фінансового стану - це виробнича діяльність підприємства. Дослідження фінансового стану промислового підприємства затверджує економічній аналіз господарської діяльності. Крім цього фінансовий стан підприємства залежить від:
1. Стану запасів;
2. Нормованих оборотних засобів;
3. Розрахунків з дебіторами та кредиторами;
4. Оборотності оборотних коштів;
5. Повноти використання права на кредит ....
14
2.ФІНАНСУВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ. 2.1 Функції і структура фінансового відділу.
Фінвідділ є структурний підрозділ управління промисловим підприємством. Діяльність відділу регламентується положенням підприємства.
Фінвідділ слідкує за забезпеченням підприємства фінансовими ресурсами, за ростом доходів п-ства, здійснює контроль за використанням фін. ресурсів, за забезпеченням власними оборотніми засобами, за здійсненням розрахунків і виконанням фін. зобов'язань перед державою, банками, постачальниками і вищестоячими органами, несе зобов'язання по виплаті заробітної плати, складанні планів та аналізі господарської діяльності, несе відповідальність за виконання нових форм і методів.
Фінвідділом керує його начальник, який несе відповідальність за фін. стан п-ства і здійснює всі види фін. операцій на основі законів і правил. Фінвідділ зв'язаний з такими відділами,як плановий, бухгалтерія, відділ реалізації, матеріально-технічного постачання.
Підпорядкований він головному економісту, заступнику директора або генеральному директору підприємства. Кількісний склад фінвідділу залежить від об'єму робіт, рівня механізації і автоматизації.
Фінвідділ контролює роботу підприємства в частині фінансів, а саме:
- вартість обладнання по заповнених договорах;
- правильне складання і оформлення коштів;
- своєчасність і правильність встановлення цін на всі види про дукції.
Фінвідділ несе відповідальність за виконання фінансових і кредитних планів, за використанням позичених і власних коштів фінансування.
Фінвідділ надає дані в плановий відділ, в бухгалтерію - подає виписки з розрахункового рахунку на оплату за реалізацію продукції. У відділ реалізації дає дані про покупців, у відділ матеріально-технічного
15
постачання - інформацію про уточнення планових показників. Завданням фінвідділу є те, що він повинен щоденно забезпечувати платоспроможність фінансових коштів підприємства, що регламентується положенням підприємства "Про роль і функції фінвідділу".
2.2 Доходи підприємств.
Фінансовим результатом діяльності ідприємства являється прибуток. Прибуток - це чистий дохід підприємства, являється основним джерелом формування державного бюджету. Показник прибутку орієнтує виробниче господарську діяльність підприємства на високі кінцеві результати,, на ріст випуску високоякісної продукції з найменшими затратами. Показник прибутку являєтьсяодним із показників, який встановлений в контрольних цифрах, є основним джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства.
Абсолютний розмір Пр,який має підприємство виражає всю систему його госпрозрахункових відносин з господарством, партнером по доставці сировини та матеріалів, тепла, енергії, взаємовідносин з транспортними та науково дослідницькими організаціями.
Забезпечення росту Пр залежить від:
1. впровадження науково-обгрунтованих методів планування;
2. від заінтересованості підприємства в розробці та прийнятті планів,які б
максимально враховували всі резерви.
Загальний прибуток, який відображається в балансі підприємства утворюється від реалізації ТП, іншої реалізації, позареалізаційних результатів. Більше 90% прибутку в складі балансового прибутку займає прибуток від реалізації.
Планування прибутку може здійснюватися:
1. Методом прямого розрахунку - заключається із вартості РП по оптових
цінах підприємства утримують повну планову собівартість:
ПР = Вр - С/В
16
2. для визначення Пр підприємств, організацій,які в РП по оптових цінах включають податок з обороту ( По ) Пр = Вр - С/В - По.
3. Нормативний. Для розрахунку планового Пр використовують плановий норматив рентабельності на об'єм РП по плановій С/В:
Пр = План. Нормат. Р * Нр / 100
ПОДАТКИ
Податки забезпечують приблизно 90 % надходжень в центральний бюджет і 70% у місцевий.
Світовий досвід показує, що найкраще розвинута економіка при мінімальному оподаткуванні Пр 10-12%. При оподаткуванні менше 10% нагромадження капіталу відбувається швидше ніж

 
 

Цікаве

Загрузка...