WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

Звіт про проходження виробничої переддипломної практики (економічний огляд роботи підприємства) - Реферат

середньому на одного працівника.
Виконання завдань щодо продуктивності праці пов'язане з виконанням норм на основі досвіду і статистичних даних. Для розробки технічних норм за основу беруть: час, необхідний для виготовлення виробу при найбільш раціональних організаційно-технічних умовах. Таким чином на ріст продуктивності праці мають вплив такі фактори:
1. Співвідношення між середньо-списковою чисельністю всього персоналу і робітниками.
2. Використання часу по кількості відпрацьованих днів, годин.
3. Скорочення ручної праці.
4. Зниження внутрішніх простоїв.
5. Плинність кадрів.
6. Кваліфікація робітників.
7. Зміна в асортименті.
8. Краще використання механізмів і обладнання.
1.4. Аналіз собівартості продукції.
Собівартість товарної продукції - це виражена в грошовій формі сукупність витрат виробництва та реалізації.
Аналіз собівартості продукції охоплює такі питання:
1. Виконання плану собівартості товарної продукції в цілому за узагальненими показниками;
2. Причини відхилення фактичних витрат від планових у розрізі статей, а також за різними видами і групами продукції;
3. Резерви зниження собівартості продукції та розробка конкретних засобів
щодо їх усунення, використання.
Виконання плану собівартості всієї товарної продукції визначається шляхом співставлення фактично повної собівартості товарної продукції. Одержаний результат свідчить про економію або перевитрати.
Виявлення відхилень від планової собівартості непорівняної продукції можливе за обставин:
8
1. Освоєння нових видів продукції, які не випускались в минулому році може бути пов'язане з виробничими неполадками, що викликало підвищення;
2. В перший рік освоєння нових видів продукції немає бази для планування собівартості і тому фактично одержана собівартість маже внести корективи до планових калькуляцій.
Відхилення фактичної собівартості від планової аналізують для виявлення резервів
На зниження собівартості непорівняної продукції вплив мають такі фактори:
а) зміна в асортименті;
б) рівень фактичної собівартості;
в) зміна цін і тарифів (не залежить від діяльності того чи іншого
підприємства).
Аналіз собівартості окремих видів продукції.
Найбільш повне виявлення резервів зниження собівартості досягають при аналізі відхилень від планової собівартості продукції по окремих її видах.
Виявлення цих відхилень та їх аналіз сприяють визначенню та узагальненню можливих резервів зниження собівартості.
Загальна методика аналізу собівартості по звітних калькуляціях:
- по кожному виду продукції вираховують відхилення від планової собівартості по статтях витрат, по кожній статті визначають ступінь впливу факторів на відхилення;
- по статтях "сировина і матеріали" визначають вплив фактора норм та цін, а при аналізі заробітньої плати визначають вплив продуктивності праці та середньої заробітньої плати по загальновиробничих і загальногосподарських витратах, вплив об'єму виробництва та дотримання кошторисних дисциплін.
При аналізі звітних калькуляцій враховують особливості окремих виробництв по техніко-економічних показниках, враховують склад сировини і матеріалів, видів використання продукції
9
Фактори, що мають вплив на виконання плану витрат на одну гривню товарної продукції:
1. Структура асортименту товарної продукції;
2. Рівень повної собівартості окремих видів продукції.
Резерви зниження собівартості продукції. Резерви зниження собівартості виявляють при аналізі звітних калькуляцій. Потрібно врахувати резерви, виявлені при аналізі окремих елементів витрат на виробництво та статей на продукцію.
Резерви зниження собівартості продукції:
1. По фонду заробітньої плати;
2. Утримання зверхнормованої чисельності працюючих;
3. Відрахування на соціальне страхування та суми перевитрат заробітньої плати;
4. Перевитрати невиробничих витрат по окремих статтях цехових витрат;
5. Перевитрати на виробничі витрати по окремих статтях загальновиробничих витрат;
6. Перевитрати по витратах на утримання і експлуатацію обладнання;
7. Витрати по браку;
8. Перевитрати на підготовку і освоєння виробництва;
9. Перевитрати по сировині і матеріалах.
Витрати на паливо та електроенергію власного виробництва аналізують по вітних калькуляціях даного підприємства.
1.5 Аналіз плану по прибутку і рентабельності.
Виконання плану прибутку є одним з кінцевих показників, роботи підприємства. Розмір прибутку в основному залежить від об'єму реалізації продукції та її собівартості.
Аналіз балансового прибутку.
Фінансовий результат, відображений в балансі підприємства називають балансовим прибутком (збитком)
Балансовий прибуток складається:
10
1. прибуток від реалізації товарної продукції.
2. прибуток чи збиток від іншої реалізації.
3. позареалізаційні результати. Прибуток = ціна - собівартість До іншої реалізації належить.
1. продаж продукції підсобного господарства.
2. продаж понаднормованих і "зайвих" матеріальних цінностей.
3. послуги свого власного транспорту.
4. різні послуги непромислового характеру.
Особливу увагу слід надати реалізації понаднормових чи "зайвих" матеріальних цінностей. Потрібно встановити з якою метою і чому виявились непотрібними. Прибуток чи збиток від іншої реалізації та позареалізаційні результати відображають у формі 1ф.
Позареалізаційні результати - це доходи або витрати непов'язані безпосередньо з реалізацією/їх не включають у собівартість продукциї а враховують на "Прибутки чи збитки".
На результати від реалізації продукції впливають різні фактори, пов'язані з продуктивністю праці та використанням засобів виробництва.
До цих факторів належать:
1. Зміна обсягу реалізації продукції
2. Зміна величини собівартості
3. Зміна оптових цін
4. Зміна структури асортименту та якості продукції.
Кожен з факторів впливає на результат від реалізації продукції самостійно, тому вивчення факторів, що мають вплив на прибуток дозволяє виявити шляхи збільшення прибутку.
Шляхи збільшення прибутку:
1. Збільшення реалізованої продукції;
2. Зменшення собівартості;
3. Скорочення трудових, матеріальних та фінансових витрат. Аналіз рентабельності.
11
Рентабельність означаєприбутковість, тобто перевищення доходів над
витратами.
Рентабельність визначають відношенням прибутку до повної собівартості.
Рентабельність підприємства визначають відношенням суми балансового прибутку до вартості виробничих фондів плюс нормовані оборотні засоби, включаючи середньорічну вартість основних виробничих фондів та нормованих оборотних засобів.
На рівень рентабельності підприємства мають вплив:
- сума балансового прибутку;
-вартість основних виробничих фондів;
- вартість нормованих оборотних засобів.
Вплив цих факторів на рівень рентабельності підприємства можна
обчислити користуючись прийомом ланцюгових підстановок.
Рентабельність підприємства залежить від рентабельності продукції. На рівень рентабельності продукції мають вплив такі фактори
- відхилення від планової собівартості;
- зміна в структурі асортименту та якості продукції;
- зміна оптових цін.
Рентабельність окремих видів продукції визначають відношенням суми балансового прибутку до собівартості за мінусом матеріальних витрат. Розрахована таким чином

 
 

Цікаве

Загрузка...