WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Показники оцінки рівня реалізації національних інтересів - Реферат

Показники оцінки рівня реалізації національних інтересів - Реферат

ліквідності - це відношення коштів, розрахунків і інших активів до суми термінових зобов'язань. Він показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.
2. Коефіцієнт автономії як відношення власних коштів до розміру балансу підприємства або відношення власних коштів до суми джерел формування запасів і витрат. У першому випадку він показує частку власних коштів у балансі підприємств, а в другому - частку власних коштів у формуванні запасів і витрат. Чим ці частки вищі, тим більш конкурентоспроможне підприємство.
3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, який визначається як відношення величини зобов'язань підприємств до величини його власних коштів. Цей показник доповнює коефіцієнт автономії і для конкурентноздатного підприємства він завжди менший за одиницю.
4. Коефіцієнт маневреності дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини оборотних коштів. Він показує, яка частина власних оборотних коштів знаходиться в мобільній формі, що дозволяє вільно маневрувати цими коштами. Для стійкого у фінансовому відношенні підприємства його оптимальне значення дорівнює 0,5.
Наведена система показників може в повній мірі характеризувати як, по-перше, загальну ефективність виробництва так і, по-друге, його конкурентоспроможність. Таким чином, ми маємо можливістьбачити загальну спроможність, чи неспроможність, суб'єкта господарювання у сфері ЗЕД як ланки народного господарства забезпечити реалізацію національних інтересів країни взагалі.
Спираючись на досвід країн з розвинутою ринковою економікою, можна конкретизувати напрямки державного регулювання реалізації національних інтересів. Забезпечення реалізації національних інтересів вимагає використання різноманітних методів державного регулювання ціноутворення; державного контролю за цінами і тарифами натуральних монополій; впливу на формування цін на продукцію підприємств, які виробляють та реалізують матеріально-технічні ресурси; нормування спеціального фонду державної компенсації, створюваного за рахунок бюджетних відрахувань і спеціального податку, який би стягувався з підприємства-монополіста.
Методологічні засади розуміння впливу держави на забезпечення економічної безпеки базуються на тому, що необхідно класифікувати державне регулювання, вказати його функції і принципи, які здатні поліпшити стан з реалізацією національних інтересів країни.
Державні регулятори економічної безпеки такі.
Перша група - правові та адміністративно-розпорядні регулятори: 1. проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань регламентування темпів і пропорцій розвитку; 2. власні рішення міністерства організаційно-розпорядного та організаційно-рекомендаційного характеру; 3. державне заохочення або адміністративні санкції щодо суб'єктів господарювання та інших юридичних і фізичних осіб; 4. адміністративне розпорядництво щодо державних підприємств і організацій, підвідомчих міністерству.
Друга група - економічні регулятори: 1.державний контракт, державні та регіональні замовлення; 2. державний вплив на ринкове ціноутворення; З.податкова політика; 4.кредитно-фінансова політика, бюджетне регулювання (державне й регіональні); 5.державні й регіональні інвестиції; 6. захист вітчизняного товаровиробника через ставки митного збору на імпорт.
Третя група - індикативно-планові регулятори: 1. прогнози і перспективні плани економічного й соціального розвитку, а також екологічного захисту , його галузевих і регіональних підсистем; 2. комплексні цільові програми подолання проблемних ситуацій у розвитку його галузевих і регіональних підсистем; 3. маркетингове прогнозування внутрішніх ринків продукції.
Висновки
1. Запропоновано систему показників, які оцінюють ступінь реалізації національних інтересів.
2. Показано, що головною економічною складовою такої системи виступає національна конкуренція, оскільки вона характеризує всі сторони ринкової ситуації.
3. Провідним показником системи реалізації національних інтересів є конкурентоспроможність держави в тій чи іншій галузі.
У подальших дослідженнях доцільно проаналізувати функції органів державного управління щодо моніторингу реалізації національних інтересів на різних економічних рівнях відповідно до запропонованої критеріальної основи.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Емельянов С.В. США: международная конкурентоспособность национальной промышленности, 90-е годы ХХ века.- М.: Международные отношения, 2001.- 408 с.
2. Заварухин В.П. Интеграция России в мировое научно-техническое пространство в условиях глобализации экономики // Человек и труд.- 2000.- №4.- С. 41-46.
3. Инвестиционная стратегия корпораций и институциональных инвесторов: Монография/ Под ред. Сазонца И.Л. - Днепропетровск: Наука и образование, 2003. - 132 с.
4. Інвестиційні стратегії конкурентоспроможної економіки: Монографія/ Під ред. Сазонця І.Л. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004 - 420 с.
5. Петров В. Конкурентоспособность // Риск.- 1999.- №4.- С. 20-26.
6. Портер М.Є. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. з англ. - К.: Основа, 1998.- 390 с.
7. Теоретические и прикладные аспекты функционирования производственного комплекса региона / А.И.Амоша, И.П.Булеев, Н.Д.Прокопенко и др.: Монография / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности; Ин-т экономико-правовых исследований. - Донецк, 2004. - 424 с.
8. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.- М.: ИНФРА - М, 2000. - 312 с.
9. Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия.- М., 2001.- 230 с.
10. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М.: АКАЛИС, 1996. - 272 с.
11. Ястремська О.М. Стратегії індивідуальної роботи з інвесторами в процесі залучення капіталу // Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- № 189.- Т. 3. - С.635-641.
12. Acrospoce Industry (Orders, Salos and Backlok) Current Industrial Report MA 37D, Bureau of the Census, U/S/ Department of Commerce, Washington, DC 20233, http: www.consus.gov/ciz/ www/ ma 37d.html.
13. World Competitiveness Report.- Oxford, 2000.
14. National Security, Science and Technology Strategy. National Science and Technology Council. White House.- 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...