WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Концепція сталого розвитку і ринкова економіка - Реферат

Концепція сталого розвитку і ринкова економіка - Реферат

екосистемами та популяціями людей перемагає і витісняє їх. Цей процес призводить до екологічної катастрофи.
Економіка, підсистема біосфери, також росте кількісно, як і саме людство.
На даний момент традиційна модель економічного росту розвинених країн багато в чому вичерпала себе, і вона не може бути запропонована для інших країн як зразок.
Міжнародна економічна система, що сформувалася в повоєнні роки, за минулі п'ять десятиліть продемонструвала унікальний в історії людства економічний ріст, в основному в розвинених країнах. Хоча в державах, що розвиваються, також відбувається економічний ріст, економічний і соціальний розрив між "золотим" мільярдом та іншим світом збільшився, так само як і розрив між багатими й бідними практично в кожній країні.
Обсяг світової торгівлі з 1975 р. дотепер зріс більш ніж утроє, в основному за рахунок розвинених країн; частка останніх в імпорті зросла з 67 до 72%, в експорті - з 65,6 до 70,7%, а частка країн, що розвиваються, відповідно скоротилася в імпорті з 21,7 до 18,7%, в експорті - з 24,6 до 19,7%. Основний торговельний обмін, який відбувається поміж розвиненими країнами, становить більш як 3/4 загальносвітового обсягу. На розвинені країни орієнтований і експорт країн, що розвиваються, а імпорт в них майже вдвічі нижчий, ніж у розвинені.
Таким чином, сучасна міжнародна економічна система, продемонструвавши унікальний економічний ріст, не тільки не вирішила соціальних проблем світового співтовариства, але привела світ до соціально-екологічної і демографічної кризи, усе більшого розриву між багатими і бідними країнами, багатими і бідними людьми.
Тому не можна підтримувати ілюзію можливого виходу на траєкторію сталого розвитку тільки за рахунок чисто ринкових механізмів. Провал чисто ринкової моделі розвитку у відношенні екологічної безпеки і зробив необхідним розробку концепції сталого розвитку. Сучасні екологічні проблеми деякою мірою породжені відставанням економічної думки. Ні класики економічної науки А. Сміт і К. Рікардо, ні наступні економічні школи, включаючи К. Маркса, Д. Кейнса, А. Маршалла, не надавали належного значення екологічним обмеженням в економічному розвитку. На думку Г. Далі і Д. Кобба, це відбулося почасти тому, що в сучасній науці знання організоване за дисциплінами [8]. Такий поділ знання вимагає високого рівня абстракції від реального світу, що не розділений на окремі складові. Результатом звички до абстракцій в економіці є те, що економісти, роблячи висновки про реальний світ, не враховують ступеня абстрактності теорії і воліють не бачити всього, що не вкладається в модель. Учені відзначають, що однією з найважливіших абстракцій, які панують в економічній думці, є ринок як механізм оптимального розподілу ресурсів. Класичним положенням тут є твердження про те, що рушійною силою ринку є прагнення індивідів до отримання максимального прибутку зі своєї діяльності, що приводить як до найповнішого задоволення потреб суспільства, так і до оптимального розміщення ресурсів.
Ринок дійсно має переваги над централізованим плануванням у тім, що незалежні, децентралізовані рішення ведуть не до хаосу, а до порядку. Як результат, ринкове суспільство більш упорядковане, ніж централізовано плановане. Таким чином, ринок є найбільш оптимальним механізмом за своєю здатністю використовувати інформацію. Він також більш чутливий до обставин, що змінюються. Але, говорячи про ринок як про оптимальний механізм розподілу ресурсів, необхідно усвідомити, що він є небезпечним механізмом з погляду масштабу і швидкості використання ресурсів. Індивідуальне прагнення до прибутку, навпаки, веде до максимізації витрат ресурсів з метою одержання максимального прибутку. Це відбувається тому, що швидкість приросту капіталу, отриманого від продажу ресурсу, завжди перевищує швидкість відновлення ресурсу, який обчислюється найчастіше навіть не в роках, а в геологічних епохах.
Те, що ринок як економічний механізм зовсім не враховує масштаб і швидкість витрат ресурсів, показує, що ринок оперує за законами, абстрагованими від законів біосфери. Ринок виступає за зростання виробництва та споживання і використовує ВНП як мірило прогресу. Проте визнано, що добробут нації має аспекти, відмінні від економічних показників. Це такі індикатори, як письменність населення, дитяча смертність, середня тривалість життя, рівень самогубств, злочинності і наркоманії. До цього ряду можна додати нині розроблювані індикатори екологічного здоров'я. Але при цьому вважається, що економічний елемент найбільш важливий, і тенденція забувати, що ВНП вимірює лише темпи приросту економіки, а не загальний добробут нації, є ще однією типовою помилкою заміни реальності абстракціями.
Деградація навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів, надмірне забруднення свідчать про збої в ринковому механізмі. Ціни, що складаються на "природних" ринках, часто дають перекручену картину справжньої цінності природних благ і послуг, не відбивають реальні суспільні витрати і вигоди використання екологічних ресурсів. У результаті складається неадекватна оцінка дефіцитності ресурсів, величин попиту та пропозиції, що дає занижені стимули для ефективного використання природних ресурсів.
У концептуальному плані провали ринку в охороні навколишнього середовища пов'язані насамперед із практично неможливим адекватним обліком екстерналій, соціальних витрат суспільства від деградації навколишнього середовища, проблемою відкритого доступу до природних благ, їхньою заниженою ціною.
Для різного роду угод у ринковій сфері необхідні витрати, пов'язані з одержанням інформації, веденням багатосторонніх переговорів, забезпеченням дотримання договорів тощо, тобто витрат, які прийнято відносити до трансакційних. При раціональному природокористуванні такі витрати можуть бути досить великими стосовно очікуваних вигод, і тоді досягнення діючої угоди малоймовірне, а деградація екосистем продовжиться.
Істотною проблемою для ринку є невизначеність і непрозорість. Невизначеність багато в чому породжується недостатністю знань про закони функціонуванняекологічних систем, що приводить до ігнорування складно прогнозованих і віддалених наслідків у ринкових рішеннях. Проблемою є і "короткозорість" ринкової системи господарювання, її орієнтація на одержання швидких результатів, прибутку при неврахуванні довгострокових збитків і вигод.
Можна визначити такі основні причини "провалів ринку" в екологічній сфері:
- Екстерналії (зовнішні ефекти)
- Відсутність/ заниженість цін на природні блага і відсутність ринків
- Суспільні блага
- Трансакційні витрати
- Права власності
- Невизначеність і непрозорість
Природно виникає питання, чи сумісна концепція сталого розвитку з ринковою системою господарювання?
Спроби відповісти на поставлені питання постійно мають місце, про що свідчить велика література [9]. Вчені дійшли висновку, що ринок не може рости безмежно, оскільки економічна система є частиною кінцевої субстанції - біосфери планети Земля. У цих роботах, однак, не ставиться питання про заміну сучасної ринкової системи на якусь іншу, говориться лише про необхідність її більшої екологізації і посилення соціальної спрямованості. Як правило, не визнається факт досягнення граничних значень базового об'єму біосфери, тим більше переходу за цей поріг.
Очевидне протиріччя між ключовим моментом економіки - економічним ростом - і відсутністю росту в біосфері привели до спроб

 
 

Цікаве

Загрузка...