WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області - Реферат

Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області - Реферат

у свою чергу, визначається як "виражені в грошовій формі витрати на виробництво промислової продукції" [там само, с. 190].
Автори роботи [9] визначають витрати "як сукупність витрат у грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції, на торговельні і посередницькі операції, витрат по фінансових операціях і інших видах невиробничої діяльності" [9, с. 262].
Термін "стратегія низьких витрат" у Великомуекономічному словнику трактується як "напрямок політики фірми, що пов'язує досягнення конкурентних переваг із забезпеченням більш дешевого виробництва і збуту продукції" [2].
Що стосується якості проектних робіт, то вона виявляється вже в ході використання проектної документації, а заздалегідь визначити ступінь якості виконуваних проектних робіт досить важко, тобто споживач здебільшого подібних послуг слабко інформований щодо їх якості і зазнає труднощів у диференціації таких робіт. Частина документації, що випускається проектними організаціями, є стандартною, і на різних проектних підприємствах вона має однаковий ступінь якості її виконання, тому для замовників більш привабливим фактором при виборі виконавця буде вартість робіт.
Відносно впровадження маркетингової концепції в управління проектних підприємств Луганської області необхідно відзначити, що на більшості таких підприємств відсутні відділи маркетингу, а якщо вони і є, то не здійснюють відповідний комплекс маркетингової роботи. Як відомо, маркетингові дослідження є досить дорогими, а можливість досягнення в зв'язку з їх проведенням позитивного економічного ефекту на зазначених підприємствах сумнівна. Відсутність позитивного досвіду організації роботи маркетингових служб є істотною проблемою в реалізації маркетингової концепції, у реалізації стратегії диференціації як робіт, так і ринку.
У рамках стратегії мінімізації витрат щодо проектних підприємств Луганської області можна виділити ряд перспективних напрямків:
- використання явищ синергизму;
- застосування гуманістичних принципів мотивації праці;
- підвищення ефективності стимулювання праці;
- зниження витрат праці на виробництво проектної документації, зокрема за рахунок підвищення рівня застосування засобів ЕОМ і спеціальних програм;
- оптимізація організаційних структур;
- підвищення ефективності планування витрат.
Досягнення синергетичного ефекту взаємодіючих проектних підприємств можливе за рахунок підвищення ефективності обміну необхідної інформації, зменшення дефіциту кадрів та обсягів робіт, досягнення оптимальних розмірів організації по відношенню до обсягів замовлень.
Такі напрямки, як застосування гуманістичних принципів мотивації праці і підвищення ефективності стимулювання праці, також можна віднести до стратегії підвищення ефективності управління персоналом, однак вони були автором віднесені до стратегії мінімізації витрат, оскільки безпосередньо пов'язані з витратами проектних підприємств.
Реалізація напрямку, що передбачає зниження витрат праці на виробництво проектної продукції за рахунок підвищення рівня застосування засобів ЕОМ і спеціальних програм, вимагає інвестицій, однак у довгостроковій перспективі найбільш ймовірне зниження витрат.
Оптимізація організаційних структур обумовлена необхідністю зворотної реакції на коливання обсягів замовлень, які не є контрольованим фактором з боку проектних організацій.
Процес планування витрат є актуальним, оскільки в проектних організаціях витратний метод ціноутворення є основним і зменьшення витрат безпосередньо оптимізує ціну і підвищує конкурентоспроможність даних підприємств.
У рамках стратегії підвищення ефективності управлінням персоналу проектних підприємств перспективним напрямком є управлінська діяльність, спрямована на підвищення кваліфікації працівників, що безпосередньо впливає на конкурентні позиції досліджуваних організацій, оскільки багато в чому якість проектної продукції визначається кваліфікацією персоналу розглянутих організацій.
Висновки
1. Застосування конкурентних стратегій - один з пріоритетних напрямків розвитку у сучасній економіці - потребує ґрунтовного вивчення умов об'єкта і диференційного підбору ефективних стратегій, найбільш прийнятних у конкретних умовах. При цьому індивідуальний підхід до стратегій повинен проводитися з урахуванням особливостей галузей, макро- і мікроекономічних, ментальних та інших факторів даного регіону, країни, підприємства.
2. Вивчення особливостей функціонування проектних підприємств дозволило авторові прийти до висновку, що для проектних підприємств Луганської області найбільш доцільними є стратегія зниження витрат і стратегія підвищення ефективності управління персоналом.
У подальших дослідженнях доцільно вивчити кадровий потенціал проектних підприємств, як один з основних факторів підвищення їхньої конкурентоспроможності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Минцберг Г., Куин Дж.Б., Гошал С. Стратегічний процес: Пер. с англ. Під ред. Ю.Н. Каптуревского. Серія "Теорія і практика менеджменту". - Спб: Питер, 2001. - С.23 - 33.
2. Великий економічний словник/ Під ред. А.Н. Азриляна. 3-і изд. стереотип. - М.: Інститут нової економіки, 1998. С.261 - 676.
3. Воронкова А.Э. Стратегічне керування конкурентноздатним потенціалом підприємства: діагностика й організація. Монографія. - Луганськ: Изд-во ВНУ, 2000. - С.23.
4. Зозулев А. Про посилення конкурентних переваг підприємств //Економіка України. - 2003. - №8. - С.37.
5. Нападовская Л. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку //Економіка України. - 2003. №7. - С.39 - 41 .
6. Решетникова Т.П. Підвищення конкурентноздатності підприємства і її вимір // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Економічна. - 2001. №37. - С.54
7. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики / Богиня Д.П., Семикіна М.В.; передмова І.Ф. Кураса. - К.: "Шторм", 2003. - С.321-322.
8. Большенко С.Ф. Еволюція організаційних структур керування. // Організатор виробництва. - М.: "Економіка і фінанси", 2003. № 2 (17). - С.19-23.
9. Ільїн А.И., Синиця Л.М. Планування на підприємстві: Учеб. посібник У2ч. Ч.2. Тактичне планування/ Під загальної ред. А.І Ільїна. - Мн.: ТОВ "Нове знання", 2000. - С.262.
10. Ільїн А.И. Планування на підприємстві: Учеб. посібник У2ч. Ч.1. Стратегічне планування. - - Мн.: ТОВ "Нове знання", 2000. - С.178-184.
11. Ансофф И. Нова корпоративна стратегія: Пер. с англ. /Під ред. Ю.Н. Каптуревського. Серія "Теорія і практика менеджменту". - С.-Пб: "Питер", 1999. С.171-172.

 
 

Цікаве

Загрузка...