WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області - Реферат

Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Конкурентні стратегії проектних підприємств луганської області
Аналіз досліджень у галузі конкурентних стратегій показує наявність глибоких теоретичних опрацювань проблеми [1, 3-11]. Актуальним є використання цих стратегій у реальних умовах економічної практики сучасної України. У період активізації становлення ринкових відносин у нашій країні проблематика вибору стратегії могла б стати ефективним інструментом боротьби за нові ринки, а також забезпечити високі конкурентні позиції підприємств. Разом з тим, дослідження в цьому напрямку тільки розгортаються, а стосовно вітчизняних поектних підприємств практично відсутні.
Завданням нашого дослідження є, по-перше, аналіз сучасних конкурентних стратегій, по-друге, вивчення особливостей функціонування вітчизняних проектних підприємств на прикладі Луганської області, визначення раціональних стратегій, а також їх окремих напрямків, перспективних в умовах розвитку досліджуваних організацій.
1. Конкурентні стратегії
Визначення поняття "стратегія" в розумінні деяких зарубіжних дослідників [1, с.23] - це паттерн, або план, що інтегрує головні цілі організації, її політику і дії в якесь "погоджене ціле". Розвиваючи свою думку, вони визначають критерії, яким повинна відповідати ефективна стратегія: важливі, чітко сформульовані завдання; підтримка ініціативи; концентрація; гнучкість; скоординоване і відповідальне керівництво; несподіванка; захист.
Білоруський економіст Ільїн А.І. формулює стратегію, з одного боку, як комплекс довгострокових заходів або підходів, а з іншого - як план найбільш ефективного розподілу ресурсів для досягнення цілей [10].
У Великому економічному словнику термін "стратегія" тлумачиться як "мистецтво керівництва; загальний план ведення цієї роботи, виходячи зі сформованої дійсності на даному етапі розвитку". [2, с. 675] Термін "конкурентна стратегія" трактується тут і як "довгострокові заходи наступального або оборонного характеру, покликані зміцнювати становище підприємства з урахуванням факторів інтенсивності конкуренції" [там само].
У цьому ж джерелі "конкурентоспроможність" визначається як властивість товару, послуги, суб'єкта ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогічними товарами, послугами або конкуруючими суб'єктами ринкових відносин" [2, с. 261].
Що стосується терміна "конкурентоспроможність", то в цьому відношенні в економічній літературі існує значна розмаїтість визначень цього поняття. Так, наприклад, Воронкова А.Е. наводить близько восьми визначень терміна "конкурентоспроможність", а сама її розуміє як узагальнюючий, підсумковий показник усталеної роботи підприємства, що пов'язаний з результатами дій і зусиль різноманітних підсистем підприємства й залучених ресурсів [3].
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств і її подальше підвищення здійснюється за допомогою розробки і реалізації ефективної стратегії дій.
Вітчизняні економісти висловлюють ряд поглядів з приводу ефективних стратегій: основними способами посилення конкурентних позицій є стратегія диференціації, стратегія зменшення витрат, стратегія з погіршення якості конкурентного середовища [4, 5, 10, 11].
У роботі [10] виділяються три напрямки формування стратегії в ринковій економіці: досягнення лідерства в галузі мінімізації витрат виробництва, спеціалізація у виробництві продукції, фіксація певного сегмента ринку і концентрація зусиль фірми на цьому сегменті.
На думку Нападовської Л., за умов, коли відбулася переорієнтація від світу виробника до світу споживача, найбільш прийнятна концепція диференціації (створення більшої цінності товару, ніж у конкурентів) [5]. Подібна позиція викладається в роботі Ансоффа І. [11], де відзначається, що в другій половині XX ст. фактори ринкового успіху змінилися, і диференціювання товару стало важливою конкурентною стратегією на противагу стратегії мінімізації витрат (стратегією ринкової частки або ринкової позиції), вона ґрунтувалася на мікроекономічній концепції, відповідно до якої більш низька ціна, ніж у конкурентів, дозволяє фірмі захопити максимальну частку ринку і знизити витрати за рахунок росту обсягів виробництва. При цьому передбачається, що товари (послуги) не диференційовані, а єдиним критерієм споживача при здійсненні покупки є ціна.
У підсумку автор у відношенні досягнення успіху компанії виділяє чотири стратегії:
- стратегія максимізації частки ринку (мінімізації витрат);
- стратегія росту, що забезпечує майбутній розвиток фірми;
- стратегія диференціювання ринку;
- стратегія диференціювання товарів (послуг) [11].
Не можна не погодитися з Решетниковою Т.П., що могутнім засобом підвищення конкурентоспроможності є впровадження маркетингової концепції управління підприємством [6].
У роботі [7] відзначається, що конкурентоспроможність будь-якої структури визначається потенціалом персоналу. У цьому зв'язку підвищення конкурентоспроможності підприємства пов'язане з підвищенням ефективності управління людськими ресурсами.
Однією з особливостей реалізації різноманітних стратегій є необхідність створення нових форм організаційних структур управління, які відповідають вимогам бізнесу, що сформувалися на сьогодні [8].
ХХ століття характеризується тим, що конкуренція як явище економіки стала охоплювати все більшу кількість суб'єктів. За таких умов, природно, формулювання єдиної пріоритетної і перспективної стратегії, а також її окремих напрямків для всіх індивідуумів є суперечливим, і, очевидно, неможливим. Диференціація ефективних конкурентних стратегій, їх множинність, індивідуальний підхід до стратегій з урахуванням особливостей галузей, макро- і мікроекономічних, ментальних та інших факторів даного регіону, країни, підприємства обумовлюють широку палітру поглядів на проблему вибору ефективної стратегії. Цим можна пояснити відсутність єдності в поглядах серед вітчизняних і закордонних економістів у відношенні стратегій, що дозволяють досягти конкурентної переваги.
2. Конкурентні стратегії проектних
підприємств Луганщини
Актуальність стратегії зниження витрат для проектних підприємств обумовлена тим, що серед подібних організацій конкуренція має місце здебільшого ступені за ціною проектних робіт, що значною мірою визначається витратами.
У роботі [2] термін "витрати" трактується як "витрачена на щось сума, витрати" [2, с. 199]. У тому ж самому джерелі результати пошуку терміна "витрати виробництва" приведуть до виноску, що вказує на необхідність пошуку терміна "витрати на виробництво", що,

 
 

Цікаве

Загрузка...