WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Особливості захисту внутрішніх ринків країн центрально-східної європи в умовах інтеграції до ЄС - Реферат

Особливості захисту внутрішніх ринків країн центрально-східної європи в умовах інтеграції до ЄС - Реферат

митно-тарифного захисту у цій сфері слід підходити вкрай обережно.
Також необхідно переглянути саму структуру тарифної сітки України, оскільки вона є надмірно складною порівняно з країнами ЄС, що призводить до невизначеності підприємців при здійсненні торгівлі у разі внесення тарифних змін, а також сприяє численним спекуляціям щодо класифікації продукції та виявам корупції у цій сфері.
Вже сьогодні важливо якнайшвидше завершити процес реформування національної системи нетарифного регулювання відповідно довимог ГАТТ/CОТ, зокрема у сфері санітарних, екологічних та технічних стандартів. Це дозволить імплементувати інструменти та механізми нетарифного захисту, які діють в рамках ЄС, у зовнішньоторговельну сферу України, що сприятиме адаптації чутливих галузей національної економіки до умов лібералізованого ринку. Окрім цього, необхідно вжити дієвих заходів з метою протидії неофіційним торговельним бар'єрам у формі складних та тривалих бюрократичних процедур, великої кількості необхідних документів та дозволів тощо. Наявність таких бар'єрів погіршує діловий клімат в державі та нівелює зусилля уряду, спрямовані на підвищення її інвестиційної привабливості.
Сільське господарство залишається однією з найважливіших галузей національної економіки України, яка вирішальною мірою визначає соціально-економічне становище суспільства. Зважаючи на те, що ця галузь є найбільш захищеною в рамках ЄС, Україні необхідна чітка та обґрунтована позиція щодо поступового та диференційованого процесу відкриття національного ринку у цій сфері. Крім цього, вже сьогодні потрібно вивчати можливості заміни існуючих заходів підтримки сільськогосподарського сектору, що заборонені в рамках ЄС, охоронними заходами у вигляді гарантованих цін і експортних субсидій, прямих виплат чи компенсацій фермерам, а також іншими видами підтримки, які активно використовуються країнами Центрально-Східної Європи і спрямовані на стимулювання структурних змін у цій сфері.
Слід виходити з того, що у процесі адаптації національної економіки до розвиненіших економік країн-членів ЄС збереження незалежності щодо вибору напрямів, форм і темпів розвитку стратегічних галузей є надзвичайно важливим для забезпечення економічної безпеки держави.
Головним державним пріоритетом сьогодні є підтримка галузей, що застосовують конкурентоспроможні технології, мають високу додану вартість і є перспективними на світовому технологічному ринку. Така підтримка повинна відповідати стратегії національного інноваційного розвитку та її довгостроковим цілям. Для ефективної реалізації цієї політики доцільно застосувати увесь спектр інструментів захисту внутрішнього ринку, що активно використовується в рамках ЄС. Це передусім митний контроль, квотування та сертифікація для обмеження імпорту неякісної продукції та продукції, яку здатні виготовляти вітчизняні підприємства тощо. Крім цього, надання державної підтримки підприємствам у придбанні іноземних ліцензій і технологій дасть можливість швидко модернізувати національне виробництво та здобути технологічні переваги на міжнародних і внутрішніх ринках.
Зрозуміло, що застосування протекціоністських заходів не дасть змоги вирішити всі проблеми економіки України. Значно більшу загрозу порівняно з іноземними конкурентами становлять такі внутрішні проблеми національної економіки, як недорозвиненість базових ринкових інститутів, низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг, висока вартість кредиту та відплив інтелектуального потенціалу за кордон. Тому вироблення ефективної стратегії захисту національних інтересів України на внутрішньому ринку в умовах європейської інтеграції має органічно поєднуватися з активною політикою підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зміцненням національних галузей економіки, а також інтенсивним розвитком демократичних та ринкових інститутів.
Джерела
1. Bielawski J. Globalization and Polish Foreign Economic Policy // The Polish Quarterly of International Affairs.- PFSM Warsaw.- 2000.- № 3.- Volume 9.- P. 13-39.
2. Borowiec J., Wilk К. Teoria a praktyka europejskej integracji gospodarczej.- Wroclaw: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 1997.- 197 s.
3. Сzech Republic toward EU accession // A world Bank Country Study: Main Report, 19650.- 1999.- Vol. 2.- 350 p.
4. Daugbjerg С., Swinbank A. The CAP and EU Enlargement: Prospects for an Alternative Strategy to Avoid the Lock-in of CAP Support // JCMS.- 2004.- № 1.- Volume 24.- P. 99-119.
5. Inham H., Ingham M. How big is the problem of Polish Agriculture? // Europe-Asia Studies.- 2004.- March.- № 2.- Vol. 56.- P. 213-234.
6. Kaminski B. Hungary's Integration into EU markets production and trade restructuring // Trade, Development Research Group.- Washington, DC 20433.- 1999.- June.- 29 p.
7. Lukas Z., Poschl J. Mittel - und Osteuropas Landwirtschaft vor dem EU-Beitritt // Osteuropawirschaft.- 2003.- 48 Jhg.- № 4.- P. 195-214.
8. Pysz P. Polens Stabilisierungspolitik seit 1990: was ist "polnisch" daran? // Osteuropawirschaft. - 2003. - 48 Jhg. - № 4.- P. 364-377.
9. Quaisser W. Der Aussenhandel Mittel- und Osteuropas mit der Europaischen Union in den sensiblen Sektoren // Ost-Europa Institut Munich: Working Paper.- 1996.- № 198.- 57 p.
10. Swinnen J. Transition and Integration in Europe: Implications for Agricultural and Food Markets, Policy and Trade Agreements // The world economy. - 2002. - Volume 25. - P. 481-499.
11. Umowy o Wolnym Handlu ze Wspolnotami Europejskimi oraz krajami EFTA I CEFTA oraz uzgodzien Rundy Urugwajskej. Praca zbiorowa / Pod red. G Kaweckiej-Wyrzykowskiej. - Warszawa: IKiCHZ, 1995. - 107 p.
12. Von Jiri K., Neustadt A. Die Aussenwirtschaft der Tschechischen Republik: Konzeption, Massnahmen, Ergebnisse // Neuorientierung der Aussenwirtschaftsbeziehungen in Ostmitteleuropa. - Marburg: Herder-Institut, 1994. - P. 59-75.
13. Губені Ю. Концептуальні напрямки стратегічного розвитку аграрної політики Чеської Республіки // Економіка АПК.- 2005.- № 8. - С. 139-154.
14. Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до інтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України. - 2002. - № 7. - С. 78-82.
15. Ліманський А., Рушковський Я. Суспільно-політичні аспекти інтеграції Польщі з Європейським Союзом // Регіональна економіка. - 2001. - № 4. - C. 141-149.
16. Луцишин П. В., Федонюк С. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. - 200 с.
17. Мельник В. В. Трансформація торговельних режимів України і Польщі у контексті Європейських інтеграційних процесів // Вісник Терноп. акад. народ. господарства: Спец. вип. - 2001. - С. 201-205.

 
 

Цікаве

Загрузка...