WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку - Реферат

Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку - Реферат

економіки України мають стати:
1) здійснення об'єктивної економічної оцінки технологічного потенціалу країни у контексті світової еволюції технологічних укладів та визначення на цій підставі національних інноваційних пріоритетів;
2) вдосконалення системи державного управління інноваційно-технологічним розвитком національної економіки - впровадження практики технологічного моніторингу та прогнозування, підвищення "інноваційної культури" прийняття політичних рішень, результатом чого має стати встановлення конкретних політично нейтральних середньо- та довгострокових пріоритетів забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України; система управління повинна працювати на випередження, тобто враховувати потенційні загрози конкурентоспроможності національної економіки та "закладати" у механізм прийняття рішень можливість маневру та коригування відповідно до національних інтересів;
3) формування мотиваційного поля для здійснення інноваційної діяльності вітчизнянимипідприємствами, що передбачає як забезпечення макроекономічної та політико-правової стабільності в країні, так і активне використання пільгових умов діяльності в інноваційно активних секторах економіки;
4) здійснення цілеспрямованої державної інноваційно-промислової політики та її поєднання з структурною та інвестиційною політикою через стимулювання розвитку наукомістких та високотехнологічних виробництв і створення умов для капіталовкладень у технологічне оновлення виробництва [17, 11];
5) вдосконалення системи фінансування інноваційних проектів за рахунок розробки та впровадження бюджету розвитку, забезпечення виконання мінімальних критичних обсягів фінансування з державного та місцевих бюджетів інноваційних потреб, запровадження інструментів бюджетного контролінгу коштів та пільг, які спрямовуються на цілі інноваційного розвитку;
6) розвиток середовища для здійснення інноваційної діяльності: значні зусилля мають бути спрямовані на подолання основних проблем розвитку "м'яких" технологій; проте потрібно намагатися не просто копіювати будь-які ініціативи розвинутих країн та обмежуватися короткостроковою метою досягнення тимчасової переваги - необхідно намагатися в своєму розвитку поєднати "жорсткі" (інфраструктура, система кредитування та страхування тощо) і "м'які" (венчурне фінансування, розвиток корпоративного управління, впровадження інструментів сучасного стратегічного інноваційного менеджменту) технології для досягнення конкурентоспроможності в постійно змінюваному глобальному середовищі;
7) розвиток інфраструктури інноваційної діяльності - сприяння створенню інституційних інвесторів та їх залученню до фінансування інноваційних проектів, формування інформаційно-комунікаційної інфраструктури для розширення доступу суб'єктів господарювання до інформації щодо інноваційних розробок, сприяння інтеграції науки, освіти, фінансів і виробництва з метою випереджального розвитку науково-технологічної сфери, забезпечення повного циклу формування і реалізації науково-технічних рішень;
8) створення сприятливих інституційних умов для інноваційної діяльності, що передбачає, по-перше, формування і вдосконалення механізмів функціонування нових організаційних структур інноваційного типу (технологічні парки, наукові центри, бізнес-інкубатори тощо), по-друге, поліпшення правового забезпечення інноваційної діяльності підприємств, зокрема дотримання прав промислової та інтелектуальної власності, по-третє, вдосконалення корпоративного управління.
У сучасних умовах високотехнологічної міжнародної конкуренції успіху досягають країни, які спроможні розвинути внутрішній потенціал інноваційно-технологічної модернізації економіки, що посилює її гнучкість щодо реагування на зміни умов глобальної конкуренції. Основний висновок полягає в тому, що в довгостроковому періоді для конкурентоспроможності економіки країни є важливими якісні властивості господарської діяльності, можливості виконувати певні етапи науково-інноваційного циклу, а не статична галузева спеціалізація країни. Це передбачає, що країни реагують на посилення конкурентного тиску не лише міжгалузевими перетвореннями, а здійснюють якісну модернізацію у межах галузей - спеціалізацію на більш науково- та технологічноємних сегментах виробництва.
Тому забезпечення конкурентоспроможності економіки України через інновації має стати метою національної економічної політики. Такий розвиток економіки має базуватися на визначенні довгострокових пріоритетів, які обумовлюють орієнтацію національної економіки на визначення раціональної спеціалізації й оптимальної структури, що сприятиме досягненню найбільш можливих темпів економічного зростання та підвищенню рівня життя. У стратегічному контексті істотне підвищення конкурентоспроможності економіки України можливе лише за рахунок інноваційно-структурних механізмів модернізації економіки нашої держави та розширення участі в міжнародному поділі праці на основі технологічних, а не цінових конкурентних переваг.
Джерела
1. Aiginger K. Die Wettbewerbsfahigkeit von Nationen: theoretische Konzepte und ihre Anwendung auf Osterreich und die Schweiz // Die Neuordnung der Europaischen Wirtschaft: Herausforderungen an Wirtschaftspolitik und Unternehmensfuhrung / R. Schauer, E.-B. Blumle. - Linz, 1995. - S. 53-94.
2. Гельвановский М., Жуковская В., Трохимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Рос. экон. журн. - 1998. - № 3. - С. 67-77.
3. Scherer F. M. International high-technology competition. - Cambridge: Harvard University Press, 1992.
4. Zhouying J. Globalization, Technological Competitiveness and the 'Catch-up' Challenge for Developing Countries: Some Lessons of Experience // International Journal of Technology Management and Sustainable Development. - 2005. - Vol. 4. - No 1. - Р. 35-46.
5. Kogut B. Country Competitiveness: Technology and the Organizing of Work. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
6. Najmabadi F., Lall S. Developing Industrial Technology: Lessons for Policy and Practice. - Washington, D.C.: The World Bank, 1995.
7. Melnikas B. The National Economy and its Efficiency: Specialization, Economic "Oases" and Regional Clusterization // Ekonomika. - 2004.- № 66. - Р. 1-20.
8. Dahlman C. J., Ross-Larson B., Westphal L. E. Managing Technological Development: Lessons from the Newly Industrializing Countries // Working Paper. № 717. - Washington, D.C.: The World Bank, 1985.
9. Цихан Т. В. О концепции технологических укладов и приоритетах инновационного развития Украины // Теория и практика управления. - 2005. - № 1. - С. 33-46.

 
 

Цікаве

Загрузка...