WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Вектори регіональної економічної інтеграції україни: зовнішні чинники та внутрішні передумови - Реферат

Вектори регіональної економічної інтеграції україни: зовнішні чинники та внутрішні передумови - Реферат

економічному просторі. Враховуючи політичну та економічну неготовність ЄС для розширення та перехід Росії до стратегії жорсткого прагматизму, Україні доцільно змістити акценти з міждержавних стосунків на вирішення низки внутрішніх проблем та диспропорцій, які негативно впливають на інвестиційний імідж країни. Це стримує і європейські, й російські інвестиції. Власне потрібна зміна ідеології інтеграційної політики - реальна економічна інтеграція (поглиблення економічних взаємозв'язків) має стати пріоритетом такої політики. Політика "відкритих дверей" має якщо не замінити, то суттєво доповнити занадто політизований і декларативний процес інтеграції "згори" (особливо це стосується відносин з ЄС).
Економічні передумови для глибшої інтеграції як на Захід, так і на Схід поки що не створено, відповідно не може сформуватися політична підтримка того чи іншого інтеграційного вектора як в Україні, так і за її межами. Лише значні структурні зрушення в зовнішньоторговельному обороті й іноземних інвестиціях в Україну можуть схилити шальки терезів у той чи інший бік. Економічні інтереси посунуть історико-культурні аргументи на другий план. Поки що Росія дещо відстає від ЄС щодо розширення сфер впливу в Україні, принаймні за даними статистики (інвестиції та товарообіг). Але активна стратегія Москви у цьому напрямі може докорінно змінити розстановку сил навіть у короткостроковій перспективі. З цих позицій Україні потрібні альтернативні ініціативи, нові форми і напрями інтеграційних процесів, позбавлені ідеологічних стереотипів. Саме інвестиції та міцні кооперативні зв'язки можуть поглибити і у формально-правовій площині закріпити інтеграцію. Відповідно напрями та глибина інтеграційних процесів у майбутньому залежатимуть від інвестиційних стратегій провідних європейських та російських ПФГ, запровадження прозорих конкурсних засад та конкуренції між ними на українському ринку. Найважливішим завданням України є відхід від політики прихованого ізоляціонізму і перехід до політики "відкритих дверей" як для західного, так і для російського капіталу.
Уполітичній сфері доцільно продовжити чітко виражену євроатлантичну стратегію з поступовим формуванням економічних передумов для поглиблення інтеграційних процесів у цьому напрямі. Стратегічною метою має стати укладення угоди про асоційоване членство в ЄС, прискорення входження України у фінансовий простір Європи. Також необхідно розробити неконфронтаційну стратегію взаємовідносин з Росією та її сателітами, підгрунтям якої мають бути виключно прагматичні, позбавлені риторики про єдність "братніх" народів відносини. Для реалізації цього курсу сьогодні склалися сприятливі передумови: перехід Росії до стратегії відкритого регіоналізму щодо України, гальмування переважно політичного проекту ЄЕП, згортання євроінтеграційного вектора Кремля з переходом до стратегії функціональної інтеграції і чотирьох просторів. Стратегія ЄС "ширша Європа-сусідство" є політично нейтральною, але інституціонально корисною для України, яка таким чином отримала тайм-аут для створення реальних економічних передумов та впровадження необхідних інституціональних змін для євроінтеграції.
Особливо важливим завданням є забезпечення інвестиційної відкритості України для іноземного капіталу, конкуренція між ним та вітчизняним капіталом зумовить зростання вартості інвестиційних активів в Україні, що у свою чергу сприятиме підтриманню сальдо платіжного балансу, прискорить темпи економічного зростання (інвестиційний попит). Для реалізації політики "відкритих дверей" потрібно відмовитись від прихованого ізоляціонізму з ореолом "вітчизняного товаровиробника", низки антиінтеграційних стратегій ізоляціонізму ("вирощування національного капіталу" тощо), які значно загальмували (і гальмують) входження України у сферу цивілізованого ринку і, відповідно, динаміку економічного розвитку. Десятиріччя втрачених можливостей, яке почалось з проголошення радикальних економічних реформ у 1994 р., має відійти в історію.
Джерела
1. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. - К.: НІСД, 2003. - 368 с.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. - К.: Ін-т екон. прогнозувування; Фенікс, 2003. - 1008 с.
3. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 388 с.
4. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.
5. Економічна інтеграція України в Європейський Союз: Наукові рекомендації. - Тернопіль: Екон. думка, 2003. - 185 с.
6. Василенко С., Василенко М. Україна на шляху до Європи: деякі аспекти державного управління в міжнародному співробітництві // Актуал. проблеми держ. управління. Одес. філ. - 2003. - Вип. 2(14). - С. 17-30.
7. Базилюк Я. Про пріоритети України у здійсненні економічної інтеграції // Стратег. панорама. - 2004. - № 4.
8. Друзенко Г. Європейська інтеграція України: оцінка в загальноєвропейському контексті // Часопис Парламент. - 2005. - № 8. - С. 2-11.
9. Astrov V., Lukas Z., Poschl J. The Ukrainian Economy between Russia and the Enlarged EU: Consequences for Trade and Investment / Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche // Current Analyses and Country Profiles. - 2006. - March. - № 23. - 101 p.
10. Tumbarello P. Regional Trade Integration and WTO Accession: Which Is the Right Sequencing? An Application to the CIS // IMF Working Paper WP/05/94. - 2005. - May. - 27 p.
11. Krueger A. Free Trade Agreements Versus Customs Unions // National Bureau of Economic Research. - NBER Working Paper. - № 5084.
12. Krishna P. Regionalism and Multilateralism: A Political Economy Approach // Quarterly Journal of Economics. - 1998. - Vol. 113. - № 1.
13. Piritta Sorsa Macroeconomic Challenges with EU Accession in Southeastern Europe: An Overview // IMF Working Paper. - European Department. WP/06/40. - 27 p.
14. Зимовець В. Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі // Економіка України. - 2005. - № 2. - С. 74-83.
15. Зимовець В. Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі // Економіка України. - 2005. - № 1. - С. 80-88.
16. Шелудько Н. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2(56). - С. 85-92.

 
 

Цікаве

Загрузка...