WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Інноваційне середовище в Києві: проблеми та перспективи - Реферат

Інноваційне середовище в Києві: проблеми та перспективи - Реферат

видами робіт, виконаними власними силами, млн. Рентабельність виконаних науково-технічних робіт ((р.8 - р.3)/р.3) у %
1 1 0.75 0.19 0.73 0.36 0.29 0.77 0.77 0.74 -0.77
2 0.75 1 -0.4 0.995 0.86 0.84 0.998 0.998 0.995 -0.78
3 0.19 -0.4 1 -0.4 -0.81 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 0.181
4 0.73 0.995 -0.4 1 0.88 -0.84 -0.43 -0.43 -0.43 0.72
5 0.36 0.86 -0.8 0.88 1 0.99 0.86 0.86 0.87 -0.49
6 0.29 0.84 -0.8 0.85 0.99 1 0.83 0.83 0.87 -0.49
7 0.77 .998 -0.4 0.997 0.86 0.83 1 1 0.997 -0.77
8 0.74 0.995 -0.4 0.999 0.87 0.84 0.997 0.997 1 -0.72
9 -0.77 -0.78 0.181 -0.72 -0.49 -0.49 -0.77 -0.77 -0.72 1
Інноваційна сфера.
Характеризуючи основні показники діяльності підприємств і організацій по створенню і використанню об"єктів промислової власності (виноходів, корисних моделей, промислових зразків), можна помітити таку тенденцію (рис. 4, рис. 5, рис. 6):
" кількість поданих і отриманих охоронних документів на винаходи та корисні моделі значно перевищує їх використання;
" натомість показник по кількості використаних промислових зразків з 2001 року значно перевищує кількість поданих заявок і отриманих охоронних документів на них.
Таблиця 4.
Деякі показники інноваційної діяльності по м. Київ
Показники 1995 2000 2003 Індекс росту 2003/1995 Індекс росту 2003/2000
Кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю 99 98 160 1,61 1,63
Впровадження прогресивних технологічних процесів 338 64 326 0,96 5,09
Освоєно нових видів продукції 840 2052 612 2,44 0,3
Придбано нових технологій * 42 69 * 1,64
Дані табл. 4 вказують на зростання темпів розвитку інноваційної діяльності у м. Київ. Кількість промислових підприємств у 2003 році збільшилась в порівнянні з 2000 роком у 1,63 рази. Впровадження технологічних процесів - у 5,09 раз. Придбання нових технологій - у 1,64 раза. Стосовно показника освоєння нових видів продукції, то ми помічаємо тенденцію до спаду, але якщо звернемо увагу на його значення у 2000 році, то він становив - 2052 одиниць. Тобто, оцінюючи період з 1995 по 2003 рік, все ж таки можна сказати, що у певні роки процеси освоєння нової продукції активізовувались.
Визначаючи ефективність інноваційної діяльності, ми прийшли до висновку, що рівень рентабельності є надзвичайно привабливим для вкладання інвестицій (табл. 4).
Таблиця 4.
Показники обсягу відвантаженої продукції, загального обсягу інноваційних витрат у промисловості та рівня рентабельності інноваційної діяльності по м. Київ за період 2000 - 2003 рр.
Показники 2000 2001 2002 2003
Обсяг відвантаженої інноваційної продукції, млн. грн. 387,4 347,9 440,7 1086
Загальний обсяг інноваційних вират у промисловості, млн. грн. 79,7 117,7 237,9 283,3
Рівень рентабельності інноваційної діяльності, % 386,1 195,6 85,25 283,2
Але якщо порівняти рівні рентабельності новаційної та інноваційної діяльності, то помітимо тенденцію до спаду рівня рентабельності.
Таблиця 5.
Показники рентабельності за сферами діяльності по м. Київ за період 2000 - 2003 рр.
Показники 2000 2001 2002 2003
Рівень рентабельності новаційної діяльності, % 4,63 -9,01 -2,16 -2,58
Рівень рентабельності інноваційної діяльності, % 386,1 195,6 85,25 283,2
На рис.7 продемонстровано динаміка показників рівня рентабельності як в інноваційній сфері, так і в новаційній сфері. Так як економічний ефект від результатів новаційної діяльності можна отримати в процесі їх комерціалізації, то, очевидно, результати новаційної діяльності, яка була проведена у 2000 - 2003 рр., або впроваджуються на ринок не ефективно, або на них відсутній попит.
Аналізуючи стан новаційної та інноваційної діяльності у м. Києві, не можна обходитись без питань державного регулювання цих сфер в Україні.
Управління інноваційною діяльністю забезпечує управляюча система. Управління - процес збору, переробки та передачі інформації з метою впливу на об'єкт управління та забезпечення його цілеспрямованої поведінки чи розвитку в умовах, що змінюються [2]. Фактично головною функцією управління є прийняття рішень. Процес прийняття рішень має чотири фази: планування, облік, контроль та регулювання [3]. На макрорівні, бажано, щоб за кожною фазою було закріплено відповідне відомство чи організація, з метою ефективного виконання визначених функцій. Загальна схема управління новаційно-інноваційною діяльністю матиме такий вигляд (рис.8).
Аналізуючи Закон України "Про інноваційну діяльність" [4], можемо сказати, що ним визначено три складових блоки керуючої системи інноваційної діяльності на Україні. Таким чином, управляюча система інноваційною діяльністю України включає підсистеми законодавчої, виконавчої влади та контролюючих органів (Рис. 9.).
Рис.9. Структурні елементи управляючої системи інноваційної діяльності на Україні
Вище описана управляюча система інноваційної діяльності на Україні через систему нормативно-правових актів визначає її інноваційний клімат.
Отже, визначившись із законодавчо встановленою структурою управляючої системи інноваційної діяльності на Україні та ознайомившись з її повноваженнями, можемо зробити висновок, що основним недоліком є факт відсутності в ній відомства чи установи, за яким має бути закріплено проведення моніторингу інноваційного середовища як на Україні так і в світі. Моніторинг інноваційної діяльності - систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні, результати реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності [5].
Також слід відмітити, що законодавчо передбачено функціонування ДІФКУ (державна фінансово-кредитна установа ) та КІФКУ (комунальна), але, по-перше, кількість їх не достатня, по-друге, ресурсно вони є мало забезпеченими, і, по-третє, ці установи мають недосконалі механізми роботи.
Висновки:
1. Не всі новинки на ринку мають попит. І тут виникає проблема, яка пов'язана із визначенням корисності новації та новинки. Досліднику цікаво й необхідно знати рівень корисності своєї діяльності та її результатів для суспільства. Це знання сприятиме оптимізації процесів розподілу, використання ресурсів, їх фінансового забезпечення та комерціалізації.
2. Основним недоліком інноваційної інфраструктури як в Україні так і у м. Києві є факт відсутності в ній відомства чи установи, за яким має бутизакріплено проведення моніторингу інноваційного середовища та комерціалізації нововведень.
3. Бажано щоб ця система інноваційної інфраструктури мала єдиного координатора, але законодавчо на Україні він, на жаль, не визначений. До основних функцій цього координатора мало б входити встановлення стійких зв'язків між суб"єктами новаційно-інноваційної діяльності.
В результаті такого підходу до вирішення питань, збільшиться приплив коштів і капіталів до зазначених сфер за рахунок зменшення рівня ризику і підвищення стійкості інноваційної системи.
Використана література:
1. Schumpeter, Y. Business cycles. V.1-2, N.Y.-L., 1939
2. Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики.- М.: Наука, 1986. 488 с. (Наука. Мировоззрение. Жизнь.)
3. Глушков В.М. Введение в АСУ. Киев, "Техника", 1972.
4. Закон України від 2002.04.07, № 40-IV "Про інноваційну діяльність" .
5. Закон України від 2003.16.01, № 433-IV "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні"

 
 

Цікаве

Загрузка...