WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

асоціацій (спілок) підприємців, власників підпр-в, установ, організацій або уповноважених ними органів у взаємодії з органами держ. управління в розробці, реалізації й контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення;
ґ) міжн. співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні.
36. Структура та ф-ції держ. служби зайнятості в Україні.
ДСЗ - спец. орган з працевлаштування, який існує за рахунок держ. бюджету, тому підбір працівників для роботодавців та пошук роб. місць для по шукачів здійснюється безкоштовно.
Ф-ції:
1) аналізує та прогнозує попит і пропозицію на ринку праці;
2) інформує держ. органи управління про стан ринку праці;
3) консультує громадян, власників підпр-в та робітників;
4) веде облік вільних роб. місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
5) надає допомогу громадянам і власникам підпр-в у підборі необхідних працівників;
6) організує проф. підготовку й перепідготовку громадян у сис-мі служби зайнятості;
7) сприяє підпр-вам у розвитку й визначенні змісту курсів навчання й перенавчання;
8) реєструє безробітних і надає їм допомогу, у т.ч. матеріальну;
9) бере участь у підготовці перспективних і поточних держ. і територіальних програм зайнятості й заходів щодо соц. захисту різних груп населення від безробіття.
37. Соц.-екон. сутність і види зайнятості.
Зайнятість - діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і сусп. потреб, що не суперечить з-нодавству та, як правило, приносить заробіток (ЗУ "Про зайнятість населення").
У екон. літ-рі розглядається багато видів і форм зайнятості, які класифікуються за тими чи ін. критеріями, напр., за соціальною належністю, за територіальною, проф.-кваліфікаційною, статевою, віковою ознакою тощо. Кожен з наведених критеріїв видів зайнятості відрізняється організацією праці людей за орг.-правовими нормами, нормами регулювання тривалості та режимів роб. дня (регулярністю й стабільністю труд. діяльності), місцем виконання роботи, статусом діяльності.
41. Форми зайнятості.
Розрізняють такі форми зайнятості: повну, неповну, часткову, первинну та вторинну.
Повна зайнятість - зайнятість протягом повного роб. дня (тижня, сезону, року), що приносить дохід у нормальних для даного регіону розмірах. Повна зайнятість, яка супроводжується сусп. корисністю рез-тів праці, оптимальністю сусп. поділу праці, кількісною та якісною відповідністю робіт і працівників, екон. доцільністю роб. місць, назив. продуктивною або ефективною зайнятістю.
Неповна зайнятість характеризує зайнятість конкретної особи протягом неповного роб. часу або з неповною оплатою чи недостатньою ефективністю. Розрізняють видиму (явну) й невидиму (приховану) неповну зайнятість. Видима зумовлена в основному соц. причинами (напр., необхідністю здобуття освіти, професії, підвищення кваліфікації тощо). Невидима відображає суттєві порушення рівноваги між роб. силою та ін. виробничими факторами.
Виходячи з критерію зайнятості на умовах неповного роб. дня, є вимушена й добровільна неповна зайнятість.
Вимушена - неповна зайнятість, викликана екон. причинами: скороченням обсягів вир-ва, реконструкцією підпр-ва, циклічним хар-ром розвитку ринкової ек-ки.
Добровільна (часткова) є неповна зайнятість, обумовлена соц. причинами: необхідністю підвищення кваліфікації, набуттям професії, станом здоров'я та ін. соц. потребами.
Первинна зайнятість - основна зайнятість за основним місцем роботи чи навчання.
Вторинна зайнятість - добровільна додаткова постійна або тимчасова труд. діяльність осіб, які вже мають основну роботу або зайняті навчанням з відривом від вир-ва.
За стабільністю труд. діяльності розрізняють постійну, тимчасову, сезонну зайнятість, зайнятість неповний роб. день.
Постійна зайнятість хар-ся відносною стабільністю місця роботи.
Тимчасова зайнятість - робота за тимчасовими контрактами.
Сезонна зайнятість - зайнятість, пов'язана із сезонною специфікою вир-ва.
Зайнятість неповний роб. день - робота неповну роб. зміну у зв'язку з неможливістю забезпечити працівника роботою на повну норму роб. часу або за бажанням працівника відповідно до його соц. потреб, а також у зв'язку з модернізацією й реконструкцією вир-ва.
44. Основні хар-ки зайнятого населення.
До зайнятого населення належать громадяни України, що проживають на території держави на з-нних підставах:
а) працюючі по найму на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підпр-вах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, у міжн. та іноземних організаціях в Україні й за кордоном;
б) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, члени кооперативів, фермери та члени їх сімей, що беруть участь у вир-ві;
в) обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах держ. влади, управління й громадських об'єднаннях;
г) особи, які проходять службу в Збройних силах України, прикордонних, внутрішніх військах нац. безпеки та внутрішніх справ;
ґ) особи, які проходять проф. підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відривом від вир-ва; навчаються в загальноосвітніх школах і вузах;
д) зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;
е) працюючі громадяни ін. держав, які тимчасово перебувають в Україні й виконують ф-ції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств і місій.
50. Соц. партнерство.
Соц. партнерство - сис-ма труд. орг. норм, принципів, структур, заходів, спрямованих на забезпечення взаємодії між найманими працівниками, роботодавцями та держ. органами влади в регулюваннісоц.-трудових відносин на нац., галузевому, регіональному й виробничому рівнях.
Метою соц. партнерства є досягнення соц. миру в сусп-ві завдяки спільним погодженим зусиллям держави, роботодавців і найманих працівників, спрямованих на підвищення продуктивності праці, розвиток НТП, збільшення ВНП, підвищення рівня життя населення. Соц. партнерство ґрунтується на демократичних засадах: свободи, забезпечення балансу соц.-екон. інтересів трудящих і роботодавців, бажанні сторін досягти взаєморозуміння в прийнятті спільних рішень, наданні можливостей брати участь в управлінні вир-вом і розподілі створеного продукту.
Об'єднуючи можливості держави, підприємців і профспілок для досягнення соц. миру, сис-ма соц. партнерства створює належні умови для екон. розвитку країни, позитивно впливає на формування й використання труд. рес-сів. Це відбувається через реалізацію узгоджених екон. і соц. програм, забезпечення гарантій у галузі оплати праці та створення умов для ефективної зайнятості; забезпечення згідно з угодами й договорами на виробничому рівні належних умов для ефективного використання труд. потенціалу.
Т.ч., сис-ма соц. партнерства - важлива структурна ланка сис-ми управління працею й труд. відносинами. Чим ефективніше співпрацюють соц. партнери, тим кращі умови вони створюють для всебічного розвитку труд. потенціалу, тим міцніша ек-ка держави.

 
 

Цікаве

Загрузка...