WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

Економіка праці (шпаргалки) - Реферат

Економіка праці (шпаргалки)
1. Праця як предмет наукового дослідження.
Об'єктом дисципліни є праця, що передбачає доцільну діяльність людей, що завжди й одночасно є взаємодією між людьми в процесі вир-ва й спрямована на задоволення потреб як конкретно взятої особистості, так і сусп-ва в цілому.
Праця - складне й багатоаспектне явище, що відіграє в житті сусп-ва й кожної окремої людини дуже важливу роль.
Праця - усвідомлена, доцільна діяльність людей, спрямована на створення мат. і духовних цінностей з метою задоволення як індивідуальних, так і сусп. потреб.
Працю необхідно розглядати через процес докладання людиною розумових і фіз. зусиль для одержання певного чітко окресленого корисного рез-ту. Праця також є процес перетворення рес-сів природи в цінності й блага, що здійснюється й керується людиною під дією як зовнішніх стимулів, так і внутрішніх спонукань.
Як самостійній екон. категорії праці притаманні як к-сні, так і якісні атрибути. К-на хар-ка праці полягає в тому, що вона є витратою певного обсягу енергії. З екон. т.з. к-на хар-ка праці проявляється в таких поняттях, як к-ть зайнятого населення, тривалість робочого дня, чисельність безробітних тощо. Якісна хар-ка праці проявляється в таких категоріях, як продуктивність, творчість, складність, проф. специфіка тощо.
Практична ф-ція праці обґрунтовує роль праці у формуванні сис-ми соц.-трудової діяльності: дотримання виробничої й загальної дисципліни, відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань тощо. Практична ф-ція передбачає синтез ф-рів соц., екон., соц.-політичного, а також психологічного хар-ру, реалізація яких у практиці роботи в умовах ринку має перманентну тенденцію до збільшення.
Особливості праці як об'єкта дослідження полягають у тому, що:
1) це доцільна діяльність людей щодо створення благ і послуг;
2) ця доцільність повинна бути ефективною, раціональною й організованою економічно;
3) праця виступає однією з основних умов життєдіяльності конкретно взятої особистості, організації й сусп-ва в цілому.
2. Економіка праці в системі наук.
Економіка праці - ф-ціональна наука, що вивчає сусп. виробничі відносини, що виникають у процесі організації сусп. праці й відтворення робочої сили. Вона вивчає конкретні форми й методи свідомого використання сусп-вом екон. з-нів у сфері підвищення ефективності вир-ва, його мат. та морального стимулювання, відтворення робочої сили.
Теоретичною основою економіки праці є екон. теорія. Вона ґрунтується на основних екон. з-нах, що вивчає теорія й використовує властиві їй категорії. Також екон. праці має тісний зв'язок з рядом дисциплін, що вивчають працю: нормування праці, наукова організація праці, статистика праці, соціологія праці, фізіологія й психологія праці, охорона праці, трудове право та ін.
Зв'язок зі статистикою праці в тому, що економіка праці широко використовує стат. дані, які характеризують масові явища та процеси у сфері праці. Фізіологія і психологія праці озброюють природничо-науковими методами оцінки трудового процесу. Трудове право регулює трудові відносини, права й обов'язки працівників і підпр-в. Воно сприяє реалізації права на працю, розв'язання проблеми кадрів, належному виконанню трудових обов'язків, зміцненню трудової дисципліни. Особливе місце посідають правові заходи, що об'єднуються загальним терміном "охорона праці".
Під час вивчення різних аспектів трудової діяльності економіка праці використовує цілий ряд методів дослідження, зокрема: аналітичний, розрахунковий, соціологічний, екон.-математичний, ф-рний метод планування та аналізу.
3. Хар-ка праці в сучасному сусп-ві.
Сучасне вир-во, освоюючи різноманітні рес-си й перетворюючи їх у споживчі блага, справляє щораз більший вплив на довкілля. У виробничі процеси залучаються не лише традиційні природні рес-си (ґрунт, вода, ліс, корисні копалини), а й атмосфера, світовий океан, космос.
Від впливом НТП в рез-ті комплексної механізації, автоматизації, кібернетизації вир-ва й удосконалення його організації змінюється зміст праці, скорочується частка важкої фіз., низько кваліфікованої праці. Підвищується загальноосвітній і культурно-технічний рівень і кваліфікація працівників, що сприяє зростанню продуктивності як сусп., так й індивідуальної праці.
4. Трудові рес-си як соц.-екон. категорія
У вітчизняній практиці для означення людських рес-сів використовується термін трудові рес-си. Трудові рес-си - працездатна частина населення, яка володіє фіз. та інтелектуальними можливостями, може виробляти мат. блага й надавати послуги. З цього визначення випливає, що трудові рес-си включають у себе як реальних працівників, уже зайнятих у ек-ці країни, так і потенційних, які не зайняті, але можуть працювати.
Сис-ма класифікації населення за МОП:
Екон. активне населення - частина населення, яка пропонує свою працю для вир-ва товарів і надання різноманітних послуг.
Зайняті екон. діяльністю - особи у віці 15-70 рр., які виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного або неповного роб. часу, працюють індивідуально, зайняті в домашньому та особистому с/г, а також тимчасово відсутні на роботі.
Безробітні - особи у віці 15-70 рр. (як зареєстровані, так і не зареєстровані в держ. службі зайнятості), які одночасно відповідають 3-м умовам: не мають роботи (прибуткового заняття), шукають роботу або намагаються організувати свою справу, готові приступити до роботи протягом наст. 2-х тижнів.
Екон. неактивне населення - частина населення у віці 15-70 рр., яка не входить до складу рес-сів праці (зайнятих і безробітних). До цієї категорії належать:
- учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання;
- особи, що одержують пенсії за віком або на пільгових умовах;
- особи, що одержують пенсії за інвалідністю;
- особи, зайняті веденням домогосп-ва, доглядають за дітьми, хворими;
- особи, що не можуть зн-ти роботу, припинили її пошук, вичерпавши всі можливості, але вони можуть і готові працювати;
- ін. особи, які не мають необхідності або бажання працювати, та ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом.
5. Вплив відтворення населення й рес-сів на розвиток трудових відносин в Україні.
Важливою хар-кою стану й розвитку людських рес-сів є відтворення населення - історично й соц.-екон. обумовлений процес постійного й безперервного поновлення людських поколінь у рез-ті взаємодії народжуваності та смертності. Є 3 типи відтворення:
1) розширене відтворення - характерне переважання народжуваності над смертністю, тобто природний приріст населення;
2) просте відтворення - постійна к-ть населення в рез-ті приблизно однакової народжуваності й смертності;
3) звужене відтворення - смертність перевищує народжуваність і відбувається абсолютне скорочення населення.
Відтворення населення тісно пов'язане з рухом населення:
1) природний рух - ре-т процесів народження й смерті людей;
2)міграційний рух - зміна чисельності та складу населення в рез-ті процесів механічного просторового переміщення людей, викликаних політичними, соц.-екон., релігійними та ін. причинами. Види міграції:
а) зовнішня, пов'язана зі зміною країни постійного проживання;
б)

 
 

Цікаве

Загрузка...