WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів - Реферат

Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів - Реферат


Реферат
Позитивна і негативна роль військово-промислових комплексів
На початку XXI ст. військово-політична ситуація у світі якісно змінилася. Існує безпосередня загроза використання ядерної зброї внаслідок регіональних конфліктів, збільшилася роль військової сили як інструмента зовнішньої політики. Необхідність підтримки внутрішнього порядку, охорони кордонів, захисту територіальної цілісності держави, забезпечення її безпеки й обороноздатності при існуючих ще факторах військової небезпеки вимагає від будь-якого члена світового співтовариства приділяти серйозну увагу оснащенню своїх збройних сил сучасним військовим устаткуванням. Військово-промислова база більшості країн світу найчастіше не в змозі задовольнити всі потреби національної армії в озброєннях, і попит на них покривається за рахунок імпорту. Світова торгівля озброєннями і військовою технікою (ОВТ) продовжує займати одне з найбільш помітних місць у системі міждержавних зв'язків.
Загалом, світова торгівля звичайними озброєннями продовжує концентруватися в руках вузького кола експортерів і покупців. Безперечним лідером у торгівлі військовою продукцією є США, що різко збільшили свою присутність на світовому ринку озброєнь і військової техніки після закінчення холодної війни. Головна увага США зосереджена на удосконалюванні перспективної наукомісткої зброї, на розширенні масштабів використання високих технологій і, головне, ставиться завдання всіляко сприяти подальшій реструктуризації військово-промислових фірм і науково-технічних центрів, здатних розробляти й освоювати ці технології. Військово-промислова доктрина стає частиною загальної стратегії національної безпеки, а національна науково-технічна й індустріальна база -найважливішим елементом цієї стратегії.
Світова технічна революція, головною особливістю якої є всезростаюча здатність цивільної сфери комерціалізувати функції військово-промислової діяльності, перетворила економічне і соціальне життя та привела до численних наслідків у військовій сфері. Доступ багатих країн до широкого кола військових товарів і послуг, включаючи послуги досвідченого персоналу по обслуговуванню і застосуванню високотехнологічних видів зброї, дає цим країнам можливість скорочувати чи ліквідувати власні науково-виробничі бази й у такий спосіб більш ефективно використовувати військові бюджети. Найважливішу роль починає грати якість устаткування й озброєнь, оснащених сенсорами й електронікою усіх видів. Сучасна революція у військовій справі надає колосальні можливості країнам, що можуть дозволити собі придбати чи створити дорогу сучасну зброю і навчитися використовувати її. Цілком природно, що революція у військовій справі спричинить за собою істотні зміни в науково-технічній і виробничій діяльності воєнної промисловості.
За останні десятиріччя істотно зміцнилося співробітництво оборонних індустрій різних країн світу. Зважаючи, що Україна ні самостійно, ні в угрупованні з країнами СНД, неспроможна витримати вимоги чергового етапу світового прогресу в цій сфері, посилюється необхідність розвитку міжнародних військово-технічних зв'язків. Сьогодні український ВПК виживає завдяки науково-технічній базі, створеній до початку 90-х років, і майже всі наявні системи озброєнь - це результати розробок 70-80-х років. У наш час розгортається новий етап військово-технічної революції, який характеризується електронізацією озброєнь, створенням глобальних інформаційних оборонних систем тощо. Відставання національного ВПК призведе до падіння конкурентоспроможності оборонної промисловості і скорочення можливостей брати участь у світовому військово-технічному співробітництві.
На процеси інтеграції у світовій оборонній промисловості впливає цілий ряд факторів:
> істотне зниження витрат на купівлю зброї у США та країнах Західної Європи;
> необхідність створити повний цикл НДДКР для випуску зброї нового покоління (наприклад, для США - це винищувачі Р-22, глобальна система протиракетної оборони GPALS тощо);
> утримання та розширення експортних ринків.
Усе це сприяє перебудові світової оборонної промисловості і міжнародних військово-технічних та економічних зв'язків, становленню глобальної індустрії з новими характерними рисами. Глобалізація оборонної промисловості полягає у поширенні високорозвинутих форм кооперації, що охоплюють усі стадії НДДКР і виробництва озброєнь та військової техніки (ОВТ). Серед нових напрямків інтернаціоналізації військово-технічних зв'язків можна виділити такі:
> створення альянсів промислових компаній різних країн (консультування під час проектування, розробки, виготовлення нових видів озброєнь, вивчення потенціальних сильних ринків
> формування компаніями команд для участі в конкурсах з державних оборонних замовлень (наприклад, в Європі створено континентальний ринок військової продукції для країн НАТО);
> консолідація оборонних компаній (об'єднання виробничих потужностей, технологічного, фінансового і маркетингового потенціалів; варіант внутрікорпораційної реорганізації^ що супроводжується укрупненням підрозділів, скороченням чисельності працюючих тощо).
Метою внутрікорпораційної і внутрігалузевої консолідації є забезпечення ефективності виробництва в умовах зниження попиту на його продукцію. Утворені внаслідок консолідації сукупні виробничі потужності краще відповідають вимогам обмеженого ринку. Укрупнені компанії здобувають додаткові переваги за рахунок збільшення серійності і зменшення собівартості виробленої продукції, диверсифікації виробництва, проникнення на нові ринки, реалізації ефекту синергізму в науково-дослідній діяльності. Поліпшуються і фінансові показники: як правило, котирування акцій укрупненої фірми зростають, оскільки підвищується довіра до неї на фондовому ринку, а доступ до нових фінансових ресурсів дозволяє фірмі здійснювати більш активну політику на перспективних ринках.
Розглянемо докладніше консолідацію військово-промислових компаній у Західній Європі і США як один із складників змін у сучасній оборонній індустрії. Західноєвропейські країни були готові до цього процесу: кошти на закупівлю озброєнь скоротилися у середньому в 2 рази, а виробничі потужності стали надмірними, особливо порівняно з військовою промисловістю США; з метою підтримки власного науково-промислового потенціалу з виробництва основних видів озброєнь та військової техніки доводилося дублювати розробки з усіх найважливіших систем зброї. Наявність закритих національних ринків ОВТ у Західній Європі приводить до того, що конкуруючі між собою фірми з недозавантаженими потужностями виробляють зброю дорожчу, ніж американська.
Неконкурентоспроможність західноєвропейських виробників зростає на нинішньому етапі військово-технічної революції. Американські компанії міцно утримують лідерство в новому базовому напрямі - запроваджені інформаційних технологій у сучасні

 
 

Цікаве

Загрузка...