WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Біржі та їх види. Державний бюджет. - Контрольна робота

Біржі та їх види. Державний бюджет. - Контрольна робота

контролює держава. Передусім шляхом прийняття відповідного законодавства, в якому визначаються правила їх діяльності (в т. ч. клієнтів і посередників), права і обов'язки, здійснюється контроль за дотриманням прийнятих норм і правил. Крім того, держава регламентує діяльність бірж через фінансово-кредитний механізм, податкову політику. Вона також опосередковано впливає на ціновий механізм біржі, підвищуючи ціни за державними контрактами, надаючи субсидії та пільгові кредити виробникам тощо. У певний час держава може навіть обмежувати кількість спекулянтів.
Товарні біржі існували в Україні з XVIII до початку XX ст. У 1917 р. їхня діяльність була припинена. Частково вони відродилися в 1920-1930 pp. У період НЕПу, зокрема, існувало близько 100 товарних бірж. У 1990 р. почалася діяльність щодо створення бірж, і на кінець 1991 р. їх було 300. За 9 місяців 1992 р. обсяг продажів на товарних біржах України становив близько 18 млрд. крб., в т. ч. товари народного споживання - 1,7 млрд. крб. Це свідчить про їх низьку ділову активність, внаслідок чого залишається нереалізованою значна кількість пропозицій, слабко налагоджена котирувальна робота, малий досвід мають брокери, повільно здійснюється оптимальна товарна спеціалізація бірж тощо.
Біржа робочої сили Б'Р*3 V*m(* СІШ? <"а ПОВЄР|-
ш явищ біржа праці) або служба
зайнятості - це установи, які збирають і надають інформацію про наявність вакансій, сприяють підготовці й перепідготовці кадрів, створенню робочих місць, швидкому переміщенню робочої сили, забезпеченню ефективної зайнятості працездатного населення, частково регулюють процес зайнятості.
Біржа, робочої сили має свої відділення в містах, районах, їхнє завдання полягає в тому, щоб розробляти, аналізувати програми зайнятості, надавати профконсультації, здійснювати підготовку, перепідготовку кадрів та їх працевлаштування.
На початку 1991 р. в Україні було прийнято Закон "Про зайнятість населення". Згідно з ним на всій території країни створюються служби зайнятості, які зобов'язані надавати послуги щодо забезпечення зайнятості населення. Основні функції служби зайнятості: аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робочу силу; інформування населення і державних органів управління про стан ринку праці; консультування громадян, які звертаються до цієї служби, про можливість отримати роботу, вимоги до професії; організація професійної підготовки і перепідготовки; реєстрація безробітних, підготовка програм зайнятості та ін.
Державна служба зайнятості має право на отримання інформації про вакансії, умови праці, на внесення пропозицій про встановлення квот прийому на роботу тих осіб, яким потрібний спеціальний захист, направлення безробітних на громадські роботи тощо. З цією метою служба зайнятості укладає договори з громадянами при їхньому працевлаштуванні ( з оплатою вартості проїзду, добових), оплачує вартість професійної підготовки і перепідготовки, надає стипендії на час навчання та ін.
Фінансує ці витрати державний фонд сприяння зайнятості. З коштів фонду можна надавати безпроцентну позику безробітним, якщо вони вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю. Цей фонд створюється на республіканському і місцевому рівнях, на нього виділяється не менше
З % обсягів республіканського і місцевих бюджетів. Джерелами надходження у фонд коштів є також обов'язкові відрахування підприємств, кошти служби зайнятості, отримані за надання платних послуг підприємствам і організаціям, добровільні внески громадських організацій, зарубіжних фірм та ін.
2.Бюджетна система
Бюджетна система - це сукупність всіх бюджетів країни у їх взаємодії. Бюджетна система залежить від державного устрою країни (унітарна чи федеративна держава), її економічної, політичної та ін. підсистем і складається із двох або трьох ланок. Так, бюджетна система унітарних (тобто єдиних держав - Великобританії, Франції та ін.) складається ? лише з двох ланок - державного і місцевого бюджетів. | До бюджетної системи федеративних держав входить ще І третя, середня ланка - бюджети членів федерації: у США - це бюджети штатів, у Німеччині - земель, у Швейцарії - кантонів, в колишньому СРСР - республік. Бюджет України складається лише з 2 ланок (центрального та місцевих).
На державний бюджет (бюджет центрального уряду) покладаються функції оборони, управління народним господарством, зовнішні зв'язки держави, охорона кордонів, пошта, зв'язок, залізниці, грошовий обіг та ін. Зростає роль центрального бюджету в розвитку освіти, охорони навколиш-нього середовища, соціального забезпечення, перерозподілі національного доходу тощо.
На місцеві бюджети покладаються функції розвитку комунального господарства, будівництва певних об'єктів економічної та соціальної інфраструктури, розвитку охорони здоров'я, освіти (частково), утримання поліції, та ін. В останні десятиріччя частка місцевих бюджетів у багатьох розвинутих країнах Заходу і Японії зростає, а частка центральних бюджетів дещо знижується. В цілому держава акумулює у бюджети всіх ланок величезні кошти (у США близько 40 % національного доходу, у Німеччині, Франції та інших країнах - від 50 до 55 %). Вони є найважливішим узагальнюючим показником розвитку соціально-економічних функцій держави.
Джерелом державних (центральних) бюджетів є такі види податків, як подоходний податок на прибуток компаній, акцизи, митні збори, доходи від державних позик, що випускаються центральним урядом, а також доходи від об'єктів державної власності.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок окремих податків (здебільшого помайнового), від муніципальної власності (наприклад, ренти від будинків), окремих акцизів, від надання комунальних послуг, різних адміністративних зборів, випуску позик, що розміщуються через різні фінансові інститути (банки, страхові компанії та ін.), тощо.
В унітарних державах питома вага витрат центральних бюджетів становить близько 75 % всіх витрат, у федеральних - значно менше: в США приблизно 60 %, у Німеччині - понад 40 %. В унітарних державах бюджетні системи є централізованими, затверджуються центральними урядами, які надають відповідні кошти на витрати місцевих органів влади. У Великобританії ці кошти надходять у формі дотацій, цільових субсидій та позик, в Японії - субсидій.
Держава, крім того, виділяє кошти цільового призначення місцевим органам влади на будівництво портів, гідроелектростанцій, ліквідацію наслідків стихій, аварій та ін. Проект бюджету готує центральний уряд, а затверджує законодавча влада. У СШАпроцес формування федерального бюджету починається за 18 місяців до початку фінансового року, а його проект Президент подає до Конгресу за 9 місяців до початку фінансового року.
В Україні бюджети регіонів формуються з різним ступенем централізації. Так, у 1992 році Кіровоградська область отримала всі 100 % податкових надходжень, а Запорізька - лише 14,5 % зібраного податку на добавлену вартість і 20 % податку на доходи. 100 % податку на доходи отримали також Херсонська, Закарпатська області та м. Севастополь. Решту областей - від 20 до 70 % цього податку.
Державні доходи Державні доходи - це виражені у грошовій формі відносини власності між державою і юридичними та фізичними особами в процесі вилучення (привласнення) державою частини необхідного та додаткового продукту.
Державні доходи поділяються на внутрішні і зовнішні.
Внутрішні доходи держава отримує всередині країни, зовнішні - за

 
 

Цікаве

Загрузка...