WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Якість та системи якості продукції - Реферат

Якість та системи якості продукції - Реферат

9000 визнані в багатьох країнах. В той же час сертифікація по ISO 9000 не є обов'язковою вимогою до виробників. Проте, наявність сертифікату ISO 9000, часто є ключовим чинником успіху на багатьох ринках або навіть виходу на них. Воно свідчить про належність компанії до цивілізованого ділового світу. Крім того, системи управління якості багатьох компаній вимагають наявності сертифікованих систем управління якості у їх постачальників.
Впровадження системи управління якістю згідно вимог державних стандартів серії ДСТУ ISO 9000 дає підприємству:
1. Сприяє успішній реалізації продукції (послуг):
o підвищує якість і конкурентоспроможність продукції;
o сприяє задоволенню споживача;
o розширює ринкові можливості;
o покращує імідж фірми в очах громадськості.
2. Підвищує культуру менеджменту і рівень керованості. Покращує:
o послідовність в досягненні мети;
o взаємодію персоналу;
o мотивацію персоналу;
o використання часу і ресурсів
3. Економить витрати на розробку, виробництво і застосування продукції (послуг):
o знижує втрати від браку;
o зменшує кількість помилок, переробок;
o знижує відходи;
o економить експлуатаційні витрати. Вигоди зацікавлених сторін Споживачі отримують продукцію, яка:
" відповідає вимогам;
" надійна, безвідмовна ;
" є в наявності, коли потрібна;
Співробітники організації отримують вигоди від:
" підвищення стабільності зайнятості;
" стабільності і зростання оплати праці;
" покращення робочих умов;
" більшого задоволення роботою;
" поліпшення техніки безпеки;
" поліпшення морального клімату;
Bласники і інвестори отримають вигоди від:
" збільшення прибутку на вкладений капітал;
" збільшення частки ринку і поліпшення результатів діяльності організації.
Постачальники і партнери отримують вигоди за рахунок:
" стабільності (зростання) об'єму постачань.
Суспільство отримує вигоду від:
" виконання законодавчих і нормативних вимог;
" зменшеного впливу на навколишнє середовище;
" підвищення безпеки.
Перш за все необхідно усвідомити, що система якості, заснована на стандартах ІSО серії 9000, не припускає створення на підприємстві абсолютно нової системи. Будь-яке діюче підприємство має певні процедури управленія- оформлення документально або роботи, що склалися за непісанним правилами і традиціями, відповідно до яких персонал виконує необхідні дії, реєструє і аналізує їх результати, вживає заходи по усуненню збоїв в роботі. І на більшості малих підприємств фактично виконуються окремі процедури управління якістю, вказані стандартами ІSО серії 9000, проте вони можуть бути не завжди оформлені належним чином або в чомусь відрізняються від встановлених вимог.
Тому почати вдосконалення діючої системи якості, а саме в її вдосконаленні полягає основна змістовна частина роботи - доцільно з ретельного аналізу всієї діючої на підприємстві документації і форм реєстрації даних, зіставивши їх зміст з вимогами стандартів і з роз'ясненнями та рекомендаціями, висловленими в цих документах. Природно, при цьому треба проаналізувати і те, як виконуються ті або інші процедури і положення на практиці.
Чим раніше підприємство почне роботи із створення сучасної системи управління якістю, тим більше вірогідний її успіх в конкурентному середовищі.
На сьогодні в Україні діє національний стандарт ДСТУ ISO 9001-2001 "Система управління якістю. Вимоги", який відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000.
У зв'язку з посиленням тенденцій глобалізації ринку та з підготовкою України до вступу до Світової організації торгівлі виникає нагальна потреба в побудові таких систем управління вітчизняними підприємствами, які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності української продукції та національної економіки в цілому до світового рівня. Чільне місце в таких системах управління підприємствами, на думку багатьох вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, має належати системі управління якістю (СУЯ), яка ґрунтується на ідеях TQM.
Створення СУЯ на підприємстві - це не можливість виробляти найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію, а можливість дати гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на споживача. Наявність сертифікованої на відповідність стандарту ISO 9000 (або ін., залежно від специфіки галузі) СУЯ дає організації стабільність і мінімум можливостей для виживання в умовах сучасного ринку. Стандарти статичні, хоча і можуть удосконалюватись, змінюючись відповідно до зростаючих вимог до конкурентоспроможної якості. Отже, для того, щоб залишитись на ринку, виробник змушений випереджати вимоги стандартів, і у цьому йому допомагає робота за принципами TQM.
Лідерства на ринку досягають ті організації, які постійно поліпшують якість. Ці організації, як правило, отримують національні або міжнародні нагороди (премії) за якість. Для інших організацій досвід лідерів слугує взірцем, а критерії моделей ділової досконалості, покладених в основу премій, допомагають здійснювати самооцінку з метою поліпшення СУЯ. Критерії премій також можуть періодично змінюватись. Окрім того, розробники кожної наступної премії мають змогу врахувати попередній досвід у цій галузі.
Концепція TQM динамічна, на відміну від стандартів. Вона розвивається за рахунок найвищих досягнень науки і практики в галузі управління якістю і загального менеджменту. У розвитку TQM виділяють три основні етапи, останній з яких триває.
Компанії, які достатньо довго утримують позиції лідера (неодноразово отримують різні премії або нагороди за якість, особливо міжнародні),на нашу думку можна вважати такими, що формують концепцію TQM.
Опрацювання робіт провідних фахівців з управління якістю (Глудкіна О.П., Конті Т., Лапідуса В.А., Шаповала М.І.) дозволяє побудувати таку схему розвитку систем управління якістю (рисунок 1).
Концепція TQM і концепція стандартів ISO серії 9000 взаємодоповнюють одна одну. Однак, якщо стандарти ISO призначені для регулювання взаємовідносин між виробником і споживачем, то концепція TQM призначена тільки для внутрішньої потреби виробника. Концепція стандартів ISO відповідає на питання, що необхідно робити для забезпечення якості, а концепція TQM - як це робити. Якщо стандарти ISO 9000 проголошують досягнення якості кінцевою метою, то концепція TQM розглядає досягнення якості як поточний процес, де сам рух так само важливий, як і кінцева мета. Саме концепція TQM дозволяє максимально задовольняти вимоги і запити всіх груп зацікавлених осіб організації, яка виступає в ролі постачальника.
Система управління якістю є механізмом пристосування виробництва до змінних умов зовнішнього та (або) внутрішнього середовища функціонування.
Для піднесення української економіки і завоювання нашою країною стійких позицій на міжнародному ринку необхідно, щоб вітчизняна промисловість не тільки вийшла на рівень, який відповідає міжнародним стандартам, але й була здатною його перевищити. Світовий досвід показує, що досягти цієї мети можна лише шляхом оновлення філософії бізнесу, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу суспільства, розвитку руху за якість і досконалість, залучення широких кіл науково-технічної громадськості до процесів постійних вдосконалень і поліпшень, широкого впровадження в усі ланки виробництва кращих світових і вітчизняних досягнень у галузі управління якістю.
Список використаної літератури
1. Щедріна Т. "Оптимальні механізми стандартизації і сертифікації продукції в умовах ринкової економіки" Журн. Розбудова держави - 1997 - w10 с.35-41
2. Онищенко Н. "Сертифікація по-українськи: платять усі" Газ. Галицькі контракти - 1998 - листоп (л44) с.30-32
3. Кайфман Ю.І. "Управління якістю і забезпечення якості" Довідник. - К.-1995
4. Белик Ю.А. "Краткий економический словарь" - М.: Политиздат, 1987
5. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства" Т2. - К. - 1995
6. Шаповал М.І. "Основи стандартизації, управління якістю і стандартизації" - К. - 2000
7. Фейгенбаум А. "Контроль качества продукции" - М. - 1986
8. Леонов И.Г. Аристов О.В. "Управление качеством продукции" - М. - 1990
9. Держстандарт України "Державна система стандартизації" - К. - 1994

 
 

Цікаве

Загрузка...