WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

квазігроші. Вони дістали також назву кредитних. Кредитні гроші класифікуються за кількома критеріями. Залежно від форми існування виділяють готівкові гроші, розмінну монету, депозитні гроші; залежно від статусу емітента та характеру емісії- казначейські та банківські гроші. Паперові гроші. Поняття паперових грошей має два тлумачення: широке, коли паперовими називають будь-які грошові знаки, виготовлені з паперу (розмінні і нерозмінні банкноти, казначейські білети тощо), і вузьке, коли паперові гроші ототожнюються лише з казначейськими білетами. Це нерозмінні на метал знаки, що випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законодавче обов'язковими до приймання у всі види платежів. Такі гроші називають ще казначейськими. Визначальними ознаками паперових грошей є випуск їх для покриття бюджетного дефіциту; нерозмінність на золото; примусове запровадження в оборот; нестабільність курсу і неминуче знецінення. Ці ознаки властиві насамперед грошам, що емітуються безпосередньо урядом в особі Міністерства фінансів. Звичайно вони називаються казначейськими білетами, зобов'язаннями тощо. Але цих ознак можуть набути і гроші, які емітуються банками, зокрема центральним банком, якщо емісія їх спрямовується на фінансування бюджетного дефіциту. Банківські гроші - це теж неповноцінні знаки вартості, які емітуються банками на основі кредитування реальної економіки, завдяки чому їх випуск тісно пов'язується з потребами обороту, забезпечується їхвилучення з обороту при погашенні позичок і підтримка стабільної вартості. Депозитні гроші - це різновид банківських грошей, який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб'єктів у банках. Вони не мають речового виразу і використовуються для платежів у безготівковій формі. Рух їх здійснюється по рахунках у банках і не виходить за межі банківської системи. А приводяться вони в рух за допомогою технічних інструментів - чеків, платіжних доручень, пластикових карток тощо. Електронні гроші - це різновид депозитних грошей, які існують у пам'яті комп'ютерів і здійснюють свій рух автоматично з допомогою комп'ютерних систем за безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків. Носієм електронних грошей є пластикова картка - іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунку і дає йому можливість оплатити через комп'ютерні мережі свої покупки і погасити борги переказом грошей по рахунку без використання готівки чи паперових платіжних документів. Квазігроші, або майже гроші, - це специфічні грошові фор-ми, в яких грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.
20. ПІДПРИЄМСТВО: ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА УМОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Підприємництво або підприємницька діяльність - специфічний фактор виробництва, який передбачає ініціативу, кмітливість і ризик в організації виробництва.
У загальному плані підприємництво можна охарактеризувати як господарську діяльність, спрямовану на одержання вигоди і пов'язану із використанням виробничих ресурсів самостійного підприємства. Як економічна категорія підприємництво відбиває певні економічні відносини і зв'язки між господарюючими об'єктами з приводу одержання і розподілу доходів на основі економічної конкуренції.
Підприємництво ґрунтується на наступних принципах:
1) свобода підприємництва, тобто підприємець має право на придбання економічних ресурсів, організацію виробництва товарів і послуг, вільно їх продавати, використовувати нові технології для виробництва нових товарів;
2) свобода вибору, тобто власники матеріальних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати ці ресурси за власним бажанням;
3) майнова відповідальність за господарську діяльність підприємства;
4) особистий інтерес як головна мета поведінки економічного суб'єкта;
5) економічний контроль, тобто створення умов для розвитку конкуренції.
Об'єктом підприємництва є господарська діяльність спрямована на одержання прибутку.
Суб'єктами підприємництва є самі підприємці і підприємства в цілому. Підприємці - це новатори, які шукають нові можливості у використанні ресурсів, виробляють на ринок нові товари, втілюючи у життя нові господарські ідеї, формують цілі і завдання підприємств, організовують трудові колективи на їх виконання, ідуть на ризик.
Підприємництво виконує основні функції:
1) мобілізація капіталу та інших виробничих ресурсів для досягнення найкращих результатів;
2) організація виробництва і збуту продукції, її реклами та маркетингу;
3) новаторство, обґрунтування і впровадження у підприємницьку діяльність нових ідей і творчої ініціативи.
Такі формиприватні, колективні, корпоративні (акціонерні) та державні підприємства.
21. РИНОК: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, СТР-РА ТА ІНФРАСТР-РА.
Ринок - сфера товарного обміну де здійснюються угоди купівлі-продажу товарів і послуг,це економічна категорія, яка відбиває відносини не лише обміну, а й виробництва, розподілу і споживання. З появою грошей, які стають посередником в обміні товарів, суть ринку збагачується. Він стає не тільки сферою товарного обігу, а й сферою обігу грошей. Тому ринок - це форма товарного-грошового обігу.
Суб'єктами ринкової економіки виступають:
1) фізичні особи;
2) трудові колективи;
3) юридичні особи всіх форм власності.
Таким чином, ринок - це сукупність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економіки з приводу обміну результатами виробництва, товарного та грошового обігу, розподілу виробничих факторів. Ринок - це сфера економічних інтересів суб'єктів економіки і ринок - це відношення між людьми, які проявляються через обмін, який функціонує на основі товарного виробництва.
Існують об'єктивні умови існування і функціонування ринку:
1) суспільний поділ праці;
2) економічна відокремленість товаровиробників, що виникає на ґрунті приватної власності;
3) вільне підприємництво і вільна конкуренція;
4) вільний вибір суб'єктами ринкових відносин будь-якого виду діяльності;
5) вільний обіг товарів, капіталу і праці;
6) існування відповідної ринкової структури і інфраструктури;
7) стимулююча система оподаткування, фінансування і кредитування;
8) система соціального захисту населення;
9) наявність правової бази, що сприяє створенню і постійному відновленню ринкового середовища.
Ринок виконує такі основні економічні функції:
1) саморегулювання економіки. Передбачає узгодженість виробництва і споживання благ, збалансованість попиту і пропозиції за обсягом і ціною;
2) інформаційна. В умовах ринку ціни, процентні ставки, курси цінних паперів постійно змінюються, тому ринок дає учасникам обміну інформацію відносно цих змін;
3) стимулююча. Полягає у

 
 

Цікаве

Загрузка...