WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

одиниці. Тут втілюється закон спадної граничної корисності. Під його впливом формується споживчий вибір. Кожен споживач прагне забезпечити собі максимальний рівень корисності. Він змушений діяти в межах певних обмежень, насамперед бюджетних. За таких умов він повинен розподіляти свої можливості між кількома благами, щоб максимально задовольнитися. Це можливе лише в тому випадку, коли кожна грошова одиниця, витрачена на придбання одного блага, приносить таку ж додаткову корисність, як і одиниця, витрачена на інше. Інакше кажучи, граничні корисності благ повинні бути одинаковими.
Закон убывающей полезности - придельная полезность вещи убывает с каждым приростом её количества, которая есть в распоряжении потребителя в данный период времени.
А) ПП увеличивается ; В) уменьшается
Наибольшей мотивацией действий человека являются 2 теории;
1.теория Зигмунда Фрейда
2.А.Маслоу.
Зигмунд Фрейд считал что человек может находится в некотором состоянии,при котором человеческое эго ( я) не в состоянии сдерживать мощные импульсы собственного ИД супер эго.ИД-это область слепых влечений,
Супер эго-это область соц норм и нравственных установок,
Согласно Маслоу все человеческие потребности можно сформировать в виде пирамиды Маслоу.
5
4
3
2
1
1.в оснавании пирамиды сгруппированы все физиологические потребности (вода, воздух,еда,сон.)
2.потребности безопастности (физиологические,психологические и уверенность в завтрашнем дне)
3.социальные потребности-принадлежность человека к чему либо или к кому либо.
4.потребность в самоуважении признании компитентности.
5.потребности в самовыражении.
19. ГРОШІ: КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ. ФОРМИ ГРОШЕЙ.
Гроші - це загальний еквівалент по відношенню до інших товарів, це також товар.
Сутність грошей проявляється в їх функціях: міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження, засіб платежу, світові гроші. Сучасна економічна теорія виділяє перші три функції.
Сутність міри вартості полягає в тому, що гроші є загальним втіленням і мірилом вартості, яка виражає вартість товару через її ціну.
Ціна - це грошовий вираз вартості. Ціна товару залежить від вартості товару і від вартості золота. Чим більша вартість золота, тим менша ціна товару, тому що вона буде визначатися меншою ваговою кількістю золота. Вагову кількість золота в грошовій одиниці називають масштабом цін.
Засіб обігу. Гроші виконують функцію засобу обігу, коли стають посередником при обміні, тобто купівлі-продажу (Т - Г - Т ).
Засіб нагромадження. Золоті монети, паперові гроші випадають з обігу якщо услід за продавцем товару не здійснюється купівлі іншого товару, тобто немає проходження далі (Т - Г). Нагромадження грошей - це необхідний момент виробництва і його відтворення.
Засіб платежу. Із виникненням кредитних відносин гроші стали виконувати функцію засобу платежу. Цю функцію гроші виконують також при сплаті боргів, податків, виплаті заробітної плати, дивідендів тощо.
Світові гроші. Поява міжнародної торгівлі стала умовою для появи ще однієї функції грошей - світових грошей. Спочатку функцію світових грошей виконували повноцінні гроші - золото. На сучасному етапі функцію світових грошей виконують грошові одиниці економічно розвинутих країн.
Основні функції грошей. У функціях також розкривається роль грошей в економічній системі, їхня здатність встановлювати економічні зв'язки, передусім відносини економічної власності між людьми, сприяти диференціації товаровиробників тощо.
Перша з них - міра вартості (цінності). Ця функція полягає у тому, що гроші служать матеріалом для співвимірювання (вираження) вартості усіх інших товарів.
посередник у процесі обігу товарів гроші виконують функцію засобу обігу, служать інструментом їх реалізації. Цю функцію можуть виконувати лише реальні гроші, тобто наявні золоті монети, злитки та ін. або їхні паперові та кредитні замінники. Водночас це зумовлює появу іншої функції грошей - засобу платежу - і виникнення кредитних грошей.
Так гроші випадали із сфери обігу і перетворювалися на скарб, внаслідок чого вико-нували функцію утворення скарбів.
Відтоді функція грошей як засобу утворення скарбів набуває якісно нової форми - функції нагромадження
Із розвитком міжнародного поділу праці та міжнародного ринку гроші починають обслуговувати і міжнародну торгівлю як світові гроші.
Еволюція форм грошей відбувалася в напрямі від повноцінних грошей до неповноцінних, якими є сучасні гроші. Повноцінними були гроші, що мали внутрішню реальну вартість, адекватну вартості товару, який виконував функції грошей, чи вартості того матеріалу, з якого гроші були виготовлені, наприклад золоті чи срібні монети. Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При цьому вона може істотно відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені (банкноти, білонна монета, депозитні та електронні гроші). Початковою висхідною формою повноцінних грошей були товарні гроші. Спочатку це були предмети першої необхідності - худоба, сіль, зерно, риба, хліб тощо як найбільш ходові товари. На зміну предметам першої необхідності в ролі грошей поступово прийшли предмети розкоші, передусім прикраси. Другий великий поділ праці істотно розширив межі товарного виробництва й обміну та прискорив розвиток ринку. Ринок поставив перед грошовим товаром нові вимоги - бути однорідним, економічно подільним, здатним тривалий час зберігати свою вартість. На їх місце ринок стихійно висунув металеві гроші. Спочатку використовувалися звичайні метали - залізо, мідь, бронза та ін. Згодом цю роль почало виконувати срібло та золото. З появою металевих грошей вони використовувалися у формі простих зливків чи кусків металу. Такі гроші мали величезні переваги перед товарними грошима. Разом з тим форма зливків обумовлювала певні незручності. З розвитком торгівлі виникла потреба таврування зливків -цю функцію стала виконувати держава. Держави стали виготовляти за встановленою формою зливки металу, вагу і пробу яких засвідчували своїм штемпелем. Такі зливки дістали назву монети. Монета виявилася найдосконалішою формою повноцінних грошей. Новий етап у розвитку монети як форми грошей пов'язаний з виникненням білонної монети, тобто розмінної, з дрібною вартістю. Вона призначена для забезпечення нормального виконання грошових функцій основною (валютною) монетою. Головна відмінність її полягає в тому, що вона карбується не з дорогоцінного металу, отже є неповноцінною. Неповноцінні гроші - це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. Основними формами неповноцінних грошей є білонна (розмінна) монета, паперові гроші (казначейські зобов'язання), банківські зобов'язання (банкноти), депозитні вклади,

 
 

Цікаве

Загрузка...