WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

разделения труда и развитое машинное пр-во. Первая черта приближает деформированное товарное пр-во к простому, вторая - к развитому.
17. ЗАКОН ВАРТОСТІ. ЙОГО СУТНІСТЬ.
Економічний зміст закону вартості. Закон вартості - особливий економічний закон (діє у деяких суспільних способах виробництва), що виражає внутрішньо необхідні, суттєві й сталі зв'язки між суспільне необхідною працею (витраченою на виробництво товару з урахуванням умов її відтворення) і цінами товарів за умов відносної відповідності попиту та пропозиції.
Закон вартості виражає, по-перше, внутрішньо необхідні суттєві й сталі зв'язки між індивідуальним і суспільне необхідним робочим часом. У такому аспекті він набуває вигляду закону сфери безпосереднього виробництва.
Друга риса закону вартості - наявність сталих зв'язків між виробниками одного виду товарів через конкуренцію, за якої здійснюється взаємний тиск одного підприємця на іншого. Роль рушійної сили розвитку виробництва закон вартості у цьому випадку виконує в нерозривній єдності сфер безпосереднього виробництва й обміну
Третьою важливою рисою цього закону єнаявність сталого зв'язку між попитом і пропозицією. Якщо їх відносна рівність порушується, то обмін товарів здійснюється не відповідно до кількості витраченого на них суспільного робочого часу.
Цей закон, по-четверте, виражає внутрішньо необхідні зв'язки між працею виробника товарів у минулому (суспільне необхідним робочим часом у момент їх безпосереднього виробництва) і теперішніми умовами виробництва. Тому вартість товарів зумовлюється не тим робочим часом, який витрачено на їх виробництво, а тим, який витрачено на їх відтворення.
По-п'яте, закон вартості виражає внутрішньо необхідні й сталі зв'язки між вартістю й цінами товарів. Тому він керує рухом цін так, що зменшення або збільшення необхідного робочого часу зумовлює зниження або підвищення цін виробництва.
У класичному вигляді (коли ціни товарів коливаються навколо вартості) закон вартості діяв лише за простого товарного виробництва.
Основні функції закону вартості. Закон вартості є: 1) стихійним регулятором товарного виробництва (простого, капіталістичного), але не відокремлено, а в поєднанні з іншими еконо-мічними законами (законами відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, зростанню продуктивності праці тощо - у період існування товарного ви-робництва; законами додаткової вартості, середньої норми прибутку тощо - у період розвитку капіталістичного товарного ви-робництва); 2) рушійною силою стихійного розвитку продуктивних сил; 3) основою диференціації товаровиробників
Товар.произ-во автоматич-и саморегулируется законом стоимости.Сущность закона сто-ти выражает постоянную устойчивую существенно повторяющуюся причинно-следственную связь между общ-но-необход-м рабочим временем величиной стои-ти товара и его ценной.Согласно закону стои-ти произ-во и обмен товаров осуществ-ся в соответствии затратами обществено-необхо-го труда и цена явл.денежным выражением стои-ти.Согласно закону стои-ти сумма цен товаров=сумме их стоим-ей.В каждом отдельном случае цена товара колеблется вокруг стоим-ти,тяготеет к ней кк к своей основе.
Важным в механизме действия закона стои-ти:--1 конкуренция;-2---спрос и предложение.Спрос и предложение-это рыноч-я форма,проявления произ-ва и потребления.Конкуренция-это борьба за лучшее условие сбыта и произ-ва товаров на рынке.Конкуренция может быть и на стороне предложения и на стороне спроса.Конкуренция на стороне товаропроиз-ей прежде всего обеспечивает сведение индивидуаль-го раб.времени к обществено-необхо-му.При превышении предложения данного товара над спросом этот вид конкуренции еще более усиливается,стои-ть товара модифиц-ся в рыноч-ю стои-ть,ее стои-ть регулирует уже не общест-но-необход-е раб.время ,а несколько меньшее раб.время.При повышении спроса над предложением возникает конкуренция на стороне покупателей, в этом случае стои-ть товара модифицир-ся,но ее регулирует уже худшее по сравнению с лучшими условиями прои-во.
Функции закона стоимости:
1) В связи с отношением цен товаров от стоим-ей под воздействием колебания спроса и предложения,закон стои-ти обуславливает перераспределение и переливание средств произ-ва,раб.силы между различными отраслями произ-ва.2) Закон стои-ти также стимулирует развитие производ-х сил.Каждый товаропроиз-ль перед кризой разорения вынужден снижать свое индивид.раб.время и совершенствовать технику,технологию,организ-ю произ-ва.
18. ПОТРЕБА І КОРИСНІСТЬ. ЗАКОН СПАДАЮЧОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ. ТЕОРІЯ ЗІГМУНДА ФРЕЙДА ТА ПІРАМІДА МАСЛОУ.
Потребности могут быть определенны двояко
1.недостаток чего либо необходимого для поддержания жизнедеятельности человека(фирмы предприятия)
2.внутреннее побуждение организма получать определенный эффект от предметов окружающего мира.
Если потребность человека неудовлетворенна,то он может поступить двояким образом.
1посторатся загушить эту потребность и не принемать не каких действий для ее удовлетворения.
.2.сделать чтото необходимое,что позволит ему удовлетворить данную потребнщсть
Класссифиекация
1.по субьектам
А)конечные пот.-ти одежда мебель,автомобиль.
Б)промежуточные(сырье,средства производства)
2.по форме происхождения
А)удовлетворенные индивидуальные(воздух,вода,еда,сон)
Б)удовлетворение коллективное(элект.-во,газ)
3.по природе
А)первичные -физиологичные потребности
Б)вторичные-психологичные потреб. И успех.
4.по времени
А)удовлетворение в прошедшем
Б) удовлетворение в настоящем
В) удовлетворение в будущем
5.по степени удовлетворения
А)идеальные
Б)реальные
В)фактические
6.по значимости
Все человечиские потребности не могут быть удовлетворены одновременно
Корисними можуть бути лише доступні для спо-живача блага.
Загальна корисність - величина, що відбиває загальну задоволеність індивіда споживанням визначеної кількості блага. М'ясо задовольняє потребу в їжі, а сигарети - у палінні.
Гранична корисність - це задоволеність, що набу-вається від споживання кожної додаткової одиниці блага. Якщо м'ясо, що з'їдається, поділити на порції, то задоволення, що дістається від споживання кожної наступної дози, буде виражати її граничну корисність.
Ступінь корисності залежить від наявної кількості певного блага (запасу) та від інтенсивності потреби в ньому. У межах звичної норми споживання (досягнутого рівня інтенсивності) збільшення кількості споживання спричиняє зростання загальної корисності і зниження граничної корисності.
Закон спадної корисності. Прагнення збільшити кількість споживаних благ до рівня повного насичення потреби призводить до зменшення корисності кожної наступної споживаної

 
 

Цікаве

Загрузка...