WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

пов'язує розвиток ринкової економіки з вільним підприємством і обмеженим втручанням держави в економіку. Основоположником кейнсіанства став великий англійський економіст Дж. Кейнс, якийобгрунтував необхідність зростання державного впливу на економічне життя для досягнення рівноваги ринкової економіки. Неоліберальні й кейнсіанські моделі економічного розвитку однаково успішно застосовуються і сьогодні для вдосконалення ринкової економіки.
3. ВИРОБНИЦТВО - МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА, ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ.
Виробництво - це процес дії людини на предмети (речовину) із використанням сил природи та пристосування їх для задоволення певних потреб. Здійснення постійного обміну речовин між людиною і природою К. Маркс називав законом, що регулює суспільне виробництво.
Взаємодія людини з природою означає процес праці, що складається із трьох основних моментів: 1) праці людини; 2) предметів праці; 3) засобів праці.
Праця - свідома, доцільна діяльність людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин і, водночас, змінюють власну природу.
Предмети праці - речовина природи, на яку людина діє у процесі праці, піддаючи її обробці.
Предмети їіраці бувають двох видів: 1) дані самою природою (наприклад, риба, яку ловлять; дерево, яке рубають); 2) ті, що підлягають попередній обробці (наприклад, видобута руда обробляється на металургійному заводі). Такий предмет праці називають сирим матеріалом, сировиною.
Засоби праці - річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.
Позитивна економічна теорія ігнорує суспільну форму капіталістичного виробництва, тому замість понять "капіталіст" вона вживає "роботодавець", замість "найманий працівник" - "працівник", "робітник", "службовець"; замість поняття "постійний капітал" - "капітальні блага", що відображають лише матеріально-речові елементи продуктивного капіталу тощо.
Засоби виробництва і працівники в їх єдності і взаємодії утворюють продуктивні сили, що за умов капіталістичного способу виробництва набувають форми продуктивних сил капіталу, тобто використовуються як засіб для досягнення основної мети капіталістів.
4. РОЗПОДІЛ ПРАЦІ, РІВНІ ТА ФАКТОРИ.
Разделение труда - єто выделение и устойчивое закрепление различных видов трудовой деятельности за отдельными людьми или их группами.
Факторы, влияющие на разделение труда:
1. индивидуальные различия людей
2. природно-климатические условия
3. традиции, сложившиеся в местности, семье
4. сложившаяся практика
Разделение труда приводит к его специализации - форме общественного разделения труда внутри предприятий, между ними, регионами и странами.
Разделение труда и его специализация приносят различные выгоды: суммарная выгода выражается в более высокой результативности труда (производительности), т е в увеличении выпуска продукции за определенный период времени.
Разделение труда и его специализация вызывает кооперацию труда - форма организации труда, при которой значительное число людей участвует в одном и том же или разных, но связанных между собой, процессах труда.
Кооперация труда приводит к кооперированию производства - форма производственных связей специализированного производства, при которой предприятие совместно участвует в изготовлении какого-либо продукта, сохраняя при этом свою самостоятельность.
В результате этих процессов любой продукт становится результатом труда многих людей и предприятий, связанных между собой производственными, торговыми и др связями, т е производство становится все более общественным, выступает как результат деятельности значительных групп общества и общества в целом.
5. ЕК ЗАКОНИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ВИРОБНИЦТВА.
Економічні закони - це об'єктивно стійкі, причинно-наслідкові зв'язки в розвитку економічних відносин. Як і будь-який закон економічний закон відображає такий зв'язок двох явищ, коли при наявності одного обов'язково відбуваються інші. Економічний закон відображає об'єктивно необхідний суттєвий зв'язок економічних явищ, який постійно повторюється. Економічні закони мають об'єктивний характер, тобто не залежать від волі і свідомості людини. Водночас економічні закони - це закони економічної діяльності людей і поза цієї діяльності вони не існують.
Сучасна економічна теорія розрізняє загальні і специфічні економічні закони. Загальні характерні для всіх економічних систем (закон зростання, продуктивності праці, закон економії часу, основний економічний закон, закон відповідності виробничих відносин рівню і розвитку продуктивних сил).
Специфічні діють лише в окремій економічній системі, наприклад, закон конкуренції, вартості і т.д.). Специфічні економічні закони відрізняють одну економічну систему від іншої.
Наявність загальних законів, які відображають поступальність економічного розвитку з'єднує економічну історію людства в єдине ціле. Таким чином, економічні закони управляють економічною діяльністю людей управляють стихійно і об'єктивно. Взаємозв'язок між економічними законами і господарською діяльністю людей проявляються через економічні потреби і інтереси людей.
Особливі економічні закони -це закони властиві історичним епохам,де зберіглися умови для їх виконання.
Економічні закони, які відображають рух економічних відносин збуджують економічні потреби, ті в свою чергу приводять у дію економічні інтереси, а останні стають спонукальним мотивом господарської діяльності людей.
Економічні закони==>Економічні потреби==>Економічні інтереси==>Господарська діяльність
Економічні категорії - це наукові теоретичні поняття, що відображають існуючі відносини.
Категорії - це своєрідне ім'я, яким наука називає той чи інший процес або явище, але за кожним таким поняттям стоять реальні відносини, реальні процеси і реальні явища.
Економічна наука вивела велику кількість економічних категорій, а саме: товар, вартість, ціна, попит, пропозиція, прац прибуток та багато інших.
6. НАСЕЛЕННЯ, ЕК ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ.
1798р. Мальтус видав книгу " Досвід про закон народонаселення." У якій спираючись на данні Б.Франкліна "Про тім що населення американських колоній подвоювалися через кожні 25 років і спираючись на закон спадної прибутковості сформулював тенденцію росту населення в геометричній прогресії якщо цей ріст не стримується обмеженими ресурсами продовольства.
Оскільки інтереси через визначений момент часу подвоюються то це рівнозначно тому, якби величина земної кулі за той же час зменшувалася вдвічі поки не зменшилася до таких розмірів що продовольства стало б менше ніж необхідно для підтримання життя. У силу чинності закону спадної тенденції відставання росту продовольства від росту населення.
Мальтус не затверджував, що населення буде

 
 

Цікаве

Загрузка...