WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

монополістичними обмеженнями. Формами недосконалої конкуренції є монополістична конкуренція та олігополія.
Модель монополістичної конкуренції характеризується такими основними рисами:
1) на галузевому ринку діють кілька десятків переважно середніх фірм, що конкурують між собою;
2) конкуренти випускають диференційований продукт, тобто продукт одного типу, але з певними лише йому властивими особливостями, і кожна фірма володіє правом випуску свого особливого продукту;
3) на даний ринок вільно проникають нові конкуренти із власним диференційованим продуктом;
4) домінуючою на цьому ринку є нецінова конкуренція, яка робить наголос на якість і особливість продукту з широким застосуванням реклами і торгової марки;
5) контроль над цінами існує в дуже вузьких межах.
Монопольна конкуренція вимагає від підприємця постійного пошуку для нових і нових можливостей для збільшення доходів, нових шляхів пристосування до специфічних вимог ринку.
Олігополія - друга форма недосконалої конкуренції. Олігополія характеризується наступними основними рисами:
1) існування в галузі кількох великих виробників (від 2 до 10);
2) конкуруючі фірми виробляють як стандартизований так і диференційований продукт;
3) існують суттєві перешкоди до проникнення в галузь ще одного конкурента, насамперед, через великі розміри капіталів;
4) в умовах олігополії здійснюється як нецінова (при випуску диференційованого продукту), так і цінова (при випуску стандартизованого продукту);
5) контроль над цінами дуже обмежений, можливий при змові конкурентів про ціни на ринку.
Олігополістична конкуренція - така конкуренція, яка має владу в державі.
Можна виділити три можливі варіанти поведінки фірми на монополістичному ринку:
1) нескоординована олігополія з жорстким ціноутворенням. Вона виникає в галузях де виробляється диференційований продукт, де відсутня координація дій різних фірм галузей, де установлюються жорсткі ціни і їх зміна одним олігополістом не знаходить відгуку в інших;
2) змова олігополістів длямаксималізації прибутку. Вона можлива в галузях де виробляють стандартизований продукт;
лідерство в ціноутворюванні. Воно займає проміжне місце стосовно попередніх форм і зустрічається найчастіше, тобто одна фірма, яка є найбільшою в галузі, виступає як ціновий лідер, встановлюючи ціну так, щоб максималізувати власний прибуток, тому інші фірми вимушені орієнтуватися на ціни лідера, повторюючи його дії.
25. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕК СИСТЕМИ. ЕЛЕМЕНТИ ТА ЛАНКИ ЕК СИСТЕМИ.
Економічна система - це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії спрямованих на виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів і послуг, а також на врегулюванням такої діяльності яка відповідає меті суспільства
класифікація економічних систем за двома ознаками: за формою власності на засоби виробництва та за способом координації або регулюванням економічної діяльності.
На основі цих ознак виділяють наступні економ. системи: система вільного ринку або чистого капіталізму, централізовано-планова економічна система, змішана економічна система, традиційно економічна система, перехідна економіка.
Чистий капіталізм або система вільного ринку характеризується приватною власністю на засоби виробництва та використанням системи вільних ринків і цін для координації економічної діяльності. В такій системі діяльність кожного її учасника (суб'єкта) мотивується його особистим інтересам. Таким чином, система чистого капіталізму - це така економічна система, в якій держава здійснює мінімальне втручання в економічні процеси, а сили вільної конкуренції ринкового саморегулювання досягають найбільшого поширення. Система чистого капіталізму характеризується наступними рисами:
" приватна власність;
" вільна конкуренція і вільне підприємство;
" мінімальне втручання держави в економічні процеси;
" дія особистого інтересу.
Централізовано-планова економічна система характеризується суспільною власністю на засоби виробництва і є особливою формою суспільного господарства. Централізовано-планова економічна система характеризується наступними рисами:
" абсолютно державна власність на засоби виробництва;
" відсутність вільного підприємництва і конкуренції (припущення ринкових відносин);
" жорстке державне управління економікою на основі директивних планів;
" жорстка централізація в розподілі виробничих ресурсів та результатів діяльності.
Таким чином, централізовано-планова економіка - це економічна система, в якій основи економічного рішення приймаються державою, яка бере на себе функції організатора економічної діяльності суспільства.
Змішана економічна система в сучасних умовах є домінуючою. Економічна система змішаного типу зберігає багато рис, які притаманні системі вільного ринку: широке розповсюдження приватної власності на економічні ресурси, вільне підприємництво, реалізація особистого інтересу. Змішана економіка - це економіка, в якій врегулювання економічних інтересів здійснюється ринком і державою. Традиційна економіка характеризується наступними рисами:
" натуральна форма виробництва;
" переважно общинна власність на засоби виробництва;
" нерозвинений поділ праці;
" патріархальна, релігійна або племінна організація суспільного життя.
Особливу роль в сучасних умовах має перехідна економіка, тобто економіка, яка знаходиться у стані докорінних змін переходу від одного стану до іншого, як в межах одного типу господарства до іншого.
26. СИСТЕМА ВІЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ РИСИ.
Это такая эк система в которой государство осуществляет регулирование эк процесов ,а силы свободной конкуренции и рыночного саморегулирования достигшего наибольшего распространения
Основне черты
1.абсолютизация частной собственности .
2.свободное предпринимательство.имеет своей целью мобилизавать необходимые ресурсы организавать произ-во,реализовать произведенный товар.самостоятельно распредилить полученые доходы в результате хоз.деятельности.
3.ведущая роль личного интереса (предприниматели-доход;наемные рабочие-з/п,кредитор-ссудный %)
4."невидемая рука"(адам смит)-это рука направляет личные интересы общественной цели и эта рука представляет собой координационный механізм со своими элементами;спросом,предложение,ценой
5.совершенная конкуренція
6.минимальное гос. Влияние
7.рыночное саморегулирование
8.невмещательство государства в непосредственную эк деятельность
27. СИСТЕМА ЦЕНТРАЛІЗОВАНО-ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
Это такая система в которой основне экономические решения принимаящего государством берут на себя функции організатора эк.деятельности общества.
Данный тип ЕК. Системы предполагает наличие дерективных планов

 
 

Цікаве

Загрузка...