WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

ХАРАКТЕРИСТИКА.
Підприємство - це суспільна форма продуктивних сил, первинна ланка суспільного розподілу праці в якому проходить процес з'єднання виробничих ресурсів, або факторів виробництва. Кожне підприємство має дві обов'язкові економічні ознаки: виробництво продукції і послуг для задоволення потреб людей суспільства та одержання прибутку;
необхідно розрізнити такі форми підприємств - організаційну і економічну, види підприємств.
Організаційна форма - це спосіб з'єднання окремих елементів продуктивних сил (фабрики, комбінати, заводи, трести). Між організаційними формами підприємств існують економічні зв'язки, які в своїй сукупності утворюють економічну форму підприємства, в основі якої лежать відносини власності. Економічні форми поділяють на бюджетні, орендні, кооперативні. Різноманітність економічних і організаційних форм підприємств визначені у відносинах власності утворюють типи підприємств. Існуючі типи діляться на три типи - державні, недержавні, змішані.
Так, в України діє закон України "Про підприємництво", який регламентує економічну та юридичну самостійність Українських підприємств.
Економічна самостійність полягає в тому, що підприємство самостійно вирішує основні питання господарської діяльності.
Юридична самостійність визначається тим, що підприємство є юридичною особою з правом укладення господарських угод, має власну назву, рахунок в банку, печатку і право укладати та завіряти угоди виробничого і комерційного характеру.
Технологічна саиостійність-це наявність завершеного технологічного циклу виробництва.
Участь підприємств в суспільному розподілі праці-це наявність місцевих господарських звязків з іншими економічними структурами.
В Україні згідно з законом "Про підприємництво", а також у відповідності з формами власності, діють підприємства таких типів:
1) індивідуальне (засноване на приватнійвласності і на праці фізичної особи);
2) сімейне підприємство (засноване на власності і праці громадян України, членів однієї сім'ї з правом найму робочої сили);
3) приватні підприємства (засновані на власності окремого громадянина України, також з правом найму робочої сили);
4) колективні (засновані на власності трудового колективу);
5) державні підприємства (засновані на державних підприємствах);
6) спільні підприємства (засновані на основі об'єднань майна різних власників (змішана форма власності).
В умовах ринкових відносин серед суб'єктів господарської діяльності, особливо. Особливою формою організації підприємницької діяльності в Україні є господарські товариства, такими визначаються підприємства, організації, установи, створені на умовах угоди юридичних осіб і громадян, шляхом об'єднання їх майна з метою одержання прибутку. До них відносяться: акціонерні (корпоративні) товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
24. КОНКУРЕНЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ: СУТНІСТЬ, СУБ'ЄКТИ, ТИПИ.
Конкуренція - це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців і продавців і можливість для них вільно входити на ринок та вільно його покидати. Будь-яка конкуренція передбачає боротьбу між економічно відокремленими виробниками за найбільш вигідні умови виробництва та збуту товарів. Конкуренція передбачає боротьбу за одержання найвищого прибутку, і виступає як зовнішня промислова сила, яка змушує товаровиробників підвищувати продуктивність праці на своїх підприємствах, розширювати виробництво, збільшувати нагромадження, підвищувати якість і конкурентоспроможність своєї продукції, зменшувати витрати та ціни на товари.
Існують такі форми конкуренції:
1)функціональна,
2)видова,
3)предметна.
Ринкова структура відображає відповідну модель ринку. З цих позицій виділяють чотири типи ринкових структур, або моделей ринку:
" "чиста", досконала конкуренція;
" монополістична конкуренція;
" олігополістична конкуренція;
" чиста монополія.
Кожна із цих ринкових моделей відрізняється ступенем конкурентності ринку, тобто здатністю окремих фірм галузей впливати на процес ціноутворення. Економісти виділяють два види конкуренції: внутрігалузева та міжгалузева.
Внутрігалузева конкуренція являється похідною-первинною в загальному механізмі ринкової конкуренції. Внутрігалузева конкуренція - боротьба товаровиробників, що функціонують в одній галузі виробництва, де виробляються однорідні товари і ведеться боротьба за найбільш вигідні ринки збуту і одержання найбільшого прибутку.
Міжгалузева конкуренція являє собою боротьбу фірм різних галузей за найбільш вигідні умови застосування свого капіталу, який зміг би забезпечити максимальний прибуток. В умовах вільної конкуренції це веде до одержання середньої норми прибутку. Умовою функціонування міжгалузевої конкуренції є визначення ціни виробництва, яка дорівнює сумі витрат виробництва та середньої норми прибутку:
Суть і значення досконалої "чистої конкуренції".
Вихідною формою ринкової структури є вільна конкуренція. Чиста конкуренція є особливою формою функціонування ринкових відносин, способом виразу економічних інтересів виробників і споживачів за умов ринкової економіки. Об'єктивна необхідність вільної конкуренції випливає із самого характеру економічних зв'язків суб'єктів ринкової економіки, які з одного боку є спеціалізованими ланками суспільного поділу праці, а з іншого незалежними економічно та юридично відокремленими суб'єктами економічної системи. Вільна чиста конкуренція в економічній літературі характеризується як досконала конкуренція. Для досконалої конкуренції властиві такі основні риси:
1) товар виробляється великою кількістю незалежних і відокремлених товаровиробників, фірм, підприємств;
2) конкуруючі фірми випускають стандартизований продукт. тобто продукт, який покупцеві байдуже у якого продавця купити, при умові, що ціна на нього у всіх продавців однакова;
3) випуск стандартизованого продукту зумовлює існування цінової конкуренції, яка ґрунтується виключно на коливанні цін під впливом попиту та пропозиції;
4) відсутність суттєвих перешкод для вільного входження в галузь інших виробників, які також випускають стандартизований продукт;
5) відсутність впливу на рівень цін будь-якої фірми;
6) вільний доступ до ринкової інформації.
Чиста конкуренція передбачає, що ресурси і фірми можуть переміщуватись між галузями. Жодна фірма не може впливати на ринкову ціну. В чисто конкурентній економіці дії товаровиробників, які прагнуть одержати максимальний прибуток, ведуть до такого розподілу ресурсів, який максималізує задоволення потреб споживачів.
Характерні риси недосконалої конкуренції.
Такі ринкові структури отримали назву недосконалої конкуренції. Недосконала конкуренція-конкуренція з певними

 
 

Цікаве

Загрузка...