WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

спонуканні виробників до створення нових благ з меншими витратами і більшими доходами;
4) ціноутворююча. Полягає у формуванні цін благ на основі їх вартості через співвідношення попиту і пропозиції;
5) диференційна. Вона здійснюється у формі очищення економіки від нежиттєздатних елементів.
Сучасна економічна теорія виділяє декілька типів ринків: нерозвинутий ринок, вільний ринок, деформований ринок, регульований ринок.
1. Нерозвинутий ринок характеризується випадковими ринковими відносинами, як правило, безпосереднім бартерним товарним обміном.
2. Вільний ринок характеризується наступними ознаками:
" безліч учасників ринкових відносин і вільна конкуренція між ними;
" необмежений доступ до будь-якої господарської діяльності;
" стихійність і об'єктивність ціноутворення;
" абсолютна мобільність, тобто вільне переміщення виробничих факторів;
" неможливість суб'єктивного впливу одних суб'єктів ринку на дію інших;
" відсутність монополізму, ринкової влади і державного врегулювання.
Але в сучасних умовах вільний ринок - це скоріше всього наукова абстракція, ніж реальне явище.
3. Деформований ринок існує в економіці товарного типу, де регулююча роль ринку відсутня, а ці функції бере на себе держава.
4. Сучасний ринок - це регульований ринок. Тобто сучасне ринкове господарство засноване на взаємодії ринкового механізму самоврегулювання і державного впливу на економіку.
Структура р. - это его внутреннее строение, расположение отдельных элементов рынка и их удельный вес в общем объёме рынка.
Критерии хар-ки структуры р.:
- по объектам:
1. потребительский р. - совокупность отношений по поводукупли - продажи товаров и услуг для личного потребления.
2. рынок средств производства - совокупность отношений между субъектами по поводу купли - продажи товаров, которые используются для др. товаров и услуг.
3. р. раб. силы - совокупность отношений между суб-ми по поводу к-п раб. силы.
4. р. капитала - совокупность отношений между суб-ми по поводу к-п ценных бумаг и денег.
- по субъектам:
1. р. покупателей - р. на котором кол - во предложения > кол - ва спроса (Qs>Qd ) ? продавец вынужден приспосабливаться к требованиям покупателя.
2. р. продавца - кол-во спроса > кол-ва предложения ? покупатель прис-ся к условиям продавца.
3. р. промежуточных пр-в - совокупность отношений между суб-ми по поводу к-п товаров для перепродажи с выгодой.
4. р. гос. учреждений - совокупность отношений между суб-ми по поводу к-п необходимых для выполнения основных ф-ций органов власти.
Инфраструктура р. - основание, фундамент, внутренее строение эк. системы.
Применительно к рынку инф-ра это:
1. Совокупность организационно - правовых форм о опосредствующих движение товаров и услуг актов к-п.
2. совокупность инструментов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок по выполнению определённых ф-ций и обеспечению нормального режима его функционирования.
Функции инфраструктуры:
1. обеспечение участников рыночных отношений реализации их интересов.
2. Повышение оперативности и эффективности работы рыночных субъектов на основе специализации, как по субъектам так и по видам деятельностью
3. организационное оформление рыночных отношений
4. облегчение юридического и экономического контроля, гос-го и общественного регулирования деловой активности.
До основних елементів ринкової інфраструктури відносяться біржі, аукціони, ярмарки, торгові дома, брокерські, страхові та акціонерні компанії, маркетинг тощо.
Біржі - це організації, де здійснюється купівля-продаж масових товарів (товарна біржа), цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці).
Товарна біржа - це комерційне підприємство, завдяки якому регулярно функціонує ринок однорідних товарів з чітко визначеними параметрами. Біржі утворюються на засадах акціонерних товариств, або знаходяться у державній власності. Найважливіша функція товарних бірж - виявлення реальних ринкових цін, встановлення їх рівня, тобто котирування. Котирування здійснює спеціальна біржова комісія за підсумками попередніх торгів та в залежності від попиту та пропозиції на даний товар. На товарній біржі реалізуються без попереднього огляду стандартні партії товару. Товарні біржі поділяються на публічні та приватні. На публічних товарних біржах угоди можуть укладати, як члени біржі, так і підприємці, що не є їх членами. Діяльність цих бірж регулюється законами та урядовими актами. Приватні товарні біржі можуть бути організовані як у формі відкритих акціонерних компаній, так і закритих корпорацій, укладати угоди на яких можуть лише акціонери. Операції на біржах здійснюють маклери і дилери.
Маклер (брокер) - це посередник при укладанні угод між зацікавленими сторонами. Дилер - це особа, яка сама купує собі місце на біржі, виступає від свого імені і діє на свій страх і ризик. Усі біржові операції поділяються на два види: угоди з реальним товаром і строкові угоди. В Україні існують такі біржі: Українська універсальна товарна біржа, Київська, Донецька, Придніпровська та інші товарні біржі. Діяльність товарних бірж в Україні регламентована законом "Про товарні біржі".
Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. Фондові біржі мають організовану правову форму приватних акціонерних товариств, або державних структур. В структурі ринку цінних паперів виділяють первинний і вторинний ринки цінних паперів. На первинному здійснюють продаж цінних паперів їх емітентами, цей ринок обслуговується банківською системою, яка здійснює емісію цінних паперів. На вторинному ( фондовому ) ринку здійснюють рух раніше випущені цінні папери і обслуговуються фондовою біржею. Фондова біржа - це організований, постійно функціонуючий фондовий ринок.
Аукціони - це форма продажу товарів у визначений час і у визначеному місці, які попередньо були виставлені для ознайомлення.
Ярмарок - це важливий і ефективний елемент ринкової інфраструктури. Ярмарки - це торги, ринки товарів, які періодично організовують в установленому місці.
Торгові дома - фірми, які закупають товари у виробників, або оптовиків своєї країни та перепродають їх за кордон чи навпаки.
22. МОДЕЛЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРУГООБІГ ТОВАРІВ ТА ГРОШЕЙ НА РИНКУ.
Экономический кругооборот - круговое движение реальных эк. благ сопровождающееся встречным потоком денежных расходов и доходов. На схеме приведена простая модель кругооборота (только сплошные линии), в которой государство не принимает участие в эк. деятельности; вся схема - это более сложная модель кругооборота с участием государства.
График
23. ПІДПРИЄМСТВО: ОСНОВНІ РИСИ, КЛАСИФІКАЦІЯ,

 
 

Цікаве

Загрузка...