WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Проблеми економічної безпеки України: міжнародний аспект - Реферат

Проблеми економічної безпеки України: міжнародний аспект - Реферат

(Замовник) та фірмою "Eastern star LLC" США (Виконавець) було укладено контракт, на виконання якого Банк протягом 18 днів здійснив 26 операцій з купівлі іноземної валюти загальною вартістю 11 млн. 103 тис. 066,22 доларів США з порушенням вимог чинного валютного законодавства України. За результатами проведеної перевірки АКБ "Донкредитінвест" був притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 61 384 544,35 гривень (11 млн. 103 тис. 066,22 доларів США).
Слід відзначити, що сьогоднів Україні створюється підрозділ фінансо-вої розвідки, який має стати центром національних зусиль по боротьбі з відмиванням грошей. Зокрема, на виконання Указу Президента сформована міжвідомча робоча група з числа представників ДПАУ, Міністерства економіки України, МВС, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України із залученням представників Генеральної прокуратури України, СБУ, Верховного Суду України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Дана група працюватиме за такими основними напрямами:
дослідження методів і тенденцій у відмиванні грошових коштів та ін-ших доходів, одержаних злочинним шляхом;
аналіз ефективності заходів, що вживаються для запобігання та про-тидії відмиванню "брудних" грошей;
ґрунтовний аналізу законодавства України щодо його відповідності 40 Рекомендаціям FATF, приведенням законодавства України у відповідність з цими Рекомендаціями, їх імплементацію в законодавство України;
участь у міждержавних переговорах та утвореннях, застосування згі-дно з процедурами FATF заходів щодо посиленого нагляду за фінан-совими потоками з державами (територіями), які визначено цією організацією такими, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом та ін.
Головною передумовою створення ефективної системи протидії відми-ванню грошей в Україні повинно бути прийняття Закону України "Про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом". Даний Закон покликаний, по-перше, впровадити дієвий механізм запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, по-друге, законодавчо закріпити за відповідними державними органами функції відслідковування грошових потоків (особливо через банківські та фінансові установи як установи, без яких неможливий процес відмивання грошей) та здійснення заходів превентивного, юридичного та нормотворчого характеру, спрямованих на запобігання відмиванню грошей.
Разом із тим, створення системи протидії відмиванню грошей, здобутих злочинним шляхом, в окремо взятій країні не може дати бажаного результату, оскільки, як уже зазначалося вище, ця проблема має глобальний характер. Тому основним завданням світової спільноти на даному етапі повинно бути залучення якомога більшого числа країн (територій) до співробітництва з питань боротьби з відмиванням грошей, реформування національних законодавств відповідно до міжнародних стандартів, визначених FATF. Це дозволить створити ефективну систему протидії відмиванню "брудних" грошей на глобальному рівні.
ВИСНОВКИ
Дослідивши і проаналізувавши тему економічної безпеки України, мо-жна дійти до таких висновків:
Економічна безпека країни - це складна багатофакторна категорія, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою збалансованого задоволення потреб власного населення держави на якомусь визначеному рівні, з метою протистояння дестабілізуючій дії різноманітних чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також з метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання.
Економічна безпека країни може трактуватися як поєднання економіч-ної безпеки держави, тобто безпеки макрорівня, і економічної безпеки еко-номічних суб'єктів, тобто безпеки мікрорівня.
Економічний суверенітет України - це "власність народу на своє національне багатство, на основі якої уповноважені ним органи влади самостійно здійснюють регулювання економіки та зовнішньоекономічної діяльності в інтересах переважної більшості населення".
Механізм забезпечення економічної безпеки країни - це сукупність інституційних та організаційних структур і комплекс використовуваних ними форм і методів, за допомогою яких у певній послідовності послаблюється, а відтак усуваються внутрішні і зовнішні загрози існуванню країни в економі-чній сфері.
В Україні відмивання коштів здебільшого здійснюється через фіктивні компанії (типу "front") за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами з офшорними компаніями або через офшорні банки. Такі кошти часто реінвестуються в Україну через приватизацію або як іноземні інвестиції.
Прагнучи до створення засад відкритої і прозорої економіки та спираючись на міжнародний досвід, Україна поступово запроваджує механізми, які б унеможливлювали використання банківської системи з метою відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Головною передумовою створення ефективної системи протидії відми-ванню грошей в Україні повинно бути прийняття Закону України "Про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом".
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. С.В.Мочерний. Економічний суверенітет України та шляхи його досяг-нення. - К.: ВІПОЛ, 1994. - С. 9-10.
2. Доклад о развитии человека за 1998г. - Нью-Йорк, 1997. - С.87.
3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран /Учебник. Под ред.В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой. - М.:Изд-во "Флинта", 2000. - С. 204.
4. А.Гальчинський. Відновити дієздатність держави.- Економіка України, 2000, № 8, С.8.
5. Статичний щорічник України. - К.:Техніка, 1999. - С. 408.
6. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої бази України. "Економіка України", 2000, № 9 , С.72.
7. Соціальні пріорітети в транзитивній економіці. Збірник наукових праць. Харків, 1999, С.4.
8. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України" "Економіка України", 2000, № 8, С.65.
9. І.Я.Франко. Що таке соціалізм? Зібрання творів, Т.45, С.15.
10. Світова економіка. - К.: Либідь, 2000.
11. С.И.Соколенко. Глобальные рынки ХХІ столетия. Перспективы Украины. - К.: Логос, 1998.
12. В.К.Ломакин. Мировая экономика. - М.,1998.
13. Круглый стол МЭ и МО "Актуальные вопросы глобализации". - "Мировая экономика и международные отношения",1999, №4.
14. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України// Голос України. - 1997.- 4 лют.
15. Проблеми економічної безпеки. Аналітична доповідь. - К.: Український центр економічних і політичних досліджень, 1997.
16. Про Раду національної безпеки і оборони: Закон України // Голос України. - 1998,- 3 квіт.

 
 

Цікаве

Загрузка...